fbpx
29 maj, 2018 / Pressmeddelanden

Välkommet förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Äntligen, säger Svenska FN-förbundet efter att regeringen på tisdagen presenterade ett förslag om totalförbud mot barnäktenskap i Sverige.

Vid en presskonferens på tisdagen presenterade biträdande justitieminister Heléne Fritzon och barn- och jämställdhetsminister Lena Hallengren ett nytt regeringsförslag för att täppa till existerande luckor i lagstiftningen mot barnäktenskap. Svenska FN-förbundet välkomnar beskedet.

– Äntligen! Det är glädjande ministrarna hänvisar till FN:s Agenda 2030 och till att barnäktenskap inte är förenligt med FN:s barnkonvention, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet har sedan 2012 drivit kravet på ett totalförbud mot barnäktenskap. Förbundet leder bland annat ett nätverk bestående av flera tjej- och kvinnojourer, Svenska kyrkan och en rad andra organisationer.

– Tisdagens regeringsförslag är en seger för alla som har deltagit i arbetet mot barnäktenskap genom åren. FN-förbundet har uppvaktat ministrar och utredare, samarbetat med riksdagens FN- och SRHR-nätverk och skrivit en lång rad debattinlägg i kampen för ett totalförbud. Jag vill också tacka de nästan 10 000 personer som skrev under vår namninsamling förra året, säger Aleksander Gabelic.

Tidigare har barnäktenskap underkänts om anknytning funnits till Sverige. Nu föreslår regeringen att samma generella förbud ska gälla för alla, det vill säga även för barn som saknar anknytning till Sverige. I äktenskap där en av parterna är barn ska ett totalförbud råda, sa biträdande justitieminister Heléne Fritzon vid regeringens presskonferens.

Regeringens pressmeddelande finns på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/regeringen-vill-se-totalforbud-mot-barnaktenskap/.

Lagändringarna planeras träda i kraft den 1 januari 2019.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer