Välkommen till Kalmar/Ölands FN-förening!

Zaida Cataláns pris

Dagligen sker kränkningar av de mänskliga rättigheterna i vårt samhälle. Ett barn blir kränkt för sin hudfärg, en homosexuell kompetent man blir förvisad från arbetsmarknaden, en ung tjejs liv hotas av att bli bortgift. Samtidigt präglas vårt samhälle av drivna själar som ser orättvisor och motarbetar dem, som står upp och säger till när de ser någon kränkas, upplyser om orättvisor, startar projekt för förändring och stöttar utsatta grupper.

Visionen bakom Zaida Cataláns pris är att framhäva ungdomar i Kalmar län som står upp för mänskliga rättigheter. På detta sätt hoppas vi elever från Kalmars gymnasieförbund att inspirera fler ungdomar inom länet att våga kämpa för vad de tror på, och på detta sätt hoppas vi minimera de kränkningar som sker i vårt samhälle. Vår verksamhet är att uppmärksamma ungdomar i vårt samhälle som genom civilkurage stått upp för det de tror på och främjat mänskliga rättigheter. Vi delar därför varje år ut ett stipendium om 5 000 kr till en ungdom under 25 år inom Kalmar län. Personen nomineras av personer inom Kalmar län och utses av en jurygrupp.

Zaida Catalán

Priset grundades för att hedra den kalmaritiska juristen och fd politikern Zaida Catalán, som mördades under ett FN-uppdrag i Kongo-Kinshasa. Zaida Catalán arbetade för att främja mänskliga rättigheter på EUs polisinsats och FNs Group on the Democratic Republic of Congo. Hon hade varit ute på flertalet expeditioner för frågor om djurrätt och jämställdhet. 2016 reste hon till Kongo för att utreda brott mot mänskliga rättigheter, men mötte en tragisk död i början av mars 2017.

——————

Kalmar/Ölands FN-förening deltar i Ölands Museum Himmelsbergas sommarutställning ”Öländskt arbetsliv – dåtid, nutid, framtid” 22 juni – 1 september.

Över hela sommaren slår vi flera slag för Agenda 2030, klimatanpassning inom jordbruket och återupptäckten av det nyttiga kulturspannmålet Ölandsvete. Del-utställningen genomförs tillsammans med den ideella föreningen Allkorn som arbetar för mångfald av kulturspannmål, och Linnéuniversitetetbygger vidare på ett gemensamt forskningsprojekt.

  

Va? Är Sverige inte emot kärnvapen?!

Nej, så är det faktiskt. FN:s medlemsstater har förhandlat fram ett avtal om förbud mot kärnvapen.                                                                      Men Sverige har inte skrivit under. Detta trots att dagens kärnvapen är farligare än någonsin.

Skriv under mot kärnvapen nu!

Läs mer på fn.se/karnvapen
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
Idag, 4:e april, är den internationella dagen mot landminor, en dag som är till för att belysa vikten av minröjning. Kvarlämnade landminor och andra explosiva lämningar är ett problem i många delar av världen, och det uppskattas att upp till 10.000 personer faller offer årligen. Läs mer om Svenska FN-förbundets engagemang mot minor och för minröjning här:
 
 
 
Är du intresserad av att lära dig mer om landminor och minröjning? Ansök till en utbildninsdag om FN:s, Svenska FN-förbundets och Försvarsmaktens arbete kring minor och minröjning. Läs mer och ansök:
 


Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation världen över, samtidigt som den inspirerar kvinnor och firar kvinnors framgångar. Dagen firades för första gången 1911 och 1977 antog FN en resolution som rekommenderade ett allmänt firande av kvinnodagen.

Av de Globala målen syftar Mål 5 till att uppnå jämställdhet. Delmål 5.1 fastställer att alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt måste avskaffas, och delmål 5.5 att kvinnor ska garanteras fullt och faktiskt deltagande på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. De Globala målen är integrerade och förutom mål 5 berör flera av målen kvinnors jämställdhet och ökade egenmakt. Mål 4 – God utbildning för alla, handlar bland annat om att alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas. Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, fastställer att produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, samt lika lön för likvärdigt arbete, ska uppnås senast 2030.

Trots att kvinnor fortfarande utgör en majoritet av världens fattiga har deras inflytande i samhället förstärkts under de senaste decennierna. Deltagande i politiken och ställning i arbetslivet har under de senaste åren ökat i jämn takt. De Globala målen betonar just detta, och siktar på att både som mål och medel ytterligare öka kvinnors inflytande. UN-women, FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt, utvecklar förslag på hur kvinnor kan inkluderas i näringsliv och politik.

När kvinnor och flickor kan bidra till samhället på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper minskar fattigdomen, den ekonomiska produktiviteten växer och samhällens välstånd ökar. Jämställdhet är förutom ett mål i sig även en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Därför firar vi internationella kvinnodagen!