fbpx
11 mars, 2014 / Nyheter

Sverige en brobyggare i Post 2015-processen

FN och Världsbanken har slagit fast att det är möjligt att utrota den extrema fattigdomen till 2030. De pågående förhandlingarna om den globala utvecklingsagendan efter 2015 är svåra men samtidigt ett unikt tillfälle att lägga grunden för en sådan utveckling, säger Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt.

Vid ett seminarium i Stockholm på tisdagen arrangerat av FN-förbundet berättade Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt om processen kring den nya globala utvecklingsagendan som ska ta vid efter millenniemålen. Nyligen presenterade den ”öppna arbetsgruppen”, som har till uppgift att lägga fram ett förslag på nya hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG:s), sitt första utkast. Gruppen ska lämna sin slutrapport i september 2014. Ungefär samtidigt kommer slutrapporten från den expertgrupp som parallellt diskuterar frågan om hur den nya utvecklingsagendan ska finansieras.

Därefter går processen in i en ny fas då FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ska lägga fram en så kallad syntesrapport. Denna kommer sedan att ligga till grund för mellanstatliga förhandlingar som sannolikt inleds i början av 2015. De nya målen ska antas under hösten 2015 och börja gälla i januari 2016.

Sverige har presenterat en position med nio prioriterade målområden som regeringen vill se i den nya agendan. Främst vill Sverige driva på i viktiga frågor som möter stort motstånd, säger Anna Brandt, främst sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), demokratisk samhällsstyrning samt utvecklingen i så kallade sviktande stater.

I FN har det länge funnits en låsning i många frågor mellan den stora gruppen utvecklingsländer (G77) och västländerna. För att undvika att hamna i låsta positioner i fråga om Post-2015 har Sverige därför inom EU-gruppen drivit att EU ska vänta med att presentera sina ståndpunkter tills G77 kommer med sina, något som man också fått gehör för. EU:s positioner är därför inte tillkännagivna ännu men Anna Brandt säger att det ”i stort sett finns samsyn” inom EU-gruppen.

Sverige jobbar också aktivt med att identifiera G77-länder som delar Sveriges ståndpunkter och med att skapa allianser med dessa länder. På så sätt verkar Sverige som en brobyggare mellan blocken och försöker underlätta de kommande förhandlingarna.

Svenska FN-förbundet använder sig bland annat av unga så kallade millenniemålsambassadörer för att föra ut diskussionen om Post-2015 till en bredare allmänhet. FN-förbundet är också med i nätverket Beyond 2015 och använder den plattformen för att påverka diskussionen om den nya utvecklingsagendan.

Läs mer om FN-förbundets arbete på området på www.fn.se/utveckling

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer