fbpx
3 februari, 2016 / Nyheter

Stort hjälpbehov inför Syrienmöte i London

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Förra året fick FN bara 3,3 miljarder dollar av begärda 8,4 miljarder till humanitär hjälp i Syrienkonflikten. Den 4 februari samlas världens länder till givarmöte i London.

Syrien har länge klassats som världens största humanitära katastrof. Den snart fem år långa konflikten har orsakat att över 13 miljoner människor i regionen är i behov av humanitär hjälp. Samtidigt sviker omvärlden. Under förra året fick FN bara 3,3 miljarder dollar från världens länder jämfört med de 8,4 miljarder dollar som krävdes för att täcka behoven.

När världens länder samlas till givarmöte i London den 4 februari är avsikten att förnya ansträngningarna. Arrangörerna – FN i samarbete med Storbritannien, Tyskland, Kuwait och Norge – hoppas kunna få världens länder att bistå med de 7,73 miljarder dollar som krävs under 2016. Dessutom behövs ytterligare 1,2 miljarder dollar till regeringarna i grannländerna som har tagit ett stort ansvar för flyktingströmmen från Syrien.

– Erfarenheten visar att världens länder lovar runt men håller tunt. I Syrien blir följderna direkt märkbara genom minskad mathjälp i flyktingläger, en hel generation barn som saknar skolgång och fortsatta flyktingströmmar, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet samarbetar sedan flera år med FN:s matprogram WFP som bistår Syrienflyktingar i hela regionen. Sedan 2013 har förbundet genom Insamlingsstiftelsen FN-fonden samlat in pengar från medlemmar, givare och företag. Medlen går via FN:s matprogram till de drabbade områdena.

– När regeringarna sviker måste världens enskilda, organisationer och företag skjuta till. Genom Syrieninsamlingen har människor i Sverige en möjlighet att hjälpa till i vardagen. Varje krona till FN är viktig, säger Aleksander Gabelic.

Han understryker behovet av att arbeta både politiskt och humanitärt i Syrien.

– Världens länder måste sätta press på parterna vid de FN-ledda fredssamtalen i Genève. Att FN nu har kunnat leverera mat till belägrade områden är ett framsteg men såväl regering och opposition måste förmås att acceptera eldupphör och skydda civila, säger Gabelic.

Konferensen i London handlar, vid sidan av humanitär hjälp, också om förutsättningarna att tillgodose behoven av utbildning och arbete i regionen.

Vill du stödja det humanitära arbetet i Syrien? Stöd vår katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden på www.fn.se/syrien! Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer