fbpx

Implementering av Agenda 2030 

I våra kontakter med er i Glokala Sverige har vi ofta fått frågan HUR? Hur sätter vi igång, hur tar vi nästa steg, hur gör andra…? Nedan följer material, goda exempel och vägledning kring hur ni kan implementera Agenda 2030 i ert arbete.

Lokalt arbete med Agenda 2030 – en kartläggning från SKR

Christine Feuk, SKR Lokalt arbete med Agenda 2030, ger en kartläggning från SKR.

Ställ om och växla upp med Världens agenda – vår agenda! 

Världens agenda – vår agenda! Är ett kunskaps- och metodstöd för att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och Globala målen, lokalt som globalt, integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning och ledning samt utveckla samverkan med medborgare och olika samhällsaktörer. 

Med Världens agenda – Vår agenda! vill vi bidra till att stödja kommuner och regioner i era ambitioner att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och Globala målen, såväl lokalt som globalt. Kunskaps- och metodstödet har tagits fram av Frykman Kunskap & Analys på uppdrag av Glokala Sverige, och i samarbete med flera av våra kommuner och regioner. Stort tack till alla som bidragit!

Arbetsboken – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Arbetsboken använde vi ofta under våra gemensamma utbildningspass samt efteråt i det fortsatta arbetet. Här hittar du alla globala mål och delmål och beskrivningar av vad de innebär på global, nationell och regional/lokal nivå. Det finns också fördjupning, förslag till övningar, kommunikationstips, handlingsplan och quiz.

Ladda ner Arbetsboken för vanlig utskrift (uppdaterad 2023)

Matris med Globala målen

Matrisen för att fylla i era prioriteringar finns här

Fakta och fördjupning

Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och ta del av annat fördjupningsmaterial.

Läs mer

Mötesplats Agenda 2030

Här kan du se inspelningarna från konferensen Mötesplats Agenda 2030 från 2021 och 2022.

Läs mer