3 juni, 2022 / Nyheter

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

På Volker Türks bord ligger bland annat uppföljningen av generalsekreterare António Guterres rapport Our common agenda som lanserades förra året. Syftet med rapporten var bland annat att få igång en diskussion om hur det globala samarbetet i FN kan bli mer effektivt, inkluderande och överlag bättre skickat att möta dagens och framtidens utmaningar. Bland de mer konkreta förslagen i rapporten kan nämnas inrättandet av ett särskilt FN-kontor för ungdomsfrågor och ett toppmöte om framtiden (”Summit for the future”) som planeras till september 2023.

Under mötet hos FN-förbundet lyfte UGS Türk fram bland annat att kvinnor är fortsatt underrepresenterade i politiken och att fler samhällsgrupper måste inkluderas vid framtagande av policy. Effekterna av covidpandemin måste ses och hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv, sa Türk. I enlighet med förslaget i ”Our common agenda” om ett nytt socialt kontrakt behövs ett nytt index bortom bruttonationalprodukten för att mäta välfärd och social utveckling, menade undergeneralsekreteraren.

Volker Türk har sedan 2019 ingått i FN:s generalsekreterare António Guterres stab, först som assisterande generalsekreterare för strategisk samordning och sedan januari i år som undergeneralsekreterare för policyfrågor. Dessförinnan var han verksam inom FN:s flyktingorgan UNHCR under tre decennier.

Under mötet deltog även FN-förbundets internationella partnerförbund.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer