fbpx
4 februari, 2018 / Nyheter

Viktigt steg mot ett starkare FN

FN-chefens reforminitiativ är ett viktigt steg i arbetet för ett starkare och bättre FN, inte minst på utvecklingsområdet.

FN:s generalsekreterare António Guterres presenterade på måndagen en rapport som följer upp det arbete som påbörjades under 2017 för att effektivisera FN:s utvecklingssystem. Avsikten är bland annat att påskynda arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

FN ska med bättre samordning förbättra kapacitet och ledarskap i fält. Organisationens landansvariga ska få bättre kompetens och resurser. FN ska också arbeta med större regionalt fokus, enligt generalsekreteraren.

– Med sitt nya program har Guterres lagt en bra grund i arbetet för ett starkare och bättre FN. Generalsekreteraren har som tidigare chef för UNHCR god kunskap om FN-organisationen. Han måste nu förankra arbetet både internt och bland medlemsstaterna. Han behöver också draghjälp från bland andra Sverige som satt reformfrågor högt på dagordningen inom ramen för sin säkerhetsrådsplats, säger Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.

Guterres efterlyser även nationellt ledarskap och ägarskap för de globala målen.

– Även Sverige måste arbeta nationellt med frågor som utsläpp, jämställdhet och Östersjömiljön. Vi ser fram emot regeringens handlingsplan som presenteras i vår, säger Aleksander Gabelic.

António Guterres reformagenda omfattar, förutom utvecklingssystemet, även ett generellt bättre fungerande FN, åtgärder mot sexuella övergrepp samt inrättandet av ett FN-kontor mot terrorism.

Läs mer om generalsekreterarens nya rapport på FN:s webbplats.

 

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer