Nyköpings FN-förening

Välkommen till Nyköpings FN-förening!

Nyköpings FN-förening startades 1 januari 1981 och firar därför jubileum framöver. Under 2020 uppmärksammar vi att FN fyller 75 år och samma dag året går över i 2021 fyller vår lokalförening 40 år.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och är knuten till Svenska FN-förbundet. Det ger god stöttning med utbildningar, informationsmaterial och verksamhetsbidrag.

Vi har också bra samarbete med flera lokala organisationer och nätverk i vårt närregion vilket stimulerar oss till fler konkreta insatser kring FN:s mål om fred och frihet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. FN:s Globala Hållbarhetsmål och Agenda 2030 är världens gemensamma handlingsplan och vår förening är viktig för det lokala arbetet med att uppnå dessa mål.

Det finns väl ingen bättre tid att bli medlem i vår förening än inför dessa spännande och intensiva år!

Välkommen som medlem i vår förening!