fbpx
Flickorna och kvinnorna diskuterar jämställdhet i ett kvinnovänligt utrymme på ett flyktingläger i Bangladesh. Foto: Allison Joyce/UNFPA
6 februari, 2024 / Nyheter

Skadliga traditioner drabbar världens flickor och kvinnor

Konflikter och pandemi försvårar arbetet mot skadliga traditioner som drabbar världens flickor och kvinnor. Fler länder måste bidra till kampen för global jämställdhet, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med sex medlemsorganisationer i Nerikes Allehanda.

Konflikter och krigsförbrytelser, klimatkris, effekter av pandemin och ökade klyftor mellan människor och länder ger en dyster bild av omvärldsläget. Kvinnor och flickor drabbas särskilt hårt i tider av konflikt och oro.

Kvinnlig könsstympning förekommer fortfarande i stora delar av världen. Ingreppet utgör en allvarlig kränkning av flickors och kvinnors rättigheter, hälsa och liv. Det kan innebära intensiv smärta och chock, blödning och infektioner, ibland med dödlig utgång. Könsstympning leder ofta till svår smärta vid samlag och komplikationer vid förlossning. I länder med hög förekomst av kvinnlig könsstympning är också mödradödligheten hög.

De senaste decenniernas arbete mot kvinnlig könsstympning har varit framgångsrikt. För flickor mellan 15 och 19 har risken att utsättas för övergreppet minskat med en tredjedel på 30 år. Över en halv miljon flickor har undgått könsstympning tack vare ett gemensamt projekt mellan FN:s befolkningsfond UNFPA och barnfond UNICEF med stöd av Sverige, andra EU-länder och USA. Även jämställdhetsorganisationen UN Women arbetar för att motverka könsstympning och skadliga könsnormer.

Trots den positiva trenden beräknas 200 miljoner flickor och kvinnor fortfarande leva med konsekvenserna av övergreppet. Ytterligare 68 miljoner riskerar att utsättas under de närmaste sex åren. Det beror delvis på de senaste årens pandemi som har lett till ökad fattigdom, stängda skolor och social isolering.

Kvinnlig könsstympning är en flertusenårig patriarkal tradition som lever vidare i våra dagar och som används för att kontrollera kvinnors sexualitet och är i många länder en förutsättning för äktenskap. Den skadliga sedvänjan vilar inte på religiös grund utan är förknippad med fattigdom, bristande utbildning samt djupt rotade kulturella och sociala normer.

Kvinnlig könsstympning är vanligast i ett 30-tal länder i Afrika, Mellanöstern och Asien men har också fått internationell spridning. I Sverige bor 68 000 kvinnor och flickor som kan ha utsatts för könsstympning, enligt Socialstyrelsen. Dessutom riskerar enligt samma uppskattning upp till 23 000 flickor under 18 år i Sverige att drabbas.

Såväl ökad kunskap som förändring av djupt rotade sociala normer krävs för att könsstympning ska kunna stoppas. Hela samhällen måste involveras. Därför utbildar FN-organ och civilsamhällesorganisationer lokala ledare och religiösa företrädare, samt riktar sig till sjukhus och kvinnokliniker. Kvinnors och flickors rättigheter står i fokus men insatserna vänder sig också till män och pojkar. I stödgrupper får flickor och kvinnor chansen att tala om sina problem vilket minskar stigma och tabun.

Motsvarande förebyggande och inkluderande arbete tillsammans med lokalsamhälle och trossamfund behövs också i Sverige för att skadliga strukturer ska kunna brytas och förändring ske på sikt. Arbetet måste i både andra länder och i Sverige vara rättighetsbaserat och långsiktigt.

När biståndet ifrågasätts minskar möjligheterna att hjälpa världens utsatta. Det ökar i sin tur fattigdom, underblåser konflikt och driver fler på flykt. I pandemins spår har FN efterfrågat ytterligare 2,4 miljarder dollar för att nå målet att utrota kvinnlig könsstympning senast år 2030. Utan detta stöd beräknas 2 miljoner flickor ytterligare könsstympas under de kommande åren. Till det kommer miljontals ytterligare barnäktenskap, mer våld i hemmet och fler oönskade graviditeter.

Sverige har de senaste åren presenterat särskilda bidrag till arbetet mot kvinnlig könsstympning. Det är välkommet och välbehövligt. Såväl FN:s organisationer som små och stora civilsamhällesorganisationer behöver stöd. Att biståndsanslagen till världsorganisationens och andra aktörers jämställdhetsarbete upprätthålls är nödvändigt för att världens flickor och kvinnor ska få en bättre tillvaro.

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef Sverige

Malin Bergman, förbundsordförande Centerkvinnorna

Ulrika Grandin, verksamhetschef UN Women Sverige

Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU

Ingrid Ljunggren, unionspresident Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor

Läs artikeln i Nerikes Allehanda.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer