23 juni, 2020 / Nyheter

Välkommet riksdagsmål för Agenda 2030

Viktigast i regeringens proposition om genomförandet av Agenda 2030 är förslaget om ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan. Uppföljning bör dock ske oftare än vad regeringen föreslår.

Regeringen presenterade den 17 juni sin proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Kärnan i förslaget är ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip om att ingen ska lämnas utanför. Regeringen slår vidare fast att svenskt utvecklingssamarbete ska fokusera på fattigdomsbekämpning. Verksamheter som spänner över flera områden, som vatten, energi, livsmedel, klimat, hav och biologisk mångfald, bör i högre utsträckning prioriteras av FN, enligt propositionen.

– Förslaget överensstämmer i stor utsträckning med tankarna i Svenska FN-förbundets remissvar på Agenda 2030-delegationens betänkande. Det är också positivt att regeringen vill stärka sin dialog med civilsamhället, säger FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Svenska FN-förbundet önskade i sitt remissvar en långsiktig parlamentariskt förankrad handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 med tydligare skrivningar om vad uppfyllandet av Agenda 2030 innebär för Sveriges del, vem som gör bedömningen samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Coronapandemin gör att Agenda 2030-arbetet försvåras och att utvecklingen på flera områden går åt fel håll. Att inte vara öppen för att göra ytterligare ekonomiska satsningar som långsiktigt bidrar till ett mer hållbart Sverige och en mer hållbar värld är därför kortsiktigt och ohållbart. Vi ansluter oss till de som ser behovet av att bygga tillbaka bättre och mer hållbart efter pandemin. Världen behöver göra stora satsningar på omställning, säger Annelie Börjesson.

I sitt remissvar föreslog FN-förbundet att regeringen vartannat år skulle göra en särskild skrivelse till riksdagen om genomförandet av Agenda 2030 inklusive en bedömning av tänkbara mål- och intressekonflikter. Att regeringen föreslår att genomförandet ska rapporteras minst en gång per mandatperiod kan innebära en försämring jämfört med politiken för global utveckling (PGU) som har rapporterats vartannat år. Hur redovisningen av det nationella genomförandet påverkar andra länders möjlighet att nå målen preciseras heller inte i propositionen.

– När projektet Glokala Sverige ställer frågan vad hållbarhet innebär för förtroendevalda och ledande förvaltningsrepresentanter i kommuner och regioner hamnar ordet långsiktighet oftast på första plats. Insikten om vikten av långsiktighet verkar alltså finnas på lokal och regional nivå. Vår förhoppning är att den finns även hos riksdagen som nu har att hantera regeringens proposition under hösten 2020, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1970-talet

18 september, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Det tredje avsnittet handlar om 1970-talet då FN bland mycket annat höll sin första stora miljökonferens. Värd för konferensen var Sverige.

Läs mer

Dags att söka till ambassadörsprogrammet!

16 september, 2020 / Nyheter

Du som är ung och medlem i FN-förbundet har nu möjlighet att ansöka om att bli en av förbundets unga ambassadörer för de globala målen! Möt Hamza som berättar om sitt uppdrag som ambassadör.

Läs mer

Hot mot demokratin i coronapandemins spår

15 september, 2020 / Blogg

Coronapandemin används som politiskt verktyg av flera av världens ledare för att införa nya begränsningar och för att rättfärdiga människorättskränkningar, skriver FN-förbundets människorättsrådgivare Ellie Al-Kahwati på FN-bloggen på internationella demokratidagen.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1960-talet

11 september, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och drar paralleller till situationen i dag. Det tredje avsnittet handlar om 1960-talet då FN bland mycket annat stärkte skyddet för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Nu drar höstens hållbarhetsveckor igång!

11 september, 2020 / Nyheter

Umeå, Jönköping, Karlstad, Borås, Norrköping och Linköping, som alla deltar i projektet Glokala Sverige, arrangerar hållbarhetsveckor under hösten 2020.

Läs mer

25 år efter Peking: Långt kvar till jämställdhet

08 september, 2020 / Nyheter

Pekingplattformen fyller 25 år i dagarna, men de tolv löftena om att förbättra flickors och kvinnors situation har ännu inte förverkligats. Tvärtom ökar nu klyftorna mellan kvinnor och män.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1950-talet

04 september, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och jämför med dagens situation. Det andra avsnittet handlar om 1950-talet då FN bland mycket annat fick en svensk generalsekreterare.

Läs mer

Ledarskap krävs för att nå de globala målen

01 september, 2020 / Debattartiklar

Sveriges genomförande av Agenda 2030 granskas i rapporten Barometer 2020 från Concord. Resultatet presenteras i en debattartikel på Altinget som har undertecknats av 26 organisationer.

Läs mer

FN 75: Milstolpar ur FN:s historia – 1940-talet

28 augusti, 2020 / Nyheter

Under hösten kulminerar firandet av FN:s 75-årsjubileum. Vi presenterar milstolpar från de gångna decennierna och jämför med dagens situation. Historien börjar på 1940-talet då FN föddes och inledde arbetet för en bättre värld.

Läs mer