fbpx

FN-rollspel: Barn på flykt

I rollspelet Barn på flykt blir eleverna representanter för olika länder i ett FN-möte som ska stärka rättigheter för barn på flykt. Många av dessa barn saknar det allra nödvändigaste, såsom mat, vatten, sjukvård och skydd från våld.  

Under rollspelet utforskar eleverna viktiga frågor inklusive hur vi kan säkerställa att barn på flykt lever i trygghet och vilket ansvar omvärlden har i detta sammanhang. Målet med rollspelet är att ge en insikt i hur FN arbetar och hur några av världens länder agerar i dessa frågor. Materialet rekommenderas för årskurs 7-9 och gymnasiet.

Nedan hittar du material för arrangörer och delegater samt hela materialet som PDF på både svenska och engelska.

Del 1: Material för arrangörer

Här hittar du tips och guider för dig som ska arrangera ett FN-rollspel samt statistik kring sakfrågorna.

Klicka här

Del 2: För delegater

Här hittar du mall för öppningstal, resolutionsutkast och landkort samt statistik för länderna och sakfrågorna.

Klicka här

FN-rollspelet

Här är den fullständiga pdf:en till FN-rollspelet Barn på flykt.

Klicka här

Model UN

The English version of the Model UN Children on the Move. Here you will find the topic cards as well as the position papers.

Klicka här