fbpx
8 juni, 2022 / Nyheter

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

FN-högnivåmötet Stockholm +50 ägde rum under två dagar den 2-3 juni och samlade cirka 150 länder och runt 3 000 deltagare. I FN-sammanhang får det ses som ett litet möte och relativt få länder skickade sina statsöverhuvuden till Stockholm. Mötet hade heller inte mandat att förhandla om nya åtaganden eller regelverk.

FN:s generalsekreterare António Guterres, Sveriges kung Carl XVI Gustaf, statsminister Magdalena Andersson och Kenyas president Uhuru Kenyatta höll inledande anföranden den 2 juni. 

Förutom fyra stora så kallade plenarmöten hölls tre ledarskapsdialoger som hade förberetts under våren. Tanken var att länder och andra aktörer skulle komma med nya rekommendationer och förslag som kan införlivas i den slutrapport från mötet som kommer att publiceras inom kort. 

Inför Stockholm +50 har ungas deltagande varit i fokus och en särskild ungdomsarbetsgrupp tillsattes i samband med COP26 under hösten 2021. Resultatet av arbetet blev en gedigen ungdomsrapport som presenterades under konferensen. 

Några av kraven från de unga är att ekocid ska införas som brott under Internationella brottsmålsdomstolen, att återhämtningsmedel ska användas till den gröna omställningen och att individens välmående ska mätas i stället för en ekonomisk tillväxt. De unga hade också velat se en fjärde dialog om hur inkludering av grupper som unga ska säkerställas i allt beslutsfattande oavsett nivå.

Förslagen togs emot av bland annat Abdulla Shahid, ordförande i FN:s generalförsamling. Som svar på frågan om vad som är det största hindret för att genomföra förslagen svarade han:

– Tänk utanför boxen, var fria i tanken. Om ni någonsin blir som vi är det kört.

Ett ämne som återkom under såväl de förberedande mötena som under själva konferensen var behovet av att göra förändringar i de ekonomiska systemen. Det fanns både i FN:s generalsekreterare António Guterres inledningstal och i Stockholmsagendan. Vikten av en mer cirkulär ekonomi och resurseffektivisering, gärna genom en global dialog om hur detta ska genomföras genom hela värdekedjan, lyftes under den första ledarskapsdialogen.

En annan fråga som har uppmärksammats alltmer under senare tid är stärkta rättigheter för naturen både i form av större acceptans för brottet ekocid, som nämndes redan av Olof Palme under Stockholmskonferensen 1972, och lagstadgade rättigheter för naturen som redan finns i vissa länder. 

Ett annat område som togs upp var behovet att klimatomställningen måste ske rättvist så att de som drabbas utan att själva ha orsakat klimatförändringarna kan ställa om med hjälp av resurser från de länder som släppt ut mest historiskt. 

– Inför COP 27 måste riktiga pengar läggas in i den globala klimatfonden, sa Vanessa Nakate, klimataktivist från Uganda som deltog i en av panelerna under den första ledarskapsdialogen.

Även vikten av att helt och hållet sluta subventionera fossila bränslen återkom i många av inläggen. Bland annat uttryckte USA:s klimatsändebud John Kerry att subventioner till fossila bränslen var ett tecken på galenskap.

Under den andra ledarskapsdialogen sa Åsa Larsson från Stockholm Environment Institute, SEI, bland annat att hon gärna ville se en global handlingsplan för hållbar konsumtion under de närmaste månaderna och att SEI gärna är med i det arbetet.

Under de två dagarna refererades det ofta till det nya ramverket för biologisk mångfald som förväntas beslutas under 2022 och det kommande bindande avtalet för att minska platsföroreningarna som ska beslutas 2024.

– Vi hoppas att de många samtal som fördes både mellan FN:s medlemsstater och med andra aktörer under Stockholm+50 bidrar till att världens länder ökar fokuset på klimat och miljö, och framför allt att de leder till kraftfullare genomförande av redan antagna löften, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 

Stockholm +50 avslutades med att de två värdstaterna Sverige och Kenya presenterade en lista med tio uppmaningar till omvärlden för att öka takten i omställningen till en mer hållbar värld. 

Svenska FN-förbundet hade inför Stockholmsmötet överlämnat ett uttalande till den svenska statssekreteraren för bistånd Jenny Ohlsson. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer