Alicia Nilsson blev fråntagen sin ackreditering till den blå zonen där förhandlingarna sker. Foto: Lovisa Tegnevik

Alicia Nilsson sitter i styrelsen för Stockholms FN-förenings ungdomssektion. Hon var på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow – men förlorade sin observatörsstatus innan förhandlingarna började.

Varför var du på COP26?

Jag var där för att överlämna 130 000 underskrifter till mötets beslutsfattare. Målet med detta var att sätta press på dem att hålla en ambitiös dialog, att hålla löftet om klimatfinansiering och att fatta beslut som är i linje med 1,5-gradersmålet.

Du hade observatörsstatus under mötet, men fick den indragen. Varför då?

Det var flera med mig som fick sin observatörsstatus indragen. Anledningen som uppgavs var coronapandemin som gjorde att arrangörerna tvingades begränsa antalet personer inne i byggnaden.

Vad fick det för konsekvenser?

Jag blev exkluderad från att delta i olika nationella och internationella mötesplatser i den blå zonen där förhandlingarna skedde. Syftet där var att delge och ta del av viktiga perspektiv på hur klimatförändringarna drabbar unga redan i dag. På grund av den indragna observatörsstatusen gick förhandlarna miste om mitt och fleras andras perspektiv på hur det ser ut vid klimatkrisens frontlinje. Mitt fokus blev i stället att prata med olika aktörer i civilsamhället som mestadels fanns i den gröna zonen. Jag fick även uppdateringar av ungdomsdelegaterna i den svenska förhandlingsdelegationen.

Vad ser du som den främsta framgången respektive orosmomentet efter mötet?

Den främsta framgången är att världen nu kommit samman och börjat se klimatkrisen som en kris och att mötet inte blev uppskjutet igen på grund av pandemin. Det som oroar mig är att civilsamhället exkluderas från de forum där besluten tas och att beslutsfattarna inte håller vad de lovar. Det riskerar att leda till bristande tillit mellan folket och beslutsfattarna.

Hur kommer du att jobba vidare med klimatfrågan?

Tillsammans med ungdomssektionen i min hemförening kommer jag att jobba med att uppmärksamma vad som beslutades under COP26. Vi kommer också engagera oss i Stockholm+50 där arbetet och planeringen redan är i full gång.

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4/21).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN. Årets humanitära FN-appell är 25 procent större än förra årets och berör 65 miljoner människor ytterligare. Den kommer samtidigt som diskussionen om Sveriges bistånd och stödet till FN pågår för fullt.  

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer