fbpx
Koll & kommentar
3 juni, 2022 / Nyheter

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

På Volker Türks bord ligger bland annat uppföljningen av generalsekreterare António Guterres rapport Our common agenda som lanserades förra året. Syftet med rapporten var bland annat att få igång en diskussion om hur det globala samarbetet i FN kan bli mer effektivt, inkluderande och överlag bättre skickat att möta dagens och framtidens utmaningar. Bland de mer konkreta förslagen i rapporten kan nämnas inrättandet av ett särskilt FN-kontor för ungdomsfrågor och ett toppmöte om framtiden (”Summit for the future”) som planeras till september 2023.

Under mötet hos FN-förbundet lyfte UGS Türk fram bland annat att kvinnor är fortsatt underrepresenterade i politiken och att fler samhällsgrupper måste inkluderas vid framtagande av policy. Effekterna av covidpandemin måste ses och hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv, sa Türk. I enlighet med förslaget i ”Our common agenda” om ett nytt socialt kontrakt behövs ett nytt index bortom bruttonationalprodukten för att mäta välfärd och social utveckling, menade undergeneralsekreteraren.

Volker Türk har sedan 2019 ingått i FN:s generalsekreterare António Guterres stab, först som assisterande generalsekreterare för strategisk samordning och sedan januari i år som undergeneralsekreterare för policyfrågor. Dessförinnan var han verksam inom FN:s flyktingorgan UNHCR under tre decennier.

Under mötet deltog även FN-förbundets internationella partnerförbund.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer