fbpx

Mer måste göras för att upprätthålla FN:s nolltolerans mot sexuella övergrepp i fält, säger Svenska FN-förbundet efter att franska domare valt att inte väcka åtal mot fredsfrämjande soldater i Centralafrikanska republiken.

Tre franska domare beslutade i förra veckan att inte väcka åtal mot sex soldater som misstänkts ha begått sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken. Enligt uppgifter som överlämnades av FN-tjänstemannen Anders Kompass till Frankrikes regering ska minderåriga i ett flyktingläger ha utsatts för övergrepp i utbyte mot mat och pengar.

– Frankrike har försäkrat omvärlden att man ska agera för att sanningen ska komma fram. Beslutet att inte väcka åtal mot de sex misstänkta förbrytarna väcker en rad frågor. FN:s medlemsländer, inklusive Frankrike, måste göra sitt yttersta för att upprätthålla nolltoleransen mot sexuella kontakter mellan fredsfrämjande personal och civilbefolkning, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Frankrike påbörjade den så kallade Sangaris-operationen i december 2013 för att stödja den centralafrikanska regeringen i kampen mot muslimska rebeller. Efter rapporten från FN har tre olika franska undersökningsgrupper utrett anklagelser om övergrepp i ett flyktingläger mellan december 2013 och juni 2014. Två av dessa utredningar har nu lagts ned utan att åtal väckts.

Svenska FN-förbundet har länge krävt mer kraftfullt agerande mot sexuella övergrepp i fält och ställde sig bakom Anders Kompass när han ställdes i kylan. Förbundet utsåg sedermera Kompass till Årets FN-vän för hans insatser.

– Den oberoende externa utredning som friade Anders Kompass från anklagelser om oegentligheter pekade också på behovet att ställa ansvariga till svars. FN-systemet måste bli bättre på att följa upp problem med övergrepp i fält. Det krävs också att medlemsländerna ger sitt aktiva stöd, både till FN och genom att själva utreda, åtala och döma förbrytare, säger Aleksander Gabelic.

Efter de franska domarnas beslut är det nu upp till åklagaren i Paris att avgöra om ärendena ska drivas vidare. Ytterligare en förundersökning, gällande anklagelser om sexuella övergrepp mot tre flickor, pågår.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer