fbpx
Sverige får fortsatt kritik i rapporten för sitt arbete med bland annat mål 14 och mål 15.
23 juni, 2020 / Nyheter

Välkommet riksdagsmål för Agenda 2030

Viktigast i regeringens proposition om genomförandet av Agenda 2030 är förslaget om ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan. Uppföljning bör dock ske oftare än vad regeringen föreslår.

Regeringen presenterade den 17 juni sin proposition för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Kärnan i förslaget är ett riksdagsbundet mål för genomförandet av agendan genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip om att ingen ska lämnas utanför. Regeringen slår vidare fast att svenskt utvecklingssamarbete ska fokusera på fattigdomsbekämpning. Verksamheter som spänner över flera områden, som vatten, energi, livsmedel, klimat, hav och biologisk mångfald, bör i högre utsträckning prioriteras av FN, enligt propositionen.

– Förslaget överensstämmer i stor utsträckning med tankarna i Svenska FN-förbundets remissvar på Agenda 2030-delegationens betänkande. Det är också positivt att regeringen vill stärka sin dialog med civilsamhället, säger FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Svenska FN-förbundet önskade i sitt remissvar en långsiktig parlamentariskt förankrad handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 med tydligare skrivningar om vad uppfyllandet av Agenda 2030 innebär för Sveriges del, vem som gör bedömningen samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Coronapandemin gör att Agenda 2030-arbetet försvåras och att utvecklingen på flera områden går åt fel håll. Att inte vara öppen för att göra ytterligare ekonomiska satsningar som långsiktigt bidrar till ett mer hållbart Sverige och en mer hållbar värld är därför kortsiktigt och ohållbart. Vi ansluter oss till de som ser behovet av att bygga tillbaka bättre och mer hållbart efter pandemin. Världen behöver göra stora satsningar på omställning, säger Annelie Börjesson.

I sitt remissvar föreslog FN-förbundet att regeringen vartannat år skulle göra en särskild skrivelse till riksdagen om genomförandet av Agenda 2030 inklusive en bedömning av tänkbara mål- och intressekonflikter. Att regeringen föreslår att genomförandet ska rapporteras minst en gång per mandatperiod kan innebära en försämring jämfört med politiken för global utveckling (PGU) som har rapporterats vartannat år. Hur redovisningen av det nationella genomförandet påverkar andra länders möjlighet att nå målen preciseras heller inte i propositionen.

– När projektet Glokala Sverige ställer frågan vad hållbarhet innebär för förtroendevalda och ledande förvaltningsrepresentanter i kommuner och regioner hamnar ordet långsiktighet oftast på första plats. Insikten om vikten av långsiktighet verkar alltså finnas på lokal och regional nivå. Vår förhoppning är att den finns även hos riksdagen som nu har att hantera regeringens proposition under hösten 2020, avslutar Annelie Börjesson.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer