fbpx

Tack, här kommer ert material.

Ni kommer regelbundet få vårt nyhetsbrev bland annat med information om kommande kurser, och tidningen Världshorisont. Diplom kommer skickas via email.
Ni hittar guide för hållbart företagande och globala målen här. Kontakt: foretag@fn.se

Nedan kan ni ladda ner ert material, högerklicka på respektive enhet och ”Spara länk som”:

Hur kan vi använda materialet?

 

  • Årets emblem, exklusivt för Företagsvän, för publicering på till exempel er hemsida, i mejl till kunder och nyhetsbrev.
  • Ett digitalt diplom/gåvointyg och en skylt, båda för delning eller utskrift.
  • Innehåll till sociala medier som ni kan dela för att visa ert stöd.
  • Vårt digitala nyhetsbrev, som kan delas bland medarbetarna.

Observera att FN-förbundets logotyp är ett registrerat varumärke som ägs av Svenska FN-förbundet kan därför inte användas i ert företags kommunikation. Använd istället det erbjudna materialet.

Berätta om Svenska FN-förbundet

Vad ni bidrar till

Tillsammans med Svenska FN-förbundet står ni upp för en fredligare och säkrare värld. För klimatkampen och en hållbar utveckling. Och för ökad respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

Texterna nedan kan ni även använda i er kommunikation, i en kort respektive lång version.

Kort version

Svenska FN-förbundet skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Och för ett starkare FN.

Längre version

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt.

Verksamheten är uppbyggd på de tre övergripande programmen hållbar utveckling, fred, säkerhet och nedrustning samt mänskliga rättigheter. Inom vart och ett av programmen arbetar FN-förbundet med fem metoder: information och utbildning, påverkan, granskning, insamling samt internationellt samarbete.

Svenska FN-förbundet skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Arbetet sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen.