fbpx
12 januari, 2017 / Nyheter

Nolltolerans mot övergrepp

Mer måste göras för att upprätthålla FN:s nolltolerans mot sexuella övergrepp i fält, säger Svenska FN-förbundet efter att franska domare valt att inte väcka åtal mot fredsfrämjande soldater i Centralafrikanska republiken.

Tre franska domare beslutade i förra veckan att inte väcka åtal mot sex soldater som misstänkts ha begått sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken. Enligt uppgifter som överlämnades av FN-tjänstemannen Anders Kompass till Frankrikes regering ska minderåriga i ett flyktingläger ha utsatts för övergrepp i utbyte mot mat och pengar.

– Frankrike har försäkrat omvärlden att man ska agera för att sanningen ska komma fram. Beslutet att inte väcka åtal mot de sex misstänkta förbrytarna väcker en rad frågor. FN:s medlemsländer, inklusive Frankrike, måste göra sitt yttersta för att upprätthålla nolltoleransen mot sexuella kontakter mellan fredsfrämjande personal och civilbefolkning, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Frankrike påbörjade den så kallade Sangaris-operationen i december 2013 för att stödja den centralafrikanska regeringen i kampen mot muslimska rebeller. Efter rapporten från FN har tre olika franska undersökningsgrupper utrett anklagelser om övergrepp i ett flyktingläger mellan december 2013 och juni 2014. Två av dessa utredningar har nu lagts ned utan att åtal väckts.

Svenska FN-förbundet har länge krävt mer kraftfullt agerande mot sexuella övergrepp i fält och ställde sig bakom Anders Kompass när han ställdes i kylan. Förbundet utsåg sedermera Kompass till Årets FN-vän för hans insatser.

– Den oberoende externa utredning som friade Anders Kompass från anklagelser om oegentligheter pekade också på behovet att ställa ansvariga till svars. FN-systemet måste bli bättre på att följa upp problem med övergrepp i fält. Det krävs också att medlemsländerna ger sitt aktiva stöd, både till FN och genom att själva utreda, åtala och döma förbrytare, säger Aleksander Gabelic.

Efter de franska domarnas beslut är det nu upp till åklagaren i Paris att avgöra om ärendena ska drivas vidare. Ytterligare en förundersökning, gällande anklagelser om sexuella övergrepp mot tre flickor, pågår.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer