fbpx
3 februari, 2016 / Nyheter

Stort hjälpbehov inför Syrienmöte i London

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Förra året fick FN bara 3,3 miljarder dollar av begärda 8,4 miljarder till humanitär hjälp i Syrienkonflikten. Den 4 februari samlas världens länder till givarmöte i London.

Syrien har länge klassats som världens största humanitära katastrof. Den snart fem år långa konflikten har orsakat att över 13 miljoner människor i regionen är i behov av humanitär hjälp. Samtidigt sviker omvärlden. Under förra året fick FN bara 3,3 miljarder dollar från världens länder jämfört med de 8,4 miljarder dollar som krävdes för att täcka behoven.

När världens länder samlas till givarmöte i London den 4 februari är avsikten att förnya ansträngningarna. Arrangörerna – FN i samarbete med Storbritannien, Tyskland, Kuwait och Norge – hoppas kunna få världens länder att bistå med de 7,73 miljarder dollar som krävs under 2016. Dessutom behövs ytterligare 1,2 miljarder dollar till regeringarna i grannländerna som har tagit ett stort ansvar för flyktingströmmen från Syrien.

– Erfarenheten visar att världens länder lovar runt men håller tunt. I Syrien blir följderna direkt märkbara genom minskad mathjälp i flyktingläger, en hel generation barn som saknar skolgång och fortsatta flyktingströmmar, menar Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Svenska FN-förbundet samarbetar sedan flera år med FN:s matprogram WFP som bistår Syrienflyktingar i hela regionen. Sedan 2013 har förbundet genom Insamlingsstiftelsen FN-fonden samlat in pengar från medlemmar, givare och företag. Medlen går via FN:s matprogram till de drabbade områdena.

– När regeringarna sviker måste världens enskilda, organisationer och företag skjuta till. Genom Syrieninsamlingen har människor i Sverige en möjlighet att hjälpa till i vardagen. Varje krona till FN är viktig, säger Aleksander Gabelic.

Han understryker behovet av att arbeta både politiskt och humanitärt i Syrien.

– Världens länder måste sätta press på parterna vid de FN-ledda fredssamtalen i Genève. Att FN nu har kunnat leverera mat till belägrade områden är ett framsteg men såväl regering och opposition måste förmås att acceptera eldupphör och skydda civila, säger Gabelic.

Konferensen i London handlar, vid sidan av humanitär hjälp, också om förutsättningarna att tillgodose behoven av utbildning och arbete i regionen.

Vill du stödja det humanitära arbetet i Syrien? Stöd vår katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden på www.fn.se/syrien! Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer