19 augusti, 2021 / Nyheter

Människor i Afghanistan behöver omvärldens hjälp

FN:s medlemsländer måste fortsätta att kräva att talibanerna respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila i Afghanistan. Särskilt uppmärksamhet måste ägnas situationen för flickor och kvinnor.

Situationen i Afghanistan är ännu en knapp vecka efter talibanernas maktövertagande oklar. Mest angeläget i nuläget är att världens länder fortsätter att agera samordnat i FN och ställer tydliga krav på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och skydda civila.

– Som många andra känner vi stark oro för människorna i Afghanistan. Omvärlden måste upprätthålla trycket på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och särskilt flickors och kvinnors rättigheter, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Fortsatt dialog med talibanerna krävs, både för att nå en politisk lösning på landets situation och för att skydda människor. FN-chefen Guterres har bland annat uttryckt djup oro för människorättsbrott mot flickor och kvinnor samt uppmanat medlemsländerna att inte återsända människor till Afghanistan.

– Lokalanställd ambassadpersonal och tolkar som har hjälpt utländska soldater på uppdrag med FN-mandat i landet riskerar repressalier. Det gör också utsatta minoriteter samt journalister, kulturarbetare och andra yrkesgrupper. Omvärlden måste, precis som generalsekreteraren påpekar, ägna särskild uppmärksamhet åt afghanska flickors och kvinnors situation, säger Annelie Börjesson.

– Vi välkomnar att Sveriges regering utesluter bistånd via talibanerna men i möjligaste mån fortsätter att finansiera skolgång för flickor och mödravård för kvinnor. Det måste understrykas att världens länder har en gemensam skyldighet att skydda civilbefolkningar mot övergrepp, avslutar Annelie Börjesson.

FN arbetar politiskt, med bistånd och för att försvara kvinnors och flickors rättigheter efter maktövertagandet i Afghanistan. Läs mer på FN:s webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Agenda 2030 fyller år – och behöver stöd!

24 september, 2021 / Nyheter

Den 25 september är det sex år sedan världen tog beslut om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Pandemin har inneburit att vi nu inom nästan samtliga av de globala målen ser en tillbakagång eller stagnation vad gäller utvecklingen globalt. Den senaste rapporten om Sverige resultat visar både framsteg och tillbakagång.

Läs mer

Kärnvapensamtal över generationsgränserna

24 september, 2021 / Världshorisont

Rolf Ekéus är före detta toppdiplomat med fokus på kärnvapenfrågan. Hamza Jamous är aktiv i Uddevalla FN-förening och har engagerat sig i kampen mot kärnvapen. Världshorisont förde samman dem i ett samtal om kärnvapen.

Läs mer

”Antingen är du för eller emot kärnvapen”

22 september, 2021 / Världshorisont

Tariq Rauf, en av världens veteraner inom nedrustning, ser mörkt på framtiden. Med över 30 år av engagemang för nedrustning har han upplevt hur synen på kärnvapen förändrats och hur normer förflyttats. Han är kritisk till Sveriges val att stå utanför FN-avtalet TPNW.

Läs mer

Guterres manar till mer globalt samarbete i ny FN-rapport

20 september, 2021 / Nyheter

Den nya FN-rapporten Our Common Agenda målar upp en bild av att världen står vid ett vägskäl. Ett förnyat multilateralt samarbete är nödvändigt för att hantera de stora globala utmaningarna. Särskilt viktigt är det att integrera unga personer i beslutsprocesserna.

Läs mer

Dubbelt upp för demokratin!

15 september, 2021 / Blogg

I dagarna fyller kvinnors rösträtt i Sverige 100 år. Den 15 september är också internationella dagen för demokrati, skriver Annelie Börjesson och manar på FN-bloggen till försvar för demokratin.

Läs mer

Hammarskjölds liv och gärning

11 september, 2021 / Nyheter

Vi uppmärksammar 60-årsdagen av förre FN-chefen Dag Hammarskjölds bortgång med ett digitalt frukostseminarium som gästas av professor emeritus Ove Bring. Välkommen den 17 september – anmäl dig nu!

Läs mer

Bekämpa rasism med tydlig lag och skärpt tillämpning

09 september, 2021 / Nyheter

Tillämpning av lagstiftning som är tydlig och precis krävs för att bekämpa organiserad rasism, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svält och sexuellt våld hotar Etiopiens kvinnor

03 september, 2021 / Nyheter

Norra Etiopien slits sönder av inbördeskrig. Civilbefolkningen är hårt drabbad av både det väpnade våldet och brist på mat och sjukvård. FN varnar nu för en humanitär katastrof där kvinnor är särskilt utsatta.

Läs mer

Viktig roll för FN i Afghanistan – medlemmarnas stöd är avgörande

25 augusti, 2021 / Nyheter

Förra veckans möte om Afghanistan i FN:s säkerhetsråd, MR-chefens larm om människorättsbrott samt FN:s humanitära närvaro visar världsorganisationens betydelse i en krissituation.

Läs mer