Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

– Det dåliga dagsläget är ett resultat av 20 års svikna löften om nedrustning från kärnvapenstaternas sida. De är skyldiga att slutföra förhandlingar om att avskaffa sina arsenaler, men i stället bygger de nya kärnvapen och kärnvapenbärare, säger Jens Petersson, rådgivare på Svenska FN-förbundet.

Vid millennieskiftet upprepade kärnvapenstaterna löftet om nedrustning som avgavs redan i och med undertecknandet av icke-spridningsfördraget vid 1960-talets slut. Men uteblivna nedrustningssteg därefter fick folkrörelser och nedrustningsvänliga stater att mobilisera en motreaktion. 

– På en FN-konferens 2017 såg ett nytt avtal, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, dagens ljus. Tanken är att stigmatisera bruket av kärnvapen och bygga en stark global norm mot dessa vapen, säger Jens Petersson. 

Hittills har 61 stater anslutit sig som parter till FN:s kärnvapenförbud. Ytterligare 28 stater har skrivit under, men ännu inte ratificerat avtalet. 

– Sådant här tar sin tid, men vi närmar oss ett läge då hälften av FN:s medlemsstater har förbundit sig att betrakta kärnvapen som förbjudna vapen. 

Den 21-23 juni håller de hittills anslutna staterna det första statspartsmötet inom avtalet. Österrike, som är en av initiativtagarna, står som värd. Under veckan hålls också en fristående konferens om kärnvapnens humanitära konsekvenser samt en folkrörelsesamling med Nobelprisbelönta ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) och dess partnerorganisationer. 

– Svenska FN-förbundets representanter är på plats och kommer att återberätta för våra sympatisörer live från Wien via ett webbinarium där också andra svenska ICAN-partners kommer att medverka. Jag tror att mötet kommer att ge folkrörelser och nedrustningsvänliga stater ny energi i arbetet för en kärnvapenfri värld, betonar Jens Petersson. 

Webbinariet är kostnadsfritt, men föranmälan önskas. Läs mer på: https://fn.se/engagera-dig/kalender/liverapport-fran-motet-i-wien-om-fns-karnvapenforbud/

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer