fbpx
11 juni, 2015 / Nyheter

Ny idéskrift kräver mer effektivt FN

Ett mer öppet, transparent och effektivt FN är ett av kraven i en ny idéskrift från Svenska FN-förbundet med sammanlagt tio förslag på hur Sverige kan stärka FN.

Fler svenska FN-soldater, försvar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och en öppen process när ny FN-chef utses – det är några av förslagen i idéskriften ”Så kan Sverige stärka FN” från Svenska FN-förbundet. Med skriften, som innehåller tio förslag för ett bättre och starkare Förenta Nationerna, vill förbundet ge ett bidrag till svensk FN-debatt. Lanseringen sammanfaller med Sveriges kandidatur till en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018.

– Ett starkt FN krävs för att klara vår tids globala utmaningar i form av konflikter, humanitära katastrofer och rekordstort antal flyktingar. För att förbli relevant måste FN få politiskt, ekonomiskt och ibland militärt stöd från medlemsstaterna. FN måste samtidigt bli en mer öppen, transparent och effektiv organisation, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Andra förslag i skriften handlar om FN-principen skyldighet att skydda, ett effektivt FN-bistånd och mer resurser till FN:S MR-arbete. Förbundet pekar också på att Sverige har egna FN-läxor att göra.

– Sverige har ett gott anseende för att man försvarar och stärker de mänskliga rättigheterna i det internationella samarbetet. Genom att inrätta en egen nationell oberoende MR-institution skulle regeringen mer effektivt kunna arbeta mot diskriminering och öka mångfalden i det svenska samhället, säger Gabelic.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer