fbpx
Foto: Internationella brottmålsdomstolen.
15 december, 2023 / Nyheter

Viktig domstol i behov av pengar

Vid Internationella brottmålsdomstolens statspartsmöte uttalade länderna sitt stöd för domstolens roll och uppdrag. Finansieringen av arbetet för att åtala och döma krigsförbrytare är en fortsatt utmaning.

De senaste tio åren har antalet väpnade konflikter åter ökat. Det mest flagranta exemplet är Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina men i flera andra länder och områden har gamla konflikter blossat upp och nya har tillkommit. Gaza, Sudan och Demokratiska republiken Kongo är några exempel.

Att krigsförbrytare åtalas och döms är avgörande för att främja internationell fred och säkerhet. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag har en central roll i detta arbete. Romstadgan, som ligger till grund för domstolen, tillkom 1998 och firar således 25 år. Stadgan trädde i kraft 2002 och till domstolen har hittills 124 länder anslutit sig. Det senaste i raden är Armenien som har egna och högst aktuella erfarenheter av väpnad konflikt.

ICC:s 22:a statspartsmöte hölls den 4-11 december och inleddes i vanlig ordning med förrättandet av val. Domstolen fick sex nya domare och till ordförande för de tre kommande statspartsmötena (2023-2025) valdes ambassadör Päivi Kaukoranta, Finland.

Vid sidan av pågående brottsutredningar – bland annat mot Rysslands president Putin och landets barnombudsman Maria Lvova-Belova – har Internationella brottmålsdomstolen etablerat nationella och regionala kontor, exempelvis i Georgien och just Ukraina. Till domstolen hör också en brottsofferfond som kan stödja brottsoffer och deras familjer och samhällen. För att svara mot det ökande behovet att utreda, åtala och döma misstänkta krigsförbrytare är domstolen i behov av stärkt finansiering. I en sammanfattande resolution från statspartsmötet påminner också länderna om att domstolens verksamhet bedrivs under de begränsningar som den årliga budgeten medger.

Stödet från FN och ländernas utestående bidrag nämns särskilt. Statsparterna nämner också möjligheten för stater, organisationer, individer och företag att lämna frivilliga bidrag till domstolen. Nederländerna har i två omgångar tillskjutit 3 miljoner euro för kostnader till följd av krigen i Ukraina och mellan Israel och Hamas. På motsvarande sätt presenterade Belgien inför statspartsmötet ett bidrag om 5 miljoner euro för undersökningar av misstänkta krigsbrott i konflikten mellan Israel och Hamas. Det är värt att notera att bidrag till ICC inte kan öronmärkas utan tillfaller domstolens allmänna arbete. Estland uppmanade i sitt anförande länderna att ”allvarligt överväga” att öka anslagen till ICC för 2024.

Ökat finansieringsbehov följer också av ökad arbetsbelastning för andra avdelningar och verksamheter i domstolen. Större lokal närvaro – som etableringen av ett ICC-kontor i Ukraina – medför behov av resurser för kommunikation, relationer med nya värdländer med mera. Belgien har under året tillskjutit 500 000 euro till ICC:s brottsofferfond. Sverige är med över 11 miljoner euro sedan 2004 den största givaren till fonden och står för nära en fjärdedel av bidragen. Sverige har också löpande genom åren sekonderat flera åklagare till chefsåklagarens kontor.

Internationella brottmålsdomstolen verkar i en tuff värld och inte alla aktörer vill att rättvisa ska skipas. Domstolen med dess ledning och anställda utsätts löpande för attacker, tidigare från Trump-regimen i USA och på senare tid från Ryssland. Att domstolen får behålla sitt oberoende och fortsätta att verka och utföra sitt uppdrag är av största vikt för det globala arbetet för rättvisa och mot straffrihet.

Mer information inklusive anförandena av ländernas representanter finns på statspartsmötet webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer