Nyköpings FN-förening

Styrelsen

Följande personer utgör föreningens styrelse

Ordförande: Hans Forsberg

Kassör: Jan Bergman

Ordinarie ledamöter: Ulla-Britt Boéthius, Gunilla Ankarswärd, Cecilia Karlström, Lennart Fast, Bengt-Göran Thorselius

Suppleanter: Ingvor Ekinge, Magnus Karlsson, Marco Venegas, Fadumo Khalif Abukar, Elisabeth Sestan, Gustav Hofvander, Maja Glysing

Funktioner

Vice ordförande: Magnus Karlsson

Skolansvarig: Cecilia Karlström

Ungdomsansvariga: Gustav Hofvander, Maja Glysing

Kommunikationsansvarig: Jan Bergman

Agenda 2030-ansvarig: Jan Bergman