fbpx

Aktivitetstips

Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför och behandlas lika oavsett bakgrund. Det börjar med dig. Låt oss vara modiga tillsammans. Var med och stå upp för mångfald och inkludering genom att arrangera en aktivitet tillsammans.

Filmkit: Ordna din egen filmvisning

Här finns material för att anordna din egen filmvisning! Bjud in till en filmvisning med tema inkludering och mångfald med efterföljande diskussion.

Tips på filmer eller serier att visa

Arrangera en föreläsning och workshop

Arrangera en föreläsning eller en workshop om jämlikhet och principen Leave no one behind för allmänheten eller på en skola. Bjud in en av FN-förbundets ambassadörer för en bättre värld eller arrangera en egen föreläsning med hjälp av FN-förbundets PowerPoint.

PowerPoint Leave no one behind

Bjud in en gästföreläsare som pratar om mångfald och inkludering

Det finns flera gästföreläsare som fokuserar på vikten av mångfald och inkludering. Organisationen Lika Unika Akademi erbjuder ett utbildningspaket som ger kunskap med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv på de globala målen för en för hållbar utveckling, Agenda 2030 och erbjuder föreläsningar.

Lika Unika Akademi

Skapa film som berör mångfald och inkludering

Film är ett fantastiskt verktyg för att skapa diskussion och belysa samhällsfrågor. Gör en spelfilm eller dokumentärfilm som belyser vikten av mångfald och inkludering, visa upp den på dina sociala medier, på skolan eller för familjen hemma. Här väljer du tema själv, men några exempel kan vara kulturell mångfald, identitet eller gemenskap. Du kan även anordna en tävling med andra filmintresserade!

Arrangera en bokcirkel om mångfald och inkludering

Starta en bokcirkel om mångfald och inkludering tillsammans med föreningens medlemmar och bjud in nya personer som ni tror är intresserade av att gå med i föreningen. Börja med att inom projektgruppen bestämma vad ni vill fördjupa er inom och hitta sedan litteratur som passar temat.

Konsten att inkludera i skolan

Skolan är en av många arenor, kanske den viktigaste, i arbetet att bekämpa rasism, utanförskap och främlingsfientlighet. Svenska FN-förbundet har samlat berättelser från lärare och elever vid landets FN-skolor. Ta del av deras erfarenheter av hur de mött intolerans och hur de arbetar för mångfald och icke-diskriminering. Materialet består även av ett metodmaterial med övningar att använda i klassrummet.

Konsten att inkludera

UNite for diversity

Arrangera en cup där deltagare bjuds in till att spela till exempel fotboll, innebandy eller hockey för mångfald och inkludering. Ni kan bjuda in närliggande sportklubbar eller en skola på er ort för att inkludera så många som möjligt. Cupen ger er möjlighet att tillsammans utöva sport, för att skapa ett inkluderande samhälle och främja god hälsa och välbefinnande. Ni kan även ha någon form av försäljning av mat eller fika under cupen. Intäkterna från försäljningen kan exempelvis gå till ett av FN-förbundets projekt såsom Flicka.

Projekt Flicka

Arrangera ett språkcafé

Arrangera ett språkcafé där deltagarna får möjlighet att öva på ett språk genom konversation över en fika. Här kan någon av er agera samtalsledare och bestämma tema på vad samtalet ska handla om. Caféet ger er en chans att samtala med människor från olika bakgrunder samtidigt som ni utvecklar era språkkunskaper. Ni kan bjuda in elever på gymnasieskolor som har introduktionsprogram för nyanlända eller SFI på er ort för att inkludera så många som möjligt.

Arrangera en fritidsaktivitet

Anordna en workshop där deltagarna kan utforska och utrycka sin kreativitet genom olika konstformer som målning, skulptur, skrivande eller musik. Denna aktivitet främjar mångfald genom att uppmuntra olika former av självuttryck och tolkning. Genom att skapa en plats där olika perspektiv och uttrycksformer välkomnas, kan deltagarna dela och lära av varandras unika erfarenheter och kreativitet.