Välkommen till Kalmar/Ölands FN-förening!

Kalmar/Ölands FN-förening deltar i Ölands Museum Himmelsbergas sommarutställning ”Öländskt arbetsliv – dåtid, nutid, framtid” 22 juni – 1 september.

Över hela sommaren slår vi flera slag för Agenda 2030, klimatanpassning inom jordbruket och återupptäckten av det nyttiga kulturspannmålet Ölandsvete. Del-utställningen genomförs tillsammans med den ideella föreningen Allkorn som arbetar för mångfald av kulturspannmål, och Linnéuniversitetetbygger vidare på ett gemensamt forskningsprojekt.

  

Va? Är Sverige inte emot kärnvapen?!

Nej, så är det faktiskt. FN:s medlemsstater har förhandlat fram ett avtal om förbud mot kärnvapen.                                                                      Men Sverige har inte skrivit under. Detta trots att dagens kärnvapen är farligare än någonsin.

Skriv under mot kärnvapen nu!

Läs mer på fn.se/karnvapen
________________________________________________________________________________________________
Idag, 4:e april, är den internationella dagen mot landminor, en dag som är till för att belysa vikten av minröjning. Kvarlämnade landminor och andra explosiva lämningar är ett problem i många delar av världen, och det uppskattas att upp till 10.000 personer faller offer årligen. Läs mer om Svenska FN-förbundets engagemang mot minor och för minröjning här:
Är du intresserad av att lära dig mer om landminor och minröjning? Ansök till en utbildninsdag om FN:s, Svenska FN-förbundets och Försvarsmaktens arbete kring minor och minröjning. Läs mer och ansök:

 


Internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation världen över, samtidigt som den inspirerar kvinnor och firar kvinnors framgångar. Dagen firades för första gången 1911 och 1977 antog FN en resolution som rekommenderade ett allmänt firande av kvinnodagen.

Av de Globala målen syftar Mål 5 till att uppnå jämställdhet. Delmål 5.1 fastställer att alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt måste avskaffas, och delmål 5.5 att kvinnor ska garanteras fullt och faktiskt deltagande på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. De Globala målen är integrerade och förutom mål 5 berör flera av målen kvinnors jämställdhet och ökade egenmakt. Mål 4 – God utbildning för alla, handlar bland annat om att alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas. Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, fastställer att produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, samt lika lön för likvärdigt arbete, ska uppnås senast 2030.

Trots att kvinnor fortfarande utgör en majoritet av världens fattiga har deras inflytande i samhället förstärkts under de senaste decennierna. Deltagande i politiken och ställning i arbetslivet har under de senaste åren ökat i jämn takt. De Globala målen betonar just detta, och siktar på att både som mål och medel ytterligare öka kvinnors inflytande. UN-women, FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt, utvecklar förslag på hur kvinnor kan inkluderas i näringsliv och politik.

När kvinnor och flickor kan bidra till samhället på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper minskar fattigdomen, den ekonomiska produktiviteten växer och samhällens välstånd ökar. Jämställdhet är förutom ett mål i sig även en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Därför firar vi internationella kvinnodagen!