fbpx

Statistik för länderna

Australien

UNHCR om Australien 

UNHCR om familjeåterförening i Australien

UNHCR:s rapport om flyktingsituationen i Australien 2021

Australiensiska inrikesdepartementet om visum för familjemedlemmar 

Scoop Independent news om SRHR i Australien

Australien och specialrapportörer

Australiens rapportering till FN:s barnrättskommitté 

Colombia

UNHCR om Colombia

Colombia Reports om ungas SRHR i Colombia

World Fact Book om antal flyktingar i Colombia

UNHCR om principen för familjeåterförening i Colombia (på spanska)

UNHCR om Colombias tillfälliga skyddsstatus för venezolanska flyktingar

Colombias rapportering till FN:s barnrättskommitté

OHCHR:s rapport om barns rättigheter och familjeåterförening (se input från Colombia)

Etiopien

UNHCR om Etiopien

Etiopiens rapportering till FN:s barnrättskommitté

FN:s kommitté för mänskliga rättigheters sida om Etiopien

Granskningskommittén för kvinnokonventionen (CEDAW) rapport om Etiopien år 2019

EU

Fakta och siffror om livet i EU

EU:s medlemsländer

EU om familjeåterförening 

Family reunification

Directive 2003/86/EC on the right to family reunification

EU om SRHR för unga 

UNHCR’s Refugee Population Statistics Database

Kina

UNHCR om Kina

UNFPA:s sida för Kina och sexuellt och könsbaserat våld

UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Kina

Human Rights Watch nordkoreanska flyktingar i Kina

Libanon

UNHCR om Libanon UNHCR 

Svenska UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Libanon 

Libanons rapportering till FN:s barnrättskommitté

FN:s kommitté för mänskliga rättigheters sida om Libanon

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter “The fight for gender equality i Lebanon”

Ryssland

UNHCR om Ryssland

UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Ryssland

FN:s kommitté för mänskliga rättigheters sida om Ryssland

Rysslands rapportering till FN:s barnrättskommitté

Granskningskommittén för kvinnokonventionen (CEDAW) rapport om Ryssland år 2021

Ryssland om familjeåterförening

Grönt ljus för Rysslands nya extrema hbtq-lag

Tanzania 

UNHCR om Tanzania

Tanzanias regerings hemsida

Svenska UD om mänskliga rättigheter i Tanzania

Tanzanias rapportering till FN:s barnrättskommitté (sök på United Republic of Tanzania)

Rapport från 2021 av bl.a. WHO om SRHR i Tanzania (abort, sexualundervisning, preventivmedel)

FN:s kommitté för mänskliga rättigheters sida om Tanzania

Tanzania om familjeåterförening

OCHA om app för familjeåterförening i Tanzania

Thailand

UNHCR om Thailand

Svenska UD om mänskliga rättigheter i Thailand

Thailands rapportering till FN:s barnrättskommitté 

Rapport från 2021 av bl.a. WHO om SRHR i Thailand (abort, preventivmedel) 

Global Compact on Refugees om alternativ till Thailands “Detention Programme”

Fortify Rigths om steget bort från frihetsberövande av barn i Thailand

International Detention Coalition om frigivning av barn på flykt i Thailand 

FN:s kommitté för mänskliga rättigheters sida om Thailand

Granskningskommittén för kvinnokonventionen (CEDAW) rapport om Thailand år 2017

USA

Mer information om Roe v. Wade U.S supreme court case

USA om SRHR för unga

UNHCR om USA

Sveriges regerings rapport om USA och mänskliga rättigheter från år 2020

USA om familjeåterförening

Venezuela

UNHCR sida om situationen i Venezuela 

FUF om situationen i Venezuela

FN:s kommitté för mänskliga rättigheters sida om Venezuela

Venezuelas rapportering till FN:s barnrättskommitté 

Sveriges regerings rapport om Venezuela och mänskliga rättigheter från år 2020

Rapport från bl.a. WHO år 2021 om SRHR i Venezuela

National Library of Medicine officiell sida från USAs regering

Venezuela om familjeåterförening