11 mars, 2014 / Nyheter

Sverige en brobyggare i Post 2015-processen

FN och Världsbanken har slagit fast att det är möjligt att utrota den extrema fattigdomen till 2030. De pågående förhandlingarna om den globala utvecklingsagendan efter 2015 är svåra men samtidigt ett unikt tillfälle att lägga grunden för en sådan utveckling, säger Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt.

Vid ett seminarium i Stockholm på tisdagen arrangerat av FN-förbundet berättade Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt om processen kring den nya globala utvecklingsagendan som ska ta vid efter millenniemålen. Nyligen presenterade den ”öppna arbetsgruppen”, som har till uppgift att lägga fram ett förslag på nya hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG:s), sitt första utkast. Gruppen ska lämna sin slutrapport i september 2014. Ungefär samtidigt kommer slutrapporten från den expertgrupp som parallellt diskuterar frågan om hur den nya utvecklingsagendan ska finansieras.

Därefter går processen in i en ny fas då FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ska lägga fram en så kallad syntesrapport. Denna kommer sedan att ligga till grund för mellanstatliga förhandlingar som sannolikt inleds i början av 2015. De nya målen ska antas under hösten 2015 och börja gälla i januari 2016.

Sverige har presenterat en position med nio prioriterade målområden som regeringen vill se i den nya agendan. Främst vill Sverige driva på i viktiga frågor som möter stort motstånd, säger Anna Brandt, främst sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), demokratisk samhällsstyrning samt utvecklingen i så kallade sviktande stater.

I FN har det länge funnits en låsning i många frågor mellan den stora gruppen utvecklingsländer (G77) och västländerna. För att undvika att hamna i låsta positioner i fråga om Post-2015 har Sverige därför inom EU-gruppen drivit att EU ska vänta med att presentera sina ståndpunkter tills G77 kommer med sina, något som man också fått gehör för. EU:s positioner är därför inte tillkännagivna ännu men Anna Brandt säger att det ”i stort sett finns samsyn” inom EU-gruppen.

Sverige jobbar också aktivt med att identifiera G77-länder som delar Sveriges ståndpunkter och med att skapa allianser med dessa länder. På så sätt verkar Sverige som en brobyggare mellan blocken och försöker underlätta de kommande förhandlingarna.

Svenska FN-förbundet använder sig bland annat av unga så kallade millenniemålsambassadörer för att föra ut diskussionen om Post-2015 till en bredare allmänhet. FN-förbundet är också med i nätverket Beyond 2015 och använder den plattformen för att påverka diskussionen om den nya utvecklingsagendan.

Läs mer om FN-förbundets arbete på området på www.fn.se/utveckling

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer