fbpx

FN-förbundet välkomnar beslutet i FN:s generalförsamling att inrätta en specialgrupp mot misstänkta krigsbrott i Syrienkonflikten.

Efter att FN:s säkerhetsråd länge har varit låst i frågan om befarade krigsbrott i Syrien har generalförsamlingen tagit frågan i egna händer. Den 21 december antogs en resolution som etablerar en internationell, opartisk och oberoende specialgrupp för att bistå i utredningar och åtal mot ansvariga för de allvarligaste brotten under internationell rätt begångna i Syrien sedan konflikten startade. Specialgruppen ska samla in, befästa, bevara och analysera bevis för begångna krigsbrott och förbereda fall för att underlätta framtida rättegångar. Gruppen ska samordna sitt arbete med den undersökningskommission om Syrien som FN:s råd för mänskliga rättigheter tillsatte redan 2011.

– Att skipa rättvisa efter konflikter skickar en tydlig signal om att krigsbrott inte lönar sig. Det är välkommet att FN:s generalförsamling agerar i ett läge då säkerhetsrådet länge varit oförmöget att besluta om kraftfulla åtgärder i Syrien. Vi har länge efterlyst mer aktiv linje i enlighet med FN-principen samverkan för fred i situationer då rådet är handlingsförlamat. Förhoppningsvis kan onsdagens beslut följas av fler i samma anda, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Resolutionen antogs med 105 röster för, 15 emot och 52 nedlagda röster. Bland de länder som röstade emot resolutionen finns såväl Syrien som Ryssland och Kina. De senare har genom sina veton blockerat förslag i säkerhetsrådet om att utreda krigsbrott.

Svenska FN-förbundet har tidigare uppmanat generalförsamlingen att tillsätta en krigsförbrytartribunal för Syrien för att komma runt dessa veton och se till att krigsförbrytare ställs inför rätta.

Läs resolutionen.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer