Nyköpings FN-förening

Välkommen till Nyköpings FN-förening!

Nyköpings FN-förening startade 1965 och har idag drygt 80 medlemmar varav ett 15-tal ungdomar.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och är en lokalavdelning av Svenska FN-förbundet, som bistår med utbildningar, informationsmaterial och verksamhetsbidrag.

Vi samarbetar med flera lokala organisationer och nätverk i vår region vilket stimulerar oss till fler konkreta insatser kring FN:s mål om fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. FN:s Globala Mål för hållbar utveckling/Agenda 2030 är världens gemensamma handlingsplan och vår förening är viktig för det lokala arbetet med att uppnå dessa mål.

I vår förening satsar vi särskilt på information och engagemang i skolor, eftersom det handlar i hög grad om framtiden för våra barn och ungdomar.  Klimat och miljöfrågor är oftast i fokus för våra insatser. Vi ordnar program, utställningar och aktiviteter i samband med några av årets internationella FN-dagar. Vi kan stödja ungdomar när de önskar göra temastudier, projektarbeten eller studiebesök med FN-anknytning. Studiecirklar om vår omvärld och dess utveckling fortsätter vi gärna med när så önskas.

Tillsammans kan vi göra skillnad för en hållbar framtid för oss alla människor och för vår gemensamma miljö! För att underlätta vårt samarbete inom och utom vår förening har vi numera en egen Facebooksida och ett Instagramkonto.

FN behöver DIG och DU behöver FN!

Välkommen som medlem i vår förening!