8 juni, 2022 / Nyheter

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

FN-högnivåmötet Stockholm +50 ägde rum under två dagar den 2-3 juni och samlade cirka 150 länder och runt 3 000 deltagare. I FN-sammanhang får det ses som ett litet möte och relativt få länder skickade sina statsöverhuvuden till Stockholm. Mötet hade heller inte mandat att förhandla om nya åtaganden eller regelverk.

FN:s generalsekreterare António Guterres, Sveriges kung Carl XVI Gustaf, statsminister Magdalena Andersson och Kenyas president Uhuru Kenyatta höll inledande anföranden den 2 juni. 

Förutom fyra stora så kallade plenarmöten hölls tre ledarskapsdialoger som hade förberetts under våren. Tanken var att länder och andra aktörer skulle komma med nya rekommendationer och förslag som kan införlivas i den slutrapport från mötet som kommer att publiceras inom kort. 

Inför Stockholm +50 har ungas deltagande varit i fokus och en särskild ungdomsarbetsgrupp tillsattes i samband med COP26 under hösten 2021. Resultatet av arbetet blev en gedigen ungdomsrapport som presenterades under konferensen. 

Några av kraven från de unga är att ekocid ska införas som brott under Internationella brottsmålsdomstolen, att återhämtningsmedel ska användas till den gröna omställningen och att individens välmående ska mätas i stället för en ekonomisk tillväxt. De unga hade också velat se en fjärde dialog om hur inkludering av grupper som unga ska säkerställas i allt beslutsfattande oavsett nivå.

Förslagen togs emot av bland annat Abdulla Shahid, ordförande i FN:s generalförsamling. Som svar på frågan om vad som är det största hindret för att genomföra förslagen svarade han:

– Tänk utanför boxen, var fria i tanken. Om ni någonsin blir som vi är det kört.

Ett ämne som återkom under såväl de förberedande mötena som under själva konferensen var behovet av att göra förändringar i de ekonomiska systemen. Det fanns både i FN:s generalsekreterare António Guterres inledningstal och i Stockholmsagendan. Vikten av en mer cirkulär ekonomi och resurseffektivisering, gärna genom en global dialog om hur detta ska genomföras genom hela värdekedjan, lyftes under den första ledarskapsdialogen.

En annan fråga som har uppmärksammats alltmer under senare tid är stärkta rättigheter för naturen både i form av större acceptans för brottet ekocid, som nämndes redan av Olof Palme under Stockholmskonferensen 1972, och lagstadgade rättigheter för naturen som redan finns i vissa länder. 

Ett annat område som togs upp var behovet att klimatomställningen måste ske rättvist så att de som drabbas utan att själva ha orsakat klimatförändringarna kan ställa om med hjälp av resurser från de länder som släppt ut mest historiskt. 

– Inför COP 27 måste riktiga pengar läggas in i den globala klimatfonden, sa Vanessa Nakate, klimataktivist från Uganda som deltog i en av panelerna under den första ledarskapsdialogen.

Även vikten av att helt och hållet sluta subventionera fossila bränslen återkom i många av inläggen. Bland annat uttryckte USA:s klimatsändebud John Kerry att subventioner till fossila bränslen var ett tecken på galenskap.

Under den andra ledarskapsdialogen sa Åsa Larsson från Stockholm Environment Institute, SEI, bland annat att hon gärna ville se en global handlingsplan för hållbar konsumtion under de närmaste månaderna och att SEI gärna är med i det arbetet.

Under de två dagarna refererades det ofta till det nya ramverket för biologisk mångfald som förväntas beslutas under 2022 och det kommande bindande avtalet för att minska platsföroreningarna som ska beslutas 2024.

– Vi hoppas att de många samtal som fördes både mellan FN:s medlemsstater och med andra aktörer under Stockholm+50 bidrar till att världens länder ökar fokuset på klimat och miljö, och framför allt att de leder till kraftfullare genomförande av redan antagna löften, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. 

Stockholm +50 avslutades med att de två värdstaterna Sverige och Kenya presenterade en lista med tio uppmaningar till omvärlden för att öka takten i omställningen till en mer hållbar värld. 

Svenska FN-förbundet hade inför Stockholmsmötet överlämnat ett uttalande till den svenska statssekreteraren för bistånd Jenny Ohlsson. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer