fbpx
11 mars, 2014 / Nyheter

Sverige en brobyggare i Post 2015-processen

FN och Världsbanken har slagit fast att det är möjligt att utrota den extrema fattigdomen till 2030. De pågående förhandlingarna om den globala utvecklingsagendan efter 2015 är svåra men samtidigt ett unikt tillfälle att lägga grunden för en sådan utveckling, säger Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt.

Vid ett seminarium i Stockholm på tisdagen arrangerat av FN-förbundet berättade Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt om processen kring den nya globala utvecklingsagendan som ska ta vid efter millenniemålen. Nyligen presenterade den ”öppna arbetsgruppen”, som har till uppgift att lägga fram ett förslag på nya hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG:s), sitt första utkast. Gruppen ska lämna sin slutrapport i september 2014. Ungefär samtidigt kommer slutrapporten från den expertgrupp som parallellt diskuterar frågan om hur den nya utvecklingsagendan ska finansieras.

Därefter går processen in i en ny fas då FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ska lägga fram en så kallad syntesrapport. Denna kommer sedan att ligga till grund för mellanstatliga förhandlingar som sannolikt inleds i början av 2015. De nya målen ska antas under hösten 2015 och börja gälla i januari 2016.

Sverige har presenterat en position med nio prioriterade målområden som regeringen vill se i den nya agendan. Främst vill Sverige driva på i viktiga frågor som möter stort motstånd, säger Anna Brandt, främst sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), demokratisk samhällsstyrning samt utvecklingen i så kallade sviktande stater.

I FN har det länge funnits en låsning i många frågor mellan den stora gruppen utvecklingsländer (G77) och västländerna. För att undvika att hamna i låsta positioner i fråga om Post-2015 har Sverige därför inom EU-gruppen drivit att EU ska vänta med att presentera sina ståndpunkter tills G77 kommer med sina, något som man också fått gehör för. EU:s positioner är därför inte tillkännagivna ännu men Anna Brandt säger att det ”i stort sett finns samsyn” inom EU-gruppen.

Sverige jobbar också aktivt med att identifiera G77-länder som delar Sveriges ståndpunkter och med att skapa allianser med dessa länder. På så sätt verkar Sverige som en brobyggare mellan blocken och försöker underlätta de kommande förhandlingarna.

Svenska FN-förbundet använder sig bland annat av unga så kallade millenniemålsambassadörer för att föra ut diskussionen om Post-2015 till en bredare allmänhet. FN-förbundet är också med i nätverket Beyond 2015 och använder den plattformen för att påverka diskussionen om den nya utvecklingsagendan.

Läs mer om FN-förbundets arbete på området på www.fn.se/utveckling

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer