Välkommen till Kalmar/Ölands FN-förening!

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse och andra förtroendevalda i vår förening.

Ordförande

Helena Tinnert
Telefon: 076 18 545 80
E-post: Helena Tinnert

Kassör

Karl Gustav Kyrk,
Telefon: 070 647 81 18
E-post: Karl Gustav Kyrk

Sekreterare

Marie Johansson
Telefon: 070 403 82 54
E-post: Marie Johansson

Ungdomsansvarig styrelseledamot

Felicia Eriksson
Ungdomsavdelning

Ordinarie styrelseledamöter

Emma Bernard Stenmalm

Eva Traore Dahberg
Telefon: 076 322 58 29
E-post: Eva Traore Dahlberg

Revisor

Sonja Lindeman
Telefon: 070 333 10 53
E-post: Sonja Lindeman

Valberedning

Sara Håkansson

Allmänna frågor

Kalmar Ölands FN-förening