fbpx
Foto: Unesco
5 december, 2022 / Världshorisont

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare. 

Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information, bildades direkt efter andra världskriget med krigets hat och propaganda i färskt minne. Syftet var att upprätta en plats där stater kan utbyta kunskap och information och på så sätt skapa förståelse och främja fred och säkerhet i världen. Unesco har också ett särskilt ansvar när det gäller mål 4 – god utbildning för alla – och för journalisters, akademikers och kulturarbetares frihet. 

Enligt Unescos konstitution ska alla medlemsstater ha en nationell kommission som ska fungera som en länk mellan Unesco och landet i fråga. I Sverige heter detta organ Svenska Unescorådet och sorterar med sex medarbetare under Utbildningsdepartementet. 

Ökat internationellt motstånd mot UNESCOs arbete

Anna-Karin Johansson är Svenska Unescorådets generalsekreterare sedan augusti 2021. Att demokratin i världen är på tillbakagång märks självklart i Unescoarbetet, säger hon. 

– Många stater går åt ett auktoritärt håll och det finns ett ökat motstånd kring rättighetsbaserat arbete och mot yttrandefrihet, sexualundervisning och civilsamhällets deltagande. Inom alla Unescos processer agerar ett antal stora auktoritära stater för att dra bort fokus från de här frågorna.  

– Men trots den här starka trenden går det att komma fram till saker. Vid generalkonferensen 2021, till exempel, antog Unesco en ny åttaårig plan. Vi tyckte att utkastet var väldigt bra men sedan la Ryssland in över 100 ändringsförslag som gick ut på att ta bort begreppet gender, ta bort rättighetsbaserat arbete och försvaga skrivningar kring yttrandefrihet med mera. Sedan blev det långa förhandlingar och till slut nåddes en slags kompromiss som vi bedömde som acceptabel.  

Självklart skulle det vara enklare om länder som tycker likadant satt och förhandlade med varandra, fortsätter hon. 

– Men då förlorar man hela vitsen med FN som är att föra en dialog. Trots de långa svåra förhandlingarna kan man komma fram till olika överenskommelser och då skapas en stabilitet som behövs i världen. 

Skapar nätverk utöver staternas inflytande

Unesco arbetar också på olika sätt för att skapa nätverk som går utöver staternas inflytande, fortsätter Johansson. 

– Till exempel jobbar Unesco med olika nätverk för städer – städer för inkludering, städer för lärande – och har även många expertnätverk inom forskning, media och kultur där man skapar förutsättningar för civilsamhället och aktiva inom dessa områden att mötas.  

Sverige har finansierat flera viktiga rapporter som visar på den roll som dessa nätverk spelar i världen, säger hon.  

– Vi talar om “demokratins röstbärare” eftersom vi vet att just journalister, forskare och kulturarbetare drabbas tidigt vid en nedmontering av demokratin. De har en särskild roll att spela. Dessa nätverk är ett komplement till staterna. 

Utbildningsdepartementet, där Svenska Unescorådet sitter, fattar beslut om den strategi som ligger till grund för Sveriges samarbete med Unesco. Prioriterade sakfrågor för Sverige är klimat, mänskliga rättigheter, jämställdhet, utbildning och yttrandefrihet.  

– Det handlar mycket om rättigheter. Vi brukar säga att Sverige driver motvindsfrågor i Unesco, säger Anna-Karin Johansson. 

– Det finns i nuläget en stark kritik och motstånd mot dessa frågor från många stater. Det gör att Sverige och likasinnade länder är väldigt viktiga både för att driva dem och för att hålla kvar det som vi har uppnått hittills. 

Anna-Lena Karlsson Andrews, redaktör på Världshorisont

——————

Är du intresserad av demokratifrågor och vill lära dig mer? Missa inte vårt frukostwebbinarium om demokratin i FN:s medlemsländer och i FN imorgon klockan 08:30-09:15, där bland andra Anna-Karin Johansson deltar. Läs mer och anmäl dig här!

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/2022).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer