fbpx
Alicia Nilsson blev fråntagen sin ackreditering till den blå zonen där förhandlingarna sker. Foto: Lovisa Tegnevik
8 december, 2021 / Världshorisont

Pandemin stoppade Alicias möte med beslutsfattare under COP26

Alicia Nilsson sitter i styrelsen för Stockholms FN-förenings ungdomssektion. Hon var på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow – men förlorade sin observatörsstatus innan förhandlingarna började.

Varför var du på COP26?

Jag var där för att överlämna 130 000 underskrifter till mötets beslutsfattare. Målet med detta var att sätta press på dem att hålla en ambitiös dialog, att hålla löftet om klimatfinansiering och att fatta beslut som är i linje med 1,5-gradersmålet.

Du hade observatörsstatus under mötet, men fick den indragen. Varför då?

Det var flera med mig som fick sin observatörsstatus indragen. Anledningen som uppgavs var coronapandemin som gjorde att arrangörerna tvingades begränsa antalet personer inne i byggnaden.

Vad fick det för konsekvenser?

Jag blev exkluderad från att delta i olika nationella och internationella mötesplatser i den blå zonen där förhandlingarna skedde. Syftet där var att delge och ta del av viktiga perspektiv på hur klimatförändringarna drabbar unga redan i dag. På grund av den indragna observatörsstatusen gick förhandlarna miste om mitt och fleras andras perspektiv på hur det ser ut vid klimatkrisens frontlinje. Mitt fokus blev i stället att prata med olika aktörer i civilsamhället som mestadels fanns i den gröna zonen. Jag fick även uppdateringar av ungdomsdelegaterna i den svenska förhandlingsdelegationen.

Vad ser du som den främsta framgången respektive orosmomentet efter mötet?

Den främsta framgången är att världen nu kommit samman och börjat se klimatkrisen som en kris och att mötet inte blev uppskjutet igen på grund av pandemin. Det som oroar mig är att civilsamhället exkluderas från de forum där besluten tas och att beslutsfattarna inte håller vad de lovar. Det riskerar att leda till bristande tillit mellan folket och beslutsfattarna.

Hur kommer du att jobba vidare med klimatfrågan?

Tillsammans med ungdomssektionen i min hemförening kommer jag att jobba med att uppmärksamma vad som beslutades under COP26. Vi kommer också engagera oss i Stockholm+50 där arbetet och planeringen redan är i full gång.

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer