fbpx
Petra Hallebrant och Oskar Sjöstedt från Svenska FN-förbundet deltog i konferensen på Stockholms universitet.
5 oktober, 2018 / Nyheter

Sverige har gjort skillnad i säkerhetsrådet

Sverige har under sin tid i FN:s säkerhetsråd lyckats göra skillnad, både i attityder och rent konkret. Vissa frågor så som situationen för rohingyerna och konflikten i Jemen måste dock fortsatt lyftas fram. Det konstaterades under gårdagens konferens om FN:s säkerhetsråd som hölls på Stockholms universitet. 

Vid årsskiftet avslutas Sveriges mandatperiod i säkerhetsrådet. Under torsdagen den 4 oktober samlades sex experter för att diskutera Sveriges röst i säkerhetsrådet under de gångna två åren.  Moderator var Petra Hallebrant, generalsekreterare för FN-förbundet som i samarbete med Stockholms FN-förening arrangerade seminariet.

– För att göra skillnad i säkerhetsrådet förutsätts att man hittar balansen mellan att vara en dörrmatta eller extremt besvärlig. Då kan man lämna avtryck, vilket Sverige gjort, sa Tomas Wiklund, chef för säkerhetsrådssamordningen i Utrikesdepartementets enhet för FN-politik.

Han konstaterade att Sverige har ett starkt stöd i generalförsamlingen tack vare få egenintressen, fokus på folkrätt och ett stort bidrag till FN-systemet genom åren. Det här samtidigt som Sveriges mandatperiod infallit under en svår världssituation då internationellt samarbete mellan länder ifrågasätts av tunga aktörer.

Konkreta resultat har nåtts inom Sveriges prioritetsområden som kvinnors rättigheter, fred och säkerhet. Sverige har bidragit till en skillnad i aktuella konflikter, som Nordkorea, Afrikas horn och Eritrea, men Tomas Wiklund konstaterade att Syrien varit ett stort misslyckande.

Sverige har enligt Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, lyckats väl med att inta en aktivisthållning i kombination med att fungera som olja i maskineriet.

– Ett lyssnande och diplomatisk sätt att arbeta har skapat en arbetsmiljö som gått från pajkastning till samarbete, sa Robert Egnell.

Att driva en feministisk utrikespolitik är inte det lättaste i ett säkerhetsråd som i hög grad har konservativa medlemsländer. Louise Olsson, forskare vid Oslos fredsforskningsinstitut, menade att Sverige trots det fått rådet att tydligare markera mot sexuellt och könsbaserat våld. Vi har även lyckats få till en bättre könsbalans med lika antal män och kvinnor bland rådgivarna till Sveriges ordförandeskap i juli 2018.

Oskar Sjöstedt,  expert i freds- och säkerhetsfrågor  vid Svenska FN-förbundet, menade att Sverige tagit sig an uppdraget i Säkerhetsrådet väl.

– Då det gäller prioriteringen kvinnor, fred och säkerhet har Sverige tagit uppgiften på stort allvar och lyckats ändra inställningen hos andra länder, sa han.

Samtidigt tyckte han att det finns frågor där Sverige ska ta mer ansvar. Han gav exemplet om folkgruppen rohingyer, som till 90 procent befinner sig i flyktingläger i Bangladesh. Säkerhetsrådet ska lyfta frågan och hänvisa den till internationella brottsmålsdomstolen, ICC, eftersom det handlar om folkmord. Han betonade även vikten av en omedelbar vapenvila i Jemen.

– Sverige har drivit på frågan, men det räcker inte med tanke på situationens allvar.  Det finns hot om massvält och 20 miljoner människor är beroende av humanitär hjälp. Också i Demokratiska republiken Kongo har Sverige ett särskilt ansvar. Där ska Sverige fortsätta driva frågan om transparent val och demokratiskt maktskifte.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer