fbpx

Statistik och länktips

Världen förändras snabbt. Därför har vi tagit fram denna sida med källor och länktips där du kan hitta uppdaterad statistik, fakta och fördjupa dig i frågorna som lyfts i FN-rollspelet Barn på flykt.

Källor och länktips vid fördjupning:

Flyktingläger på nära håll
Vill du uppleva ett flyktingläger på nära håll? I 360-upplevelsen Mitt nya hem kan du kliva in ett av världens största flyktingläger, träffa barnen som bor där och lära dig mer om deras vardag. Dessutom finns fördjupande fakta om situationen för barn på flykt i detta material, som kan upplevas genom dator, läsplatta, mobil eller virtual reality-goggles.

Generalförsamlingen
Generalförsamlingens utskott 

Statistik och länkar kring sakfrågorna:

Situationen för barn på flykt
Barnkonventionen

Flyktingkonventionen

Skyldighet att skydda 

Statistik om människor på flykt från UNHCR

Vem gör vad för människor på flykt?
FN-systemet

UNDP

UNHCR 

UNICEF 

UNOCHA 

WFP 

Röda Korset 

Röda Korsets arbete för människor på flykt 

Rädda barnen

Familjeåterförening
Familjeåterförening – UNHCR

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – Folkhälsomyndigheten

Rätten att klaga till FN
Lista på länder som ratificerat tredje protokollet

FN:s barnrättskommitté 

The Committee on the Rights of the Child

Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

Barnkonventionen

UN Treaty Body Database – statistik på enskilda länder (och EU)

UNFPA-rapport om kvinnor och flickors situation på flykt (bland annat om SRHR)

Rädda barnen om barnkonventionen

Barnrättsbyrån om Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Faktablad om flickor i konflikt

Plan Internationals arbete med barn i kriser och katastrofer

 Amnesty om flyktingar som tvingas återvända “frivilligt”

Att kartlägga ett land:

Svenska FN-förbundets tips till lärare och elever inför FN-rollspel

Globalis – En interaktiv världskarta med landinformation

CIA world factbook

UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i olika länder

UNHCR:s specifika sidor med information om flyktingsituationen i varje land, de nås genom att klicka vidare till världsdelen där landet ligger.

Länder som ratificerat det tredje protokollet till barnkonventionen som låter barn klaga till FN:s kommitté om deras rättigheter kränks. 

Länder som ratificerat barnkonventionen samt deras eventuella reservationer till denna

Staters rapporter till FN:s barnrättskommitté

Länder som har en stående inbjudan till FN:s specialrapportörer