fbpx
Petra Hallebrant och Oskar Sjöstedt från Svenska FN-förbundet deltog i konferensen på Stockholms universitet.
5 oktober, 2018 / Nyheter

Sverige har gjort skillnad i säkerhetsrådet

Sverige har under sin tid i FN:s säkerhetsråd lyckats göra skillnad, både i attityder och rent konkret. Vissa frågor så som situationen för rohingyerna och konflikten i Jemen måste dock fortsatt lyftas fram. Det konstaterades under gårdagens konferens om FN:s säkerhetsråd som hölls på Stockholms universitet. 

Vid årsskiftet avslutas Sveriges mandatperiod i säkerhetsrådet. Under torsdagen den 4 oktober samlades sex experter för att diskutera Sveriges röst i säkerhetsrådet under de gångna två åren.  Moderator var Petra Hallebrant, generalsekreterare för FN-förbundet som i samarbete med Stockholms FN-förening arrangerade seminariet.

– För att göra skillnad i säkerhetsrådet förutsätts att man hittar balansen mellan att vara en dörrmatta eller extremt besvärlig. Då kan man lämna avtryck, vilket Sverige gjort, sa Tomas Wiklund, chef för säkerhetsrådssamordningen i Utrikesdepartementets enhet för FN-politik.

Han konstaterade att Sverige har ett starkt stöd i generalförsamlingen tack vare få egenintressen, fokus på folkrätt och ett stort bidrag till FN-systemet genom åren. Det här samtidigt som Sveriges mandatperiod infallit under en svår världssituation då internationellt samarbete mellan länder ifrågasätts av tunga aktörer.

Konkreta resultat har nåtts inom Sveriges prioritetsområden som kvinnors rättigheter, fred och säkerhet. Sverige har bidragit till en skillnad i aktuella konflikter, som Nordkorea, Afrikas horn och Eritrea, men Tomas Wiklund konstaterade att Syrien varit ett stort misslyckande.

Sverige har enligt Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, lyckats väl med att inta en aktivisthållning i kombination med att fungera som olja i maskineriet.

– Ett lyssnande och diplomatisk sätt att arbeta har skapat en arbetsmiljö som gått från pajkastning till samarbete, sa Robert Egnell.

Att driva en feministisk utrikespolitik är inte det lättaste i ett säkerhetsråd som i hög grad har konservativa medlemsländer. Louise Olsson, forskare vid Oslos fredsforskningsinstitut, menade att Sverige trots det fått rådet att tydligare markera mot sexuellt och könsbaserat våld. Vi har även lyckats få till en bättre könsbalans med lika antal män och kvinnor bland rådgivarna till Sveriges ordförandeskap i juli 2018.

Oskar Sjöstedt,  expert i freds- och säkerhetsfrågor  vid Svenska FN-förbundet, menade att Sverige tagit sig an uppdraget i Säkerhetsrådet väl.

– Då det gäller prioriteringen kvinnor, fred och säkerhet har Sverige tagit uppgiften på stort allvar och lyckats ändra inställningen hos andra länder, sa han.

Samtidigt tyckte han att det finns frågor där Sverige ska ta mer ansvar. Han gav exemplet om folkgruppen rohingyer, som till 90 procent befinner sig i flyktingläger i Bangladesh. Säkerhetsrådet ska lyfta frågan och hänvisa den till internationella brottsmålsdomstolen, ICC, eftersom det handlar om folkmord. Han betonade även vikten av en omedelbar vapenvila i Jemen.

– Sverige har drivit på frågan, men det räcker inte med tanke på situationens allvar.  Det finns hot om massvält och 20 miljoner människor är beroende av humanitär hjälp. Också i Demokratiska republiken Kongo har Sverige ett särskilt ansvar. Där ska Sverige fortsätta driva frågan om transparent val och demokratiskt maktskifte.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer