Välkommen till Kristianstads FN-förening!

Jan Lindelöf Ordförande
Martin Bengtsson Vice ordförande
Viktor Persson Sekreterare
Bo Olsson Kassör
Allard Jellema
Ahmad Fawad
Felicia Zetterberg