fbpx

Lärarmaterial

Trots att jämställdhet är en mänsklig rättighet har vi idag långt till en jämställd värld – men tillsammans har vi möjlighet att driva på för förändring. Aktion FN för jämställdhet uppmärksammar denna gång vikten av att stå upp för varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp samt lyfter projektet Flicka som exempel på hur FN arbetar för att stärka flickor och kvinnors rättigheter. Tack för att ni som lärare dagligen vill vara med och utbilda för en bättre värld! Hoppas att ni får nytta av hela eller delar av materialet, antingen i distans-, fjärr- eller klassrumsundervisningen.

Lärarhandledning: Aktion FN för jämställdhet.

PowerPoint: FN och jämställdhet.

PowerPoint: 10 fakta om jämställdhet och kroppslig integritet.