fbpx
13 oktober, 2023 / Nyheter

Mänskliga rättigheter i motvind

Mänskliga rättigheter hotas av konflikter, pandemi och auktoritära regeringar. Svenska FN-förbundet uppmärksammar rättighetsfrågorna under hösten när FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75. 

8 miljarder människor lever på jorden. Hälften är kvinnor. En fjärdedel är unga. Tre fjärdedelar lever i länder med minskande demokratiskt utrymme. Där står yttrandefrihet, pressfrihet och demokratiska institutioner under hot. I år fyller FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 75 år. Det måste betyda något.

Såväl demokrati som mänskliga rättigheter hotas till följd av konflikter, pandemi och klimatförändringar. I krig och konflikt, som Rysslands olagliga och fullskaliga invasion av Ukraina, hamnar mänskliga rättigheter ständigt på undantag. Regeringar tar tillfället i akt att inskränka organisations- och demonstrationsfrihet med hänvisning till hälsorestriktioner. 

Under de senaste femton åren har demokratin varit på tillbakagång även i etablerade demokratiska länder i väst. Alltmer auktoritära regimer inskränker medias och journalisters handlingsfrihet. I flera länder hotas civilsamhället av begränsande lagar. Minoriteter, bland andra hbtq-personer, och deras organisationer utsätts för hot, trakasserier och förbud. Nobels fredspris, som nyligen tilldelades den fängslade iranska aktivisten Narges Mohammadi, påminner om att kvinnors rättigheter under flera år har varit på tillbakagång över hela världen. 

I detta dystra läge fyller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 75 år under 2023. FN har sedan förklaringens tillkomst 1948 byggt upp en hel katalog över mänskliga rättigheter. Genom en rad konventioner, tilläggsprotokoll och andra dokument har regeringars skyldigheter gentemot de egna medborgarna utökats och reglerats och granskning möjliggjorts.

När grundläggande fri- och rättigheter hotas är det en gemensam uppgift att slå vakt om dem. Därför ägnar Svenska FN-förbundet hösten åt frågor som handlar om mänskliga rättigheter. 

Några inslag under vårt temakvartal: 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer