#intebarasnack 2022

Kommunikationsmaterial om Globala målen

Under 2022 fortsätter kampanjen #intebarasnack med fokus på kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. Nu finns det färdiga kommunikationsmaterialet om Globala målen här nedan. Det kan användas som stöd i ert kommunikationsarbete kring Globala målen och Agenda 2030. Materialet är anpassat för flera olika kommunikationskanaler (sociala medier, annonser, affischer med mera) och format.

KAMPANJENS MÅLSÄTTNING:

Att underlätta er kommunikation om Globala målen och dess betydelse.

Att öka engagemanget för Globala målen, lokalt, nationellt och globalt.

Ladda ner kommunikationsmaterial:

Här finner du kommunikationspaket för respektive mål. Klicka på ett mål för att ladda ner materialet.