fbpx
6 februari, 2015 / Nyheter

Välkommen kritik från hög FN-chef

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Valerie Amos, chef för FN:s katastrofsamordning, riktar skarp kritik mot bristen på humanitär hjälp och omvärldens ovilja att ingripa i konflikter. Svenska FN-förbundet instämmer.

Brittiskan Valerie Amos har varit chef för FN:s samordningsorganisation för humanitära insatser, OCHA, under fyra år. I en intervju i Sveriges Radios P1 riktar hon skarp kritik mot medlemsländernas oförmåga att svara upp till de humanitära hjälpbehoven efter nästan fyra års krig i Syrien. Hon ifrågasätter också omvärldens ovilja att ingripa i konflikter.

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic ger Amos rätt.

– Valerie Amos pekar på allvarliga brister. FN gör insatser för miljoner människor varje dag men medlemsländerna är ovilliga att bidra med de resurser som krävs för att motsvara behoven. FN-staterna, särskilt de som sitter i säkerhetsrådet, är dessutom alltför dåliga på att utnyttja de verktyg som finns i FN-systemet för att försvara mänsklig säkerhet. Framför allt borde FN-principen skyldighet att skydda tillämpas i betydligt större omfattning än vad som sker i dag, säger Aleksander Gabelic.

Valerie Amos har tidigare framfört liknande synpunkter, bland annat i initiativet Enough där hon som en av fyra humanitära FN-chefer efterlyste mer resurser och tydligare agerande i Syrienkonflikten.

FN klassar i dag fyra konflikter i den högsta nivån av humanitär katastrofsituation: Irak, Sydsudan, Syrien och Centralafrikanska republiken.

Svenska FN-förbundet driver en katastrofinsamling för Syrien genom insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Världshorisonts temanummer om Syrien

Foto: UN Photo/Evan Schneider

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer