fbpx
Koll & kommentar
13 oktober, 2023 / Nyheter

Mänskliga rättigheter i motvind

Mänskliga rättigheter hotas av konflikter, pandemi och auktoritära regeringar. Svenska FN-förbundet uppmärksammar rättighetsfrågorna under hösten när FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75. 

8 miljarder människor lever på jorden. Hälften är kvinnor. En fjärdedel är unga. Tre fjärdedelar lever i länder med minskande demokratiskt utrymme. Där står yttrandefrihet, pressfrihet och demokratiska institutioner under hot. I år fyller FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 75 år. Det måste betyda något.

Såväl demokrati som mänskliga rättigheter hotas till följd av konflikter, pandemi och klimatförändringar. I krig och konflikt, som Rysslands olagliga och fullskaliga invasion av Ukraina, hamnar mänskliga rättigheter ständigt på undantag. Regeringar tar tillfället i akt att inskränka organisations- och demonstrationsfrihet med hänvisning till hälsorestriktioner. 

Under de senaste femton åren har demokratin varit på tillbakagång även i etablerade demokratiska länder i väst. Alltmer auktoritära regimer inskränker medias och journalisters handlingsfrihet. I flera länder hotas civilsamhället av begränsande lagar. Minoriteter, bland andra hbtq-personer, och deras organisationer utsätts för hot, trakasserier och förbud. Nobels fredspris, som nyligen tilldelades den fängslade iranska aktivisten Narges Mohammadi, påminner om att kvinnors rättigheter under flera år har varit på tillbakagång över hela världen. 

I detta dystra läge fyller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 75 år under 2023. FN har sedan förklaringens tillkomst 1948 byggt upp en hel katalog över mänskliga rättigheter. Genom en rad konventioner, tilläggsprotokoll och andra dokument har regeringars skyldigheter gentemot de egna medborgarna utökats och reglerats och granskning möjliggjorts.

När grundläggande fri- och rättigheter hotas är det en gemensam uppgift att slå vakt om dem. Därför ägnar Svenska FN-förbundet hösten åt frågor som handlar om mänskliga rättigheter. 

Några inslag under vårt temakvartal: 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer