Välkommen till Kristianstads FN-förening!

Torsdag 3 maj (Internationella Pressfrihetsdagen)
kl 18.30 på Kristianstadsbladet
(hörnet Nya Boulevarden-Västra Vallgatan)
Om pressfrihet i världen och i Sverige
Inledning av chefredaktör Jörgen Svensson och chefen för P4 Kristianstad Anna Stenberg samt diskussion om aktuella pressfrihetsfrågor. Frågor som hot mot journalister, näthat, medias roll i det digitala landskapet, grävande journalistik, lokaltidningens och lokalradions roll mm, diskuteras.
Samverkan: Kristianstadsbladet, P4 Kristianstad och ABF

Måndag 14 maj (med koppling till FN dag för kulturell mångfald)
kl 18.30 på Barmhärtighetens moské, Tvedegårdsvägen 12 B
Vi får en information av imamen Shaaban Abu Zur. Därefter diskussion kring kulturell mångfald och dialog.
Samverkan: ABF

Välkommen till Kristianstads FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Kristianstads FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Kristianstads FN-förening har medlemmar i hela nordöstra Skåne och i västra Blekinge. Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Följ oss på Facebook!

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår förening.

Jan Lindelöf, ordförande
tel. 0727-124513

Ing-Britt Pettersson-Nyholm, vice ordförande
Telefon: 044-120684

Kristianstads FN-förening