fbpx

Material för delegater

Mall för öppningstal

Ska du hålla ett öppningstal? Här finns mallen.

Klicka här

Mall för resolutionsutkast

Här hittar du en mall för resolutionsutkast.

Klicka här

Handbok för FN-rollspel

Här finns en handbok för dig som ska arrangera eller delta i ett FN-rollspel.

Klicka här

Landkort

Här finns alla landkort för FN-rollspelet Barn på flykt.

Klicka här

Statistik för länder

Världen förändras snabbt. Därför kan du hålla dig uppdaterad med senaste statistiken kring länderna i FN-rollspelet Barn på flykt.

Klicka här

Sakfrågor

Här hittar du de tre olika sakfrågorna.

Klicka här

Statistik för sakfrågor

På denna sida med källor och länktips kan du hitta uppdaterad statistik, fakta och fördjupa dig i frågorna som lyfts i FN-rollspelet Barn på flykt.

Klicka här