fbpx
Foto: Internationella brottmålsdomstolen.
15 december, 2023 / Nyheter

Viktig domstol i behov av pengar

Vid Internationella brottmålsdomstolens statspartsmöte uttalade länderna sitt stöd för domstolens roll och uppdrag. Finansieringen av arbetet för att åtala och döma krigsförbrytare är en fortsatt utmaning.

De senaste tio åren har antalet väpnade konflikter åter ökat. Det mest flagranta exemplet är Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina men i flera andra länder och områden har gamla konflikter blossat upp och nya har tillkommit. Gaza, Sudan och Demokratiska republiken Kongo är några exempel.

Att krigsförbrytare åtalas och döms är avgörande för att främja internationell fred och säkerhet. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag har en central roll i detta arbete. Romstadgan, som ligger till grund för domstolen, tillkom 1998 och firar således 25 år. Stadgan trädde i kraft 2002 och till domstolen har hittills 124 länder anslutit sig. Det senaste i raden är Armenien som har egna och högst aktuella erfarenheter av väpnad konflikt.

ICC:s 22:a statspartsmöte hölls den 4-11 december och inleddes i vanlig ordning med förrättandet av val. Domstolen fick sex nya domare och till ordförande för de tre kommande statspartsmötena (2023-2025) valdes ambassadör Päivi Kaukoranta, Finland.

Vid sidan av pågående brottsutredningar – bland annat mot Rysslands president Putin och landets barnombudsman Maria Lvova-Belova – har Internationella brottmålsdomstolen etablerat nationella och regionala kontor, exempelvis i Georgien och just Ukraina. Till domstolen hör också en brottsofferfond som kan stödja brottsoffer och deras familjer och samhällen. För att svara mot det ökande behovet att utreda, åtala och döma misstänkta krigsförbrytare är domstolen i behov av stärkt finansiering. I en sammanfattande resolution från statspartsmötet påminner också länderna om att domstolens verksamhet bedrivs under de begränsningar som den årliga budgeten medger.

Stödet från FN och ländernas utestående bidrag nämns särskilt. Statsparterna nämner också möjligheten för stater, organisationer, individer och företag att lämna frivilliga bidrag till domstolen. Nederländerna har i två omgångar tillskjutit 3 miljoner euro för kostnader till följd av krigen i Ukraina och mellan Israel och Hamas. På motsvarande sätt presenterade Belgien inför statspartsmötet ett bidrag om 5 miljoner euro för undersökningar av misstänkta krigsbrott i konflikten mellan Israel och Hamas. Det är värt att notera att bidrag till ICC inte kan öronmärkas utan tillfaller domstolens allmänna arbete. Estland uppmanade i sitt anförande länderna att ”allvarligt överväga” att öka anslagen till ICC för 2024.

Ökat finansieringsbehov följer också av ökad arbetsbelastning för andra avdelningar och verksamheter i domstolen. Större lokal närvaro – som etableringen av ett ICC-kontor i Ukraina – medför behov av resurser för kommunikation, relationer med nya värdländer med mera. Belgien har under året tillskjutit 500 000 euro till ICC:s brottsofferfond. Sverige är med över 11 miljoner euro sedan 2004 den största givaren till fonden och står för nära en fjärdedel av bidragen. Sverige har också löpande genom åren sekonderat flera åklagare till chefsåklagarens kontor.

Internationella brottmålsdomstolen verkar i en tuff värld och inte alla aktörer vill att rättvisa ska skipas. Domstolen med dess ledning och anställda utsätts löpande för attacker, tidigare från Trump-regimen i USA och på senare tid från Ryssland. Att domstolen får behålla sitt oberoende och fortsätta att verka och utföra sitt uppdrag är av största vikt för det globala arbetet för rättvisa och mot straffrihet.

Mer information inklusive anförandena av ländernas representanter finns på statspartsmötet webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Livsavgörande bistånd till Gaza måste utbetalas

01 mars, 2024 / Nyheter

Sveriges regering måste mot bakgrund av FN:s humanitära larmrapporter från Gaza betala frysta biståndsmedel till UNRWA snarast, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.
Efter vädjan från sjutton humanitära organisationer meddelar EU-kommissionen på fredagen att man utbetalar 50 miljoner till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA.

Läs mer

Fortsatt stort förtroende för FN hos svenskarna 

01 mars, 2024 / Världshorisont

För fjärde året i rad har Svenska FN-förbundet gett Novus i uppdrag att samla in allmänhetens röster om FN. Pekka Johansson, pressekreterare och sakkunnig på förbundet, säger att det finns ett grundstöd för FN men att det inte ska tas för givet. 

Läs mer

FN-förbundet på Mänsklig Säkerhet: Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin

24 februari, 2024 / Nyheter

Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin. Risken att egna ledare ska åtalas för krigsbrott får inte hindra inrättandet en internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina, skriver Annelie Börjesson på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion.

Läs mer

Två år sedan Rysslands invasion – visa ditt stöd för Ukraina!

22 februari, 2024 / Nyheter

Den 24 februari hålls manifestationer över hela Sverige mot Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Svenska FN-förbundet är stödarrangör till en manifestation på Sergels torg i Stockholm. Var med och protestera mot Putin – vi tipsar om en manifestation nära dig!

Läs mer

Johannes ska jobba för mångfald och inkludering 

19 februari, 2024 / Världshorisont

Johannes Vasara-Hammare är en av fem svenskar som FN-förbundet valt ut till rollen som ungdomsledare för mångfald och inkludering. Hans intresse för frågorna har uppstått genom uppväxten i norra Sverige där han har både samiska och tornedalska rötter. 

Läs mer

Sju FN-förbund i samarbete för mångfald och inkludering 

16 februari, 2024 / Världshorisont

I en tid då demokratin i världen är på tillbakagång och ojämlikheten ökar är arbetet för rättvisa, inkludering och mänskliga rättigheter viktigare än någonsin. Under våren drar Svenska FN-förbundet i gång ett nytt projekt i samarbete med sex andra FN-förbund. Syftet är att öka kunskapen om mångfald och inkludering bland unga.

Läs mer

Ukraina och Gaza i centrum för utrikespolitisk debatt

14 februari, 2024 / Nyheter

Regeringen presenterade på onsdagen årets utrikespolitiska deklaration. FN-förbundet välkomnar åtgärder mot krigsförbrytelser i Ukraina och kräver återupptaget bistånd till Gaza.

Läs mer

Ojämlik digitalisering leder till exkludering 

09 februari, 2024 / Världshorisont

Internetuppkoppling är för många en nödvändighet och underlättar livet på flera plan. I låginkomstländer är dock endast en fjärdedel av befolkningen uppkopplad.

Läs mer

Israel måste lyssna på omvärlden

05 februari, 2024 / Nyheter

I takt med att den humanitära situationen i Gaza förvärras skärper FN kraven på humanitär vapenvila och tillträde för FN:s hjälporganisationer. Israel måste lyssna på FN och medlemsländerna, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer