fbpx
Foto: UN Photo/Loey Felipe.
7 september, 2023 / Nyheter

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa!

Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e session i dagarna startar i FN-högkvarteret i New York. I samband med öppnandet får generalförsamlingen en ny ordförande i form av Dennis Francis från Trinidad och Tobago som övertar klubban från företrädaren Csaba Kőrösi, Ungern. ”Vår överlevnad hänger på vårt samarbete”, var Kőrösis avslutande ord till den 77:e sessionen.

Generalförsamlingens öppnande är något av en rivstart för FN-arbetet. I samband med generalförsamlingens öppnande hålls en rad toppmöten. I år handlar flera möten om hållbarhet och hur medlemsländerna ska hantera de globala utmaningar som förstärks av pandemi, konflikter och klimatet. Bland höstens möten märks följande:

19-23 och 26 september: Allmänna debatten

Under den allmänna debatten, som sträcker sig över flera dagar, får världens stats- och regeringschefer tillfälle att ge sin syn på läget i världen och det internationella samarbetet. Den allmänna debatten direktsänds på UN Web TV.

18-19 september: FN:s toppmöte om de globala målen

När världens enda globala framtidsplan Agenda 2030 har kommit halvvägs samlas världens länder i FN för att utvärdera hur det går för de globala målen.

20 september: Högnivådialog om utvecklingsfinansiering

Höstens högnivåmöte är det andra i ordningen sedan FN:s handlingsplan för utvecklingsfinansiering antogs i Addis Abeba 2015.

20 september: Klimatmöte

Klimattoppmötet ska bidra till snabbare omställning till en mer klimatresistent global ekonomi.

20 september: Högnivåmöte om pandemier

Mötet sänds på UN Web TV. Inför mötet har ett utkast till politiskt uttalande presenterats.

21 september: Förberedelsemöte inför FN:s framtidsmöte Summit of the future 2024

FN:s framtidskonferens skulle ha hållits i höst men har skjutits upp ett år dels på grund av frågornas komplexitet, dels på grund av Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Nu hålls ett förberedande möte.

21 september: Högnivåmöte om hälsa för alla

Hur ska världens länder nå det ambitiösa målet om god hälsa åt alla? Uppföljningsmötet ska utvärdera framsteg och motgångar med utgångspunkt i resolution A/RES/74/2 från 2019.

22 september: Högnivåmöte om kampen mot tuberkulos

WHO krokar arm med andra aktörer i arbetet mot TBC. I höst hålls det andra högnivåmötet med målet att besegra sjukdomen en gång för alla.

26 september: Internationella dagen för totalt avskaffande av kärnvapen

FN:s generalförsamling beslutade förra året att hålla en uppföljningskonferens om kärnvapennedrustning. I inbjudan till mötet, som hålls på internationella dagen för totalt avskaffande av kärnvapen, uppmanas länderna att delta på högsta möjliga nivå.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer