Välkommen till Kristianstads FN-förening!

Välkommen till Kristianstads FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Kristianstads FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Kristianstads FN-förening har medlemmar i hela nordöstra Skåne och i västra Blekinge. Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Lördag 26 augusti 12.00 utanför Galleria Boulevard
Ryssland ut ur Ukraina!
Manifestation till stöd för Ukrainas folk.
Korta appeller från FN-föreningen och andra engagerade medmänniskor.

16 – 24 september 10.e Framtidsveckan med bl.a.
Onsdag 20 september 18.00 Vårt grundvatten – en resurs vi måste ta tillvara!

Professor Kenneth M. Persson och en panel. Samarr med ABF Skåne Nordost.

Torsdag 21 september 15.00 i Rådhus Skåne
Kristianstad, en integrerad kommun? – en samhällsutmaning
Forskaren Marin Grander och en panel.

Samverkan med ABF Skåne Nordost och Näsby Stadsutveckling

Fredag 22 september 13.00 på Regionmuseet
Grönare städer – värdet av det gröna och hur vi kan utveckla våra tätorter med mer grönska
Per Blomberg, planarkitekt i Lomma kommun
. Samverkan med ABF Skåne Nordost.

Lördag 23 september 12.00 utanför Galleria Boulevard
Ryssland ut ur Ukraina!
Manifestation till stöd för Ukrainas folk.
Korta appeller från FN-föreningen och andra engagerade medmänniskor.

Tisdag 26 september 18.30 på Regionmuseet
FNs dag för avskaffande av kärnvapen. Föreläsning av Christina Vigre Lundius, Svenska Läkare mot kärnvapen.

Lördag 21 oktober 12.00 utanför Galleria Boulevard
Ryssland ut ur Ukraina!
Manifestation till stöd för Ukrainas folk.
Korta appeller från FN-föreningen och andra engagerade medmänniskor.

Tisdag 24 oktober 19.00 FN-dagen firas i Heliga Trefaldighets kyrka. Obs Mingel från 18.30.
Författaren och poeten Tuija Nieminen Kristofersson, advokaten och styrelseledamoten i FN-föreningen Viktor Persson samt en kör från kyrkan som framför sånger ur ”En mässa i sorg och saknad”, med tanke på kriget i Ukraina.

Lördag 25 november 12.00 utanför Galleria Boulevard
Ryssland ut ur Ukraina!
Manifestation till stöd för Ukrainas folk.
Korta appeller från FN-föreningen och andra engagerade medmänniskor.

Välkommen att kontakta Jan Lindelöf 0727-124513 eller kristianstad.fn@gmail.com.

 

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

Följ oss på Facebook!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår förening.

Jan Lindelöf, ordförande
tel. 0727-124513

Kristianstads FN-förening