fbpx
11 mars, 2014 / Nyheter

Sverige en brobyggare i Post 2015-processen

FN och Världsbanken har slagit fast att det är möjligt att utrota den extrema fattigdomen till 2030. De pågående förhandlingarna om den globala utvecklingsagendan efter 2015 är svåra men samtidigt ett unikt tillfälle att lägga grunden för en sådan utveckling, säger Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt.

Vid ett seminarium i Stockholm på tisdagen arrangerat av FN-förbundet berättade Sveriges Post 2015-ambassadör Anna Brandt om processen kring den nya globala utvecklingsagendan som ska ta vid efter millenniemålen. Nyligen presenterade den ”öppna arbetsgruppen”, som har till uppgift att lägga fram ett förslag på nya hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG:s), sitt första utkast. Gruppen ska lämna sin slutrapport i september 2014. Ungefär samtidigt kommer slutrapporten från den expertgrupp som parallellt diskuterar frågan om hur den nya utvecklingsagendan ska finansieras.

Därefter går processen in i en ny fas då FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon ska lägga fram en så kallad syntesrapport. Denna kommer sedan att ligga till grund för mellanstatliga förhandlingar som sannolikt inleds i början av 2015. De nya målen ska antas under hösten 2015 och börja gälla i januari 2016.

Sverige har presenterat en position med nio prioriterade målområden som regeringen vill se i den nya agendan. Främst vill Sverige driva på i viktiga frågor som möter stort motstånd, säger Anna Brandt, främst sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), demokratisk samhällsstyrning samt utvecklingen i så kallade sviktande stater.

I FN har det länge funnits en låsning i många frågor mellan den stora gruppen utvecklingsländer (G77) och västländerna. För att undvika att hamna i låsta positioner i fråga om Post-2015 har Sverige därför inom EU-gruppen drivit att EU ska vänta med att presentera sina ståndpunkter tills G77 kommer med sina, något som man också fått gehör för. EU:s positioner är därför inte tillkännagivna ännu men Anna Brandt säger att det ”i stort sett finns samsyn” inom EU-gruppen.

Sverige jobbar också aktivt med att identifiera G77-länder som delar Sveriges ståndpunkter och med att skapa allianser med dessa länder. På så sätt verkar Sverige som en brobyggare mellan blocken och försöker underlätta de kommande förhandlingarna.

Svenska FN-förbundet använder sig bland annat av unga så kallade millenniemålsambassadörer för att föra ut diskussionen om Post-2015 till en bredare allmänhet. FN-förbundet är också med i nätverket Beyond 2015 och använder den plattformen för att påverka diskussionen om den nya utvecklingsagendan.

Läs mer om FN-förbundets arbete på området på www.fn.se/utveckling

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer