fbpx

Resultat

2021:

  • Utbildning av årets nya deltagare 35 kommuner och 2 regioner.
  • Regionala träffar under hösten.
  • Mötesplats Agenda 2030 – årets konferens den 26 november.
  • Kunskaps- och metodstödet Världens agenda – vår agenda ! har tagits fram till stöd för analys och intern implementering.
  • Det digitala samarbetsrummet Glokala Sveriges Forum har öppnat för alla Glokala Sverige-deltagare, för nätverkande och utbyte av resultat, erfarenheter, tips och dokument.

2020:

  • I december beslutade riksdagen att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt, och enligt principen att ingen ska lämnas utanför. Läs mer här.
  • Den 24 september genomfördes konferensen Mötesplats Agenda 2030, för andra gången, denna gången digitalt. Se filmerna här och mer material på konferensens webbplats.
  • Statskontoret bedömer att Glokala Sverige har varit en viktig aktör i arbetet med Agenda 2030 i landets kommuner och regioner, och föreslår fortsatt stöd av regeringen. Läs mer i vår nyhet här, där du också hittar en länk till Statskontorets rapport.

2018-2020:

  • Här kan du läsa rapporten om de tre första åren (2018- 2020).