fbpx
Koll & kommentar
8 juni, 2022 / Nyheter

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

FN-högnivåmötet Stockholm +50 ägde rum under två dagar den 2-3 juni och samlade cirka 150 länder och runt 3 000 deltagare. I FN-sammanhang får det ses som ett litet möte och relativt få länder skickade sina statsöverhuvuden till Stockholm. Mötet hade heller inte mandat att förhandla om nya åtaganden eller regelverk.

FN:s generalsekreterare António Guterres, Sveriges kung Carl XVI Gustaf, statsminister Magdalena Andersson och Kenyas president Uhuru Kenyatta höll inledande anföranden den 2 juni. 

Förutom fyra stora så kallade plenarmöten hölls tre ledarskapsdialoger som hade förberetts under våren. Tanken var att länder och andra aktörer skulle komma med nya rekommendationer och förslag som kan införlivas i den slutrapport från mötet som kommer att publiceras inom kort. 

Inför Stockholm +50 har ungas deltagande varit i fokus och en särskild ungdomsarbetsgrupp tillsattes i samband med COP26 under hösten 2021. Resultatet av arbetet blev en gedigen ungdomsrapport som presenterades under konferensen. 

Några av kraven från de unga är att ekocid ska införas som brott under Internationella brottsmålsdomstolen, att återhämtningsmedel ska användas till den gröna omställningen och att individens välmående ska mätas i stället för en ekonomisk tillväxt. De unga hade också velat se en fjärde dialog om hur inkludering av grupper som unga ska säkerställas i allt beslutsfattande oavsett nivå.

Förslagen togs emot av bland annat Abdulla Shahid, ordförande i FN:s generalförsamling. Som svar på frågan om vad som är det största hindret för att genomföra förslagen svarade han:

– Tänk utanför boxen, var fria i tanken. Om ni någonsin blir som vi är det kört.

Ett ämne som återkom under såväl de förberedande mötena som under själva konferensen var behovet av att göra förändringar i de ekonomiska systemen. Det fanns både i FN:s generalsekreterare António Guterres inledningstal och i Stockholmsagendan. Vikten av en mer cirkulär ekonomi och resurseffektivisering, gärna genom en global dialog om hur detta ska genomföras genom hela värdekedjan, lyftes under den första ledarskapsdialogen.

En annan fråga som har uppmärksammats alltmer under senare tid är stärkta rättigheter för naturen både i form av större acceptans för brottet ekocid, som nämndes redan av Olof Palme under Stockholmskonferensen 1972, och lagstadgade rättigheter för naturen som redan finns i vissa länder. 

Ett annat område som togs upp var behovet att klimatomställningen måste ske rättvist så att de som drabbas utan att själva ha orsakat klimatförändringarna kan ställa om med hjälp av resurser från de länder som släppt ut mest historiskt. 

– Inför COP 27 måste riktiga pengar läggas in i den globala klimatfonden, sa Vanessa Nakate, klimataktivist från Uganda som deltog i en av panelerna under den första ledarskapsdialogen.

Även vikten av att helt och hållet sluta subventionera fossila bränslen återkom i många av inläggen. Bland annat uttryckte USA:s klimatsändebud John Kerry att subventioner till fossila bränslen var ett tecken på galenskap.

Under den andra ledarskapsdialogen sa Åsa Larsson från Stockholm Environment Institute, SEI, bland annat att hon gärna ville se en global handlingsplan för hållbar konsumtion under de närmaste månaderna och att SEI gärna är med i det arbetet.

Under de två dagarna refererades det ofta till det nya ramverket för biologisk mångfald som förväntas beslutas under 2022 och det kommande bindande avtalet för att minska platsföroreningarna som ska beslutas 2024.

– Vi hoppas att de många samtal som fördes både mellan FN:s medlemsstater och med andra aktörer under Stockholm+50 bidrar till att världens länder ökar fokuset på klimat och miljö, och framför allt att de leder till kraftfullare genomförande av redan antagna löften, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 

Stockholm +50 avslutades med att de två värdstaterna Sverige och Kenya presenterade en lista med tio uppmaningar till omvärlden för att öka takten i omställningen till en mer hållbar värld. 

Svenska FN-förbundet hade inför Stockholmsmötet överlämnat ett uttalande till den svenska statssekreteraren för bistånd Jenny Ohlsson. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer