fbpx
25 september, 2014 / Nyheter

Sekinas första mål för dagen

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

På tom mage är det svårt att koncentrera sig. Den utmaningen känner 66 miljoner barn som går hungriga till skolan till allt för väl. Än värre, 58 miljoner barn i grundskoleålder tar sig inte till skolbänken alls.

Att jobba med jordbruk eller på andra sätt bidra till hushållskassan är deras lott. Fattigdomens inlåsning gör skolgång till en lyx som familjen inte har råd att överväga. Mot den bakgrunden gör något så enkelt som gratis skolmat en enorm skillnad. Skolmåltiden blir en del av familjens sköra försörjning – en mun mindre att mätta är ett starkt incitament för föräldrarna att skicka barnen till skolan.

Så även i Etiopien, där var tredje person lever under fattigdomsgränsen och livsmedelsosäkerheten är extremt hög. Två utav fem barn väger för lite och är hämmade i tillväxten på grund av näringsfattig diet. Därför stödjer Svenska FN-förbundets projekt Skolmat, FN:s livsmedelsprogram, WFP, i Etiopien genom insamlingsstiftelsen FN-fonden. Insatserna är oerhört viktiga och tack vare skolmatsprogrammet får nu 700 000 barn i Etiopien en gratis skolmåltid, varje dag.

Ett av alla dessa barn är sjuåriga Sekina Hassen. Hon lever med två yngre systrar och sina föräldrar i Butajira. Trots att hennes pappa arbetar heltid som polis har familjen svårt att klara försörjningen. Någon frukost har de tyvärr inte råd med, så majsgröten serverad på Udassa Repi-skolan klockan 10.30 är Sekinas första mål mat för dagen. ”Gröten är väldigt god”, säger hon med ett leende.

Den stärkande gröten är inte bara god och lokalt producerad, den ger även drömmar. ”Jag drömmer om att bli läkare eller lärare”, berättar Sekina.

Utbildning är ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa utveckling och lyfta samhällen ur fattigdom. Skolmaten främjar även jämställdhet, då flickor ofta blir bortprioriterade till förmån för pojkar när familjer inte ha råd att utbilda alla sina barn. Men när flickor får utbildning startar goda cirklar. De får livsavgörande kunskaper inom sexuell och reproduktiv hälsa, lär sig familjeplanera och får barn senare i livet. Desto längre en flicka går i skolan desto mindre risk löper hon att bli smittad av hiv och bli bortgift i ung ålder.

I Etiopien är den systematiska diskrimineringen av flickor och kvinnor utbredd, där två särskilt allvarliga kränkningar är kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Gratis skolmat tillåter Sekina att drömma, men är också avgörande för att hon, och hennes systrar, ska få ett tryggare liv.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer