En syrisk pojke nås av hjälp från FN:s livsmedelsprogram. Foto: WFP.
14 mars, 2021 / Nyheter

Syrienkriget efter tio år: ”Levande mardröm”

Den 15 mars 2021 har konflikten i Syrien pågått i tio år. Mer än hälften av civilbefolkningen hotas av hunger. FN-chefen António Guterres kräver förbättrat humanitärt tillträde för att nå det syriska folket med hjälpinsatser.

”En levande mardröm” – så sammanfattar FN:s generalsekreterare António Guterres konflikten i Syrien som startade den 15 mars 2011 och nu har pågått i tio år. Hundratusentals har dödats och miljoner har drivits på flykt.

FN-chefen talade i veckan om Syrienkonflikten vid en pressträff i FN-högkvarteret. Alla familjer i landet har påverkats av kriget. Sextio procent av syrierna hotas av hunger och behovet av humanitärt bistånd är stort. Guterres har uppmanat länderna i säkerhetsrådet att nå enighet om hur det humanitära tillträdet ska kunna säkras.

Guterres talade också om de grova folkrättsbrott som har begåtts under kriget och krävde att förövarna ställs inför rätta. FN fortsätter att verka för en fredlig lösning på konflikten i linje med resolution 2254 som beskriver hur en Syrien-ledd politisk process ska se ut. Generalsekreteraren underströk också vikten av att överbrygga meningsmotsättningarna i det internationella samfundet.

FN-chefen uppmanade alla inblandade att reflektera över sin roll i konflikten. ”Om ett krig varar i tio år så är det tydligt att det internationella säkerhetssystemet inte är effektivt nog”, sa generalsekreteraren.

Svenska FN-förbundet har bevakat Syrienkonflikten sedan starten och bedriver en katastrofinsamling till förmån för FN:s livsmedelsprogram WFP. Vill du hjälpa FN att hjälpa i Syrien? Ge en gåva på www.fn.se/syrien.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kvinnors rättigheter hotas i Turkiet

09 april, 2021 / Nyheter

Genom att försämra kvinnors rättigheter fjärmar sig Turkiet från det europeiska och globala samarbetet, säger Svenska FN-förbundet. Flera FN-organisationer riktar skarp kritik mot Turkiet efter att landet lämnat Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor.

Läs mer

Alltför långsamt Agenda 2030-arbete i Europa

09 april, 2021 / Nyheter

Även i Europa sätter coronapandemin käppar i hjulet för arbetet med Agenda 2030. Redan före pandemin gick arbetet för långsamt, framkom det när medlemmarna i FN:s regionala kommission samlades inför sommarens uppföljningsmöte i New York.

Läs mer

Att minnas ett folkmord och stoppa ett nytt

07 april, 2021 / Blogg

Det bästa sättet att hedra offren för folkmordet i Rwanda är att förhindra att liknande händelser inträffar igen, skriver FN-förbundets seniore rådgivare i freds- och säkerhetsfrågor Jens Petersson på FN-bloggen.

Läs mer

”Att se helheten är nyckeln till lärande om hållbar utveckling”

06 april, 2021 / Världshorisont

Hållbarhetsforskaren David Collste har följt det globala arbetet med hållbar utveckling sedan 2012. Han har bland annat deltagit i FN-förhandlingarna som ledde fram till Agenda 2030. Nyligen bidrog han till framtagandet av det nya breddade Human Development Index som tar hänsyn till att vi nu befinner oss i antropocen, en tidsålder där människan styr planetens utveckling.

Läs mer

Livsviktigt arbete mot minor

02 april, 2021 / Nyheter

Internationella dagen mot minor den 4 april: FN:s minröjningsorganisation Unmas utvecklar nya metoder för att hantera hotet från coronapandemin.

Läs mer

Drivkraft och flexibilitet på landets FN-skolor

01 april, 2021 / Blogg

Engagemanget börjar i en FN-elevförening på en gymnasieskola nära dig, skriver Josephine Bergmark, tidigare praktikant på FN-förbundets skolverksamhet, på FN-bloggen.

Läs mer

FN måste skydda civila i Myanmar

31 mars, 2021 / Pressmeddelanden

Demonstranterna i Myanmar som vädjar om skydd för civila måste få FN:s hjälp att stoppa våldet, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, inför onsdagens möte i FN:s säkerhetsråd.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling

24 mars, 2021 / Världshorisont

Lärande för hållbar utveckling är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå de globala målen. Men trots ökat intresse och större förståelse för frågorna saknas samordning och ett tydligt politiskt ledarskap. Det anser några av aktörerna som Världshorisont har talat med.

Läs mer

Oklar Agenda 2030-utveckling i Sverige

19 mars, 2021 / Nyheter

Utvecklingen i Sverige står och stampar men biståndet har närapå dubblerats sedan 2015. Så kan läget summeras fem år efter att Agenda 2030 beslutades, men innan konsekvenserna av pandemin har hunnit leta sig in i statistiken. SCB lanserade i veckan sin senaste lägesrapport.

Läs mer