Vi söker en ansvarig för Glokala Sveriges nätverk och kunskapsdelning


Svenska FN-förbundet är en folkrörelse och en ideell organisation som arbetar för ett bättre och starkare FN. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. FN-förbundet arbetar med påverkansarbete, granskning av hur Sverige efterlever sina åtaganden gentemot FN, internationellt utvecklingssamarbete, kommunikation och insamling.

Nu söker vi en medarbetare till FN-förbundets projekt Glokala Sverige!

Kommunikationsprojektet Glokala Sverige syftar till att öka kunskap om och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet startade 2018 och genomförs av Svenska FN-förbundet i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Glokala Sverige har 146 deltagare, nästan hälften av landets kommuner och regioner. Läs mer om projektet på här.

Om rollen

Från hösten går en av Glokala Sveriges fyra medarbetare delvis på föräldraledighet och teamet behöver förstärkas.

Som ansvarig för nätverk och kunskapsdelning utvecklar du formerna för hur Glokala Sveriges deltagare ska nätverka och lära av varandra. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av vår årliga konferens Mötesplats Agenda 2030 i Stockholm och upp emot 20 regionala träffar runt om i Sverige. Du ansvarar även för utvecklingen av en plattform för digitalt erfarenhetsutbyte.

Ditt viktigaste ansvarsområde är att stötta Glokala Sveriges deltagare att ta sitt engagemang för Agenda 2030 vidare genom att stimulera nätverkande och erfarenhetsutbyte dem emellan. Deltagarna ska känna att de är en del av ett större sammanhang där Glokala Sverige både inspirerar till engagemang och erbjuder ett stort nätverk av erfarenheter och kompetens. Vi söker därför en kommunikativ och engagerad person med stort intresse för hållbarhetsfrågor som är beredd att ta sig an skiftande arbetsuppgifter av såväl strategisk som operativ karaktär. Du bör trivas med att leda samverkan, hålla många kontakter levande samt motiveras av att sammanföra dem med varandra. Eftersom du kommer att hålla i olika träffar runt om i landet förutsätter vi att du är van att stå på scen och gillar att engagera och utbilda målgruppen politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Mötesplats Agenda 2030 genomförs årligen i slutet av september och samlar alla Glokala Sveriges deltagare samt andra relevanta aktörer. Du är spindeln i nätet som samordnar partners och projektteam och håller i den praktiska planeringen samt programplanering.

De regionala träffarna arrangeras tillsammans med regionerna och samlar kommuner och andra relevanta aktörer i respektive region för fortbildning och erfarenhetsutbyte. Du ansvarar för att utveckla innehållet i träffarna och planera tillsammans med varje region. Du är också den som huvudsakligen genomför programmet på plats, vilket innebär att du till exempel föreläser och håller i workshops. Träffarna kan genomföras fysiskt och/eller digitalt, vilket vi beslutar om i slutet av året.

Plattformen för digitalt erfarenhetsutbyte planeras lanseras i slutet av 2020 och ditt uppdrag blir att fylla den med innehåll som uppmuntrar deltagarna att samverka och dela erfarenheter.

I din roll arbetar du nära övriga kollegor i Glokala Sveriges team och även andra uppgifter inom ramen för vår verksamhet kan förekomma.

Arbetsuppgifter

• Planering, genomförande och uppföljning av konferensen Mötesplats Agenda 2030
• Planering, genomförande och uppföljning av regionala träffar tillsammans med regionerna
• Förvaltning och utveckling av digital plattform för erfarenhetsutbyte
• Agera kravställare och beställare gentemot konsulter i planering av aktiviteter och kommunikationstjänster
• Omvärldsbevakning inom Agenda 2030 och de globala målen med fokus på samverkan och nätverk
• Medverka i projektuppföljning genom administrativa uppgifter kopplat till dina ansvarsområden
• Löpande avstämningar med närmsta chef och projektteamet
• Nära samverkan med projektteamet

Din bakgrund
Krav:

• Du är en van arrangör av både större och mindre evenemang med deltagare
• Du har erfarenhet av att samarbeta med olika aktörer och skapa former för erfarenhetsbyte
• Du trivs med att prata inför folk och har förmåga att inspirera och engagera
• Du har ett stort engagemang, kunskap och intresse för hållbar utveckling, gärna specifikt Agenda 2030 och de globala målen.
• Du har erfarenhet av att engagera genom digitala verktyg eller på digitala plattformar
• Du har minst några års arbetslivserfarenhet av event, utbildning, kommunikation, hållbarhetsfrågor eller annan för tjänsten relevant verksamhet
• Du har eftergymnasial utbildning inom till exempel event, utbildning kommunikation, hållbarhetsfrågor eller annan för tjänsten relevant utbildning

Meriterande:

• Du har erfarenhet av att genomföra konferenser eller liknande om hållbarhetsfrågor eller med koppling till Agenda 2030
• Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Du har erfarenhet av att kommunicera mot målgruppen politiker och tjänstepersoner i kommun eller region.
• Du har erfarenhet av arbete eller eget engagemang i civilsamhällsorganisationer.

Förutsättningar för tjänsten

Tjänsten är ett vikariat och innebär en visstidsanställning med planerad start första delen av oktober 2020 till och med sista december 2021. Anställningsgraden är planerad till 75 %. Start- och slutdatum samt anställningsgrad är i viss mån förhandlingsbart.

Upp emot 20 resor i Sverige kan ingå i tjänsten, men coronapandemin gör det svårt att överblicka i vilken utsträckning vi kommer arrangera fysiska mötesplatser. Ett omställningsarbete pågår och vi ser en utveckling mot mer digitala arbetsformer.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att Svenska FN-förbundet tilldelas medel från Glokala Sveriges finansiär Sida. Besked om detta väntas efter sommaren.

Mer om Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en medlemsorganisation som verkar för ett bättre och starkare FN. Vi levandegör FN:s arbete genom våra värderingar: Modiga, drivande och inkluderande.

Svenska FN-förbundet erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst i en internationell och engagerad miljö. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och välkomnar sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Läs mer om oss här.

Frågor och ansökan

Välkommen med din ansökan snarast, eller senast den 3 augusti, via formuläret nedan. Vi planerar att boka in intervjuer 10–15 augusti.

Har du frågor om tjänsten kontaktar du:
Vecka 26–27: Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig Glokala Sverige, 070 888 20 32
Vecka 28–29: Semesterstängt
Vecka 30 och framåt: Ulrika Freij, projektansvarig Glokala Sverige, 072 25 26 177

Du kan också få kontakt med våra fackliga representanter genom att maila PTK-L-klubben@fn.se

Ansök genom att fylla i nedanstående formulär och bifoga CV nedan. Observera att du kan svara med max 800 tecken per fråga i formuläret.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök till tjänsten som ansvarig för Glokala Sveriges nätverk och kunskapsdelning

 • Krav

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Meriterande

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Accepterade filtyper: pdf.
 •  

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.