Nyköpings FN-förening

Här hittar du information om vår verksamhet.

Till minne Josef Thörn

Josef Thörn avled den 15 november 2012 i en ålder av 88 år. Vi är många inom Nyköpings FN-förening som har upplevt Josef som förebild och inspiration under sina många år som styrelseledamot och ordförande.

Att engagera ungdomar för FN-rörelsen har legat Josef särskilt varmt om hjärtat, likaså att värna barnens rättigheter. År 1991 inbjöd han ordförande för UNICEF, Lisbet Palme, för att belysa vikten av barnens rättigheter i alla länder. Likaså initierade han teckningstävlingar för skolbarn i Nyköping på detta tema.

Josef var även angelägen att skapa mötesplatser för människor med olika kulturell bakgrund. Han bidrog till inrättandet av ett internationellt café och en Internationell Kulturförening i Nyköping.

Josef initierade motioner från föreningen bl.a. om att avskaffa dödsstraff i alla länder. Han såg till att plantera ett fredsträd, en Ornäsbjörk, centralt i Nyköping. Inför föreningens 40-årsjubileum tog Josef initiativ till att förbundets kongress förlades till Nyköping år 2006.

Vi minns Josef med glädje och tacksamhet för den medkänsla, värme och solidaritet som han alltid gav uttryck för.

/ Nyköpings FN-förening genom Hans Forsberg och Bo Palm.