fbpx
Alicia Nilsson blev fråntagen sin ackreditering till den blå zonen där förhandlingarna sker. Foto: Lovisa Tegnevik
8 december, 2021 / Världshorisont

Pandemin stoppade Alicias möte med beslutsfattare under COP26

Alicia Nilsson sitter i styrelsen för Stockholms FN-förenings ungdomssektion. Hon var på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow – men förlorade sin observatörsstatus innan förhandlingarna började.

Varför var du på COP26?

Jag var där för att överlämna 130 000 underskrifter till mötets beslutsfattare. Målet med detta var att sätta press på dem att hålla en ambitiös dialog, att hålla löftet om klimatfinansiering och att fatta beslut som är i linje med 1,5-gradersmålet.

Du hade observatörsstatus under mötet, men fick den indragen. Varför då?

Det var flera med mig som fick sin observatörsstatus indragen. Anledningen som uppgavs var coronapandemin som gjorde att arrangörerna tvingades begränsa antalet personer inne i byggnaden.

Vad fick det för konsekvenser?

Jag blev exkluderad från att delta i olika nationella och internationella mötesplatser i den blå zonen där förhandlingarna skedde. Syftet där var att delge och ta del av viktiga perspektiv på hur klimatförändringarna drabbar unga redan i dag. På grund av den indragna observatörsstatusen gick förhandlarna miste om mitt och fleras andras perspektiv på hur det ser ut vid klimatkrisens frontlinje. Mitt fokus blev i stället att prata med olika aktörer i civilsamhället som mestadels fanns i den gröna zonen. Jag fick även uppdateringar av ungdomsdelegaterna i den svenska förhandlingsdelegationen.

Vad ser du som den främsta framgången respektive orosmomentet efter mötet?

Den främsta framgången är att världen nu kommit samman och börjat se klimatkrisen som en kris och att mötet inte blev uppskjutet igen på grund av pandemin. Det som oroar mig är att civilsamhället exkluderas från de forum där besluten tas och att beslutsfattarna inte håller vad de lovar. Det riskerar att leda till bristande tillit mellan folket och beslutsfattarna.

Hur kommer du att jobba vidare med klimatfrågan?

Tillsammans med ungdomssektionen i min hemförening kommer jag att jobba med att uppmärksamma vad som beslutades under COP26. Vi kommer också engagera oss i Stockholm+50 där arbetet och planeringen redan är i full gång.

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer