fbpx

Konsten att inkludera

Skolan är en av många arenor, kanske den viktigaste, i arbetet att bekämpa rasism, utanförskap och främlingsfientlighet. Svenska FN-förbundet har samlat berättelser från lärare och elever vid landets FN-skolor. Ta del av deras erfarenheter av hur de mött intolerans och hur de arbetar för mångfald och icke-diskriminering. Materialet består även av ett metodmaterial med övningar att använda i klassrummet.

Inspirationsmaterial

Berättelser från lärare och elever på FN-skolor.

Inspirationsbok

Metodmaterial

Pedagogiskt material med övningar.

Metodikhandbok