11 mars, 2014 / Nyheter

Sverige en brobyggare i Post 2015-processen

FN och Världsbanken har slagit fast att det är möjligt att utrota den extrema fattigdomen till 2030. De pågående förhandlingarna om den globala utvecklingsagendan efter 2015 är svåra men samtidigt ett unikt tillfälle att lägga grunden för en sådan utveckling, säger Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt.

Vid ett seminarium i Stockholm på tisdagen arrangerat av FN-förbundet berättade Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt om processen kring den nya globala utvecklingsagendan som ska ta vid efter millenniemålen. Nyligen presenterade den ”öppna arbetsgruppen”, som har till uppgift att lägga fram ett förslag på nya hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG:s), sitt första utkast. Gruppen ska lämna sin slutrapport i september 2014. Ungefär samtidigt kommer slutrapporten från den expertgrupp som parallellt diskuterar frågan om hur den nya utvecklingsagendan ska finansieras.

Därefter går processen in i en ny fas då FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ska lägga fram en så kallad syntesrapport. Denna kommer sedan att ligga till grund för mellanstatliga förhandlingar som sannolikt inleds i början av 2015. De nya målen ska antas under hösten 2015 och börja gälla i januari 2016.

Sverige har presenterat en position med nio prioriterade målområden som regeringen vill se i den nya agendan. Främst vill Sverige driva på i viktiga frågor som möter stort motstånd, säger Anna Brandt, främst sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), demokratisk samhällsstyrning samt utvecklingen i så kallade sviktande stater.

I FN har det länge funnits en låsning i många frågor mellan den stora gruppen utvecklingsländer (G77) och västländerna. För att undvika att hamna i låsta positioner i fråga om Post-2015 har Sverige därför inom EU-gruppen drivit att EU ska vänta med att presentera sina ståndpunkter tills G77 kommer med sina, något som man också fått gehör för. EU:s positioner är därför inte tillkännagivna ännu men Anna Brandt säger att det ”i stort sett finns samsyn” inom EU-gruppen.

Sverige jobbar också aktivt med att identifiera G77-länder som delar Sveriges ståndpunkter och med att skapa allianser med dessa länder. På så sätt verkar Sverige som en brobyggare mellan blocken och försöker underlätta de kommande förhandlingarna.

Svenska FN-förbundet använder sig bland annat av unga så kallade millenniemålsambassadörer för att föra ut diskussionen om Post-2015 till en bredare allmänhet. FN-förbundet är också med i nätverket Beyond 2015 och använder den plattformen för att påverka diskussionen om den nya utvecklingsagendan.

Läs mer om FN-förbundets arbete på området på www.fn.se/utveckling

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer