Ladda ner material: mÅL 12 ”hÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION”

Här finns kommunikationsmaterial för Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Välj de format och program som passar. Komplettera med er kommuns / regions logotyp på anvisad plats. Bilderna nedan visar hur kommunikationsmaterialet kan användas i olika sammanhang. Klicka på respektive block för att ladda ner materialet. (Du skickas vidare till en extern sida).

Trycksaker

Annons helsida
Annons liggande halvsida
Annons stående halvsida
Bussannons långsida
Affisch A2 och A3
Stor skylt 70 x 100 ”gatupratare”

Banner

Webbannons 980×240

Sociala medier

Instastory/Facebookstory Globala Facebookinlägg Nationellt Facebookinlägg
Lokalt Facebookinlägg
Texter