Välkommen till Kalmar/Ölands FN-förening!

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse och andra förtroendevalda i vår förening.

Ordförande

Emma Bernard Stenmalm
Telefon: 076 06 23 181
E-post: Emma Bernard Stenmalm

Vice ordförande

Andreas Akhgar

Kassör

Karl Gustav Kyrk,
Telefon: 070 647 81 18
E-post: Karl Gustav Kyrk

Sekreterare

Marie Johansson
E-post: Marie Johansson

LEDAMOT & KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Alina Sales                                                                                                                                                                                                 

ADJUNGERAD LEDAMOT

Henning Koch

Ungdomsansvarig styrelseledamot

Vi söker ungdomsansvarig!

Revisor

Sonja Lindeman
Telefon: 070 333 10 53
E-post: Sonja Lindeman

Valberedning

Helena Tinnert

Allmänna frågor

Kalmar Ölands FN-förening