Nyköpings FN-förening

Nyköpings FN-förening arbetar lokalt för att föra fram FN och dess insatser för att främja fred, frihet och hållbar utveckling.

Detta gör vi genom att erbjuda skolor, organistioner och företag presentationer kring FN:s arbete, Agenda 2030 och de globala målen.

Vi samarbetar också nära med andra organisationer och nätverk kring aktiviteter för att lyfta angelägna frågor i Nyköping. Det kan ske i form av gemensamma insändare i lokalmedia, manifestationer eller evenemang som syftar till att undervisa och skapa diskussion kring hur vi når en mer hållbar utveckling såväl lokalt som globalt.

Vi strävar efter att engagera ungdomar i största möjliga mån och bekostar medverkan i FN:s årliga ungdomsläger för de som önskar lära mer om FN:s arbete och stöd för egna projekt.

Under jubileumsåret 2020 då FN fyller 75 år kommer vi att genomföra en ambitiös aktivitet, Future City Game Nyköping. Då får fem lag med maximalt 25 personer vägledning genom en 10-stegsprocess där de under två dagar skapar förslag på lösningar för ett hållbart Nyköping.

Vi har också med samarbetspartners dialog kring aktiviteter på Sörmlands Museum, dokumentärfilmsvisningar på Nyköpings Folkhögskola och miljödiskussioner i församlingshemmet.

Aktiva medlemmar har stor möjlighet att på eget initiativ driva projekt med stöd av styrelsen och FN-förbundet.