fbpx

Ekonomi

Vår verksamhet granskas årligen av en auktoriserad revisor. I våra verksamhetsberättelser hittar du även vår årsredovisning.

Insamling och 90-konto

All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8. Att vi innehar 90-konto hos plusgirot innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär bland annat att vi upprättar en särskild årlig rapport av FN-förbundets intäkter och kostnader som granskas av Svensk Insamlingskontrolls utsedda revisorer.

Följer Giva Sveriges kvalitetskod

Tryggt givande logga

Vi är även medlem i branschorganisationen Giva Sverige (före detta FRII) och följer deras kvalitetskod, som alla dess medlemmar åtagit sig att följa. Giva Sveriges ordinarie medlemmar som uppfyllt kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt givande”, vilket FN-förbundet uppfyllt. 

I vår effektrapport, vilken är en del av kvalitetskoden, kan du läsa mer om hur våra insamlade medel använts och vilka resultat som uppnåtts.

Läs mer om vår insamlingsverksamhet här, eller se vår insamlingspolicy.