fbpx
3 juni, 2022 / Nyheter

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

På Volker Türks bord ligger bland annat uppföljningen av generalsekreterare António Guterres rapport Our common agenda som lanserades förra året. Syftet med rapporten var bland annat att få igång en diskussion om hur det globala samarbetet i FN kan bli mer effektivt, inkluderande och överlag bättre skickat att möta dagens och framtidens utmaningar. Bland de mer konkreta förslagen i rapporten kan nämnas inrättandet av ett särskilt FN-kontor för ungdomsfrågor och ett toppmöte om framtiden (”Summit for the future”) som planeras till september 2023.

Under mötet hos FN-förbundet lyfte UGS Türk fram bland annat att kvinnor är fortsatt underrepresenterade i politiken och att fler samhällsgrupper måste inkluderas vid framtagande av policy. Effekterna av covidpandemin måste ses och hanteras ur ett jämställdhetsperspektiv, sa Türk. I enlighet med förslaget i ”Our common agenda” om ett nytt socialt kontrakt behövs ett nytt index bortom bruttonationalprodukten för att mäta välfärd och social utveckling, menade undergeneralsekreteraren.

Volker Türk har sedan 2019 ingått i FN:s generalsekreterare António Guterres stab, först som assisterande generalsekreterare för strategisk samordning och sedan januari i år som undergeneralsekreterare för policyfrågor. Dessförinnan var han verksam inom FN:s flyktingorgan UNHCR under tre decennier.

Under mötet deltog även FN-förbundets internationella partnerförbund.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer