#intebarasnack 2022

Kommunikationsmaterial för ett aktivt arbete mot FN:s Globala mål

Under våren 2022 fortsätter kampanjen #intebarasnack med fokus på kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. Under sommaren publiceras de sista delarna av det färdiga kommunikationsmaterialet som kan användas som stöd i ert kommunikationsarbete kring de Globala målen för hållbar utveckling. Materialet är anpassat för flera olika kommunikationskanaler (sociala medier, annonser, affischer med mera) och finns att tillgå i olika format.

KAMPANJENS MÅLSÄTTNING:

Att underlätta er kommunikation om Globala målen och dess betydelse.

Att öka engagemanget för Globala målen, lokalt, nationellt och globalt.

Ladda ner kommunikationsmaterial:

Här finner du kommunikationspaket för respektive Globalt mål. Klicka på ett mål för att ladda ner materialet.