23 juni, 2020 / Nyheter

Välkommet riksdagsmål för Agenda 2030

Viktigast i regeringens proposition om genomförandet av Agenda 2030 är förslaget om ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan. Uppföljning bör dock ske oftare än vad regeringen föreslår.

Regeringen presenterade den 17 juni sin proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Kärnan i förslaget är ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip om att ingen ska lämnas utanför. Regeringen slår vidare fast att svenskt utvecklingssamarbete ska fokusera på fattigdomsbekämpning. Verksamheter som spänner över flera områden, som vatten, energi, livsmedel, klimat, hav och biologisk mångfald, bör i högre utsträckning prioriteras av FN, enligt propositionen.

– Förslaget överensstämmer i stor utsträckning med tankarna i Svenska FN-förbundets remissvar på Agenda 2030-delegationens betänkande. Det är också positivt att regeringen vill stärka sin dialog med civilsamhället, säger FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Svenska FN-förbundet önskade i sitt remissvar en långsiktig parlamentariskt förankrad handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 med tydligare skrivningar om vad uppfyllandet av Agenda 2030 innebär för Sveriges del, vem som gör bedömningen samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Coronapandemin gör att Agenda 2030-arbetet försvåras och att utvecklingen på flera områden går åt fel håll. Att inte vara öppen för att göra ytterligare ekonomiska satsningar som långsiktigt bidrar till ett mer hållbart Sverige och en mer hållbar värld är därför kortsiktigt och ohållbart. Vi ansluter oss till de som ser behovet av att bygga tillbaka bättre och mer hållbart efter pandemin. Världen behöver göra stora satsningar på omställning, säger Annelie Börjesson.

I sitt remissvar föreslog FN-förbundet att regeringen vartannat år skulle göra en särskild skrivelse till riksdagen om genomförandet av Agenda 2030 inklusive en bedömning av tänkbara mål- och intressekonflikter. Att regeringen föreslår att genomförandet ska rapporteras minst en gång per mandatperiod kan innebära en försämring jämfört med politiken för global utveckling (PGU) som har rapporterats vartannat år. Hur redovisningen av det nationella genomförandet påverkar andra länders möjlighet att nå målen preciseras heller inte i propositionen.

– När projektet Glokala Sverige ställer frågan vad hållbarhet innebär för förtroendevalda och ledande förvaltningsrepresentanter i kommuner och regioner hamnar ordet långsiktighet oftast på första plats. Insikten om vikten av långsiktighet verkar alltså finnas på lokal och regional nivå. Vår förhoppning är att den finns även hos riksdagen som nu har att hantera regeringens proposition under hösten 2020, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN-samarbetet ännu viktigare i coronakrisen

03 juli, 2020 / Debattartiklar

FN-arbetet måste drivas vidare med sikte på att bekämpa coronapandemin, värna grundläggande FN-värderingar och hjälpa världens mest utsatta, skriver ordförande Annelie Börjesson i FN-förbundets sommarartikel.

Läs mer

Minröjning i norra Irak

02 juli, 2020 / Världshorisont

Naeemeh minns dagen då IS kom till hennes hemby Kojo och tvingade hennes familj på flykt. Nu arbetar hon som minröjare för att kunna återvända hem.

Läs mer

Mot min vilja – FN-rapport om skadliga traditioner

30 juni, 2020 / Nyheter

Barnäktenskap och kvinnlig könsstympning ökar i omfattning. Med 2020 års befolkningsrapport utmanar FN skadliga traditioner som varje dag drabbar hundratusentals flickor och kvinnor.

Läs mer

Statskontoret förordar fortsatt stöd till Glokala Sverige

29 juni, 2020 / Nyheter

I en ny rapport föreslår Statskontoret att Svenska FN-förbundets och SKR:s projekt Glokala Sverige får fortsatt stöd.

Läs mer

Vi, de förenade nationernas folk

26 juni, 2020 / Blogg

I dag för 75 år sedan, den 26 juni 1945, öppnades FN-stadgan för undertecknande. Annelie Börjesson uppmärksammar den historiska dagen på FN-bloggen.

Läs mer

Den livsviktiga skolmaten

25 juni, 2020 / Världshorisont

Just nu pågår ett intensivt arbete för att hitta alternativa sätt att nå barnen med den livsviktiga skolmaten.

Läs mer

Hédi Fried får FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter

18 juni, 2020 / Pressmeddelanden

Författaren, psykologen och Förintelseöverlevaren Hédi Fried tilldelas Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ekonomisk kris hotar världens mest utsatta

18 juni, 2020 / Debattartiklar

Efter årtionden av framsteg ökar åter hungern, fattigdomen och ojämlikheten i världen, enligt en ny rapport från FN. Coronakrisen försvårar arbetet för en bättre värld samtidigt som FN-arbetet hotas av brist på resurser. Nu är behovet av globalt ledarskap och samarbete större än någonsin, skriver företrädare för sex FN-relaterade organisationer i Upsala Nya Tidning.

Läs mer

Konflikt och hunger blir en ofta ond cirkel

17 juni, 2020 / Världshorisont

Merparten av de människor som lider av hunger bor i konfliktdrabbade områden.

Läs mer