Välkommen till Kalmar/Ölands FN-förening!

”Snällhet hyllades på FN-dagen”

https://kalmarposten.prenly.com/841/Kalmarposten/256987/2019-11-13/r/7/first?fbclid=IwAR1SIboanDLxjafoDCILV7d8eQgJeCKK75bLRPMmLJ7WI1VQc9wR1MOYO14

http://www.barometern.se/kalmar/foraldrarna-alskar-sa-klart-sina-barn/

http://www.olandsbladet.se/oland/kanda-musiker-fran-burkina-faso-pa-fn-dag-i-skogsby/

http://www.barometern.se/kalmar/jag-har-formanen-att-vara-fodd-utan-formaga-att-ge-upp/?fbclid=IwAR23ZBMS4bS_g6R1PoWEyPNS_whCCsWgRVgZs6fcOgD7m6qnvZSRPhUddDA