Nyköpings FN-förening

Styrelsen

Följande personer utgör föreningens styrelse

Ordförande: Hans Forsberg

Kassör: Cecilia Karlström

Ordinarie ledamöter: Gunilla Ankarswärd, Ulla-Britt Boéthius, Lennart Fast, Hans Forsberg, Cecilia Karlström, Bengt-Göran Thorselius, Malin Westin

Ordinarie ungdomsledamöter: Dahir Abukar, Jesper Hofvander, Gustav Hofvander, Malin Palm

Suppleanter:  Magnus Karlsson, Marco Venegas

Funktioner

Vice ordförande: Magnus Karlsson

Skolansvarig: Malin Westin

Ungdomsansvariga: Dahir Abukar, Ulla-Britt Boéthius, Jesper Hofvander, Gustav Hofvander, Malin Palm

Kommunikationsansvarig: Malin Westin

Agenda 2030-ansvarig: Lennart Fast, Hans Forsberg

Revisor: Maria Hofvander

Valberedning: Ingvor Ekinge