FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

FN-högnivåmötet Stockholm +50 ägde rum under två dagar den 2-3 juni och samlade cirka 150 länder och runt 3 000 deltagare. I FN-sammanhang får det ses som ett litet möte och relativt få länder skickade sina statsöverhuvuden till Stockholm. Mötet hade heller inte mandat att förhandla om nya åtaganden eller regelverk.

FN:s generalsekreterare António Guterres, Sveriges kung Carl XVI Gustaf, statsminister Magdalena Andersson och Kenyas president Uhuru Kenyatta höll inledande anföranden den 2 juni. 

Förutom fyra stora så kallade plenarmöten hölls tre ledarskapsdialoger som hade förberetts under våren. Tanken var att länder och andra aktörer skulle komma med nya rekommendationer och förslag som kan införlivas i den slutrapport från mötet som kommer att publiceras inom kort. 

Inför Stockholm +50 har ungas deltagande varit i fokus och en särskild ungdomsarbetsgrupp tillsattes i samband med COP26 under hösten 2021. Resultatet av arbetet blev en gedigen ungdomsrapport som presenterades under konferensen. 

Några av kraven från de unga är att ekocid ska införas som brott under Internationella brottsmålsdomstolen, att återhämtningsmedel ska användas till den gröna omställningen och att individens välmående ska mätas i stället för en ekonomisk tillväxt. De unga hade också velat se en fjärde dialog om hur inkludering av grupper som unga ska säkerställas i allt beslutsfattande oavsett nivå.

Förslagen togs emot av bland annat Abdulla Shahid, ordförande i FN:s generalförsamling. Som svar på frågan om vad som är det största hindret för att genomföra förslagen svarade han:

– Tänk utanför boxen, var fria i tanken. Om ni någonsin blir som vi är det kört.

Ett ämne som återkom under såväl de förberedande mötena som under själva konferensen var behovet av att göra förändringar i de ekonomiska systemen. Det fanns både i FN:s generalsekreterare António Guterres inledningstal och i Stockholmsagendan. Vikten av en mer cirkulär ekonomi och resurseffektivisering, gärna genom en global dialog om hur detta ska genomföras genom hela värdekedjan, lyftes under den första ledarskapsdialogen.

En annan fråga som har uppmärksammats alltmer under senare tid är stärkta rättigheter för naturen både i form av större acceptans för brottet ekocid, som nämndes redan av Olof Palme under Stockholmskonferensen 1972, och lagstadgade rättigheter för naturen som redan finns i vissa länder. 

Ett annat område som togs upp var behovet att klimatomställningen måste ske rättvist så att de som drabbas utan att själva ha orsakat klimatförändringarna kan ställa om med hjälp av resurser från de länder som släppt ut mest historiskt. 

– Inför COP 27 måste riktiga pengar läggas in i den globala klimatfonden, sa Vanessa Nakate, klimataktivist från Uganda som deltog i en av panelerna under den första ledarskapsdialogen.

Även vikten av att helt och hållet sluta subventionera fossila bränslen återkom i många av inläggen. Bland annat uttryckte USA:s klimatsändebud John Kerry att subventioner till fossila bränslen var ett tecken på galenskap.

Under den andra ledarskapsdialogen sa Åsa Larsson från Stockholm Environment Institute, SEI, bland annat att hon gärna ville se en global handlingsplan för hållbar konsumtion under de närmaste månaderna och att SEI gärna är med i det arbetet.

Under de två dagarna refererades det ofta till det nya ramverket för biologisk mångfald som förväntas beslutas under 2022 och det kommande bindande avtalet för att minska platsföroreningarna som ska beslutas 2024.

– Vi hoppas att de många samtal som fördes både mellan FN:s medlemsstater och med andra aktörer under Stockholm+50 bidrar till att världens länder ökar fokuset på klimat och miljö, och framför allt att de leder till kraftfullare genomförande av redan antagna löften, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 

Stockholm +50 avslutades med att de två värdstaterna Sverige och Kenya presenterade en lista med tio uppmaningar till omvärlden för att öka takten i omställningen till en mer hållbar värld. 

Svenska FN-förbundet hade inför Stockholmsmötet överlämnat ett uttalande till den svenska statssekreteraren för bistånd Jenny Ohlsson. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer