fbpx
19 augusti, 2021 / Nyheter

Människor i Afghanistan behöver omvärldens hjälp

FN:s medlemsländer måste fortsätta att kräva att talibanerna respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila i Afghanistan. Särskilt uppmärksamhet måste ägnas situationen för flickor och kvinnor.

Situationen i Afghanistan är ännu en knapp vecka efter talibanernas maktövertagande oklar. Mest angeläget i nuläget är att världens länder fortsätter att agera samordnat i FN och ställer tydliga krav på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och skydda civila.

– Som många andra känner vi stark oro för människorna i Afghanistan. Omvärlden måste upprätthålla trycket på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och särskilt flickors och kvinnors rättigheter, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Fortsatt dialog med talibanerna krävs, både för att nå en politisk lösning på landets situation och för att skydda människor. FN-chefen Guterres har bland annat uttryckt djup oro för människorättsbrott mot flickor och kvinnor samt uppmanat medlemsländerna att inte återsända människor till Afghanistan.

– Lokalanställd ambassadpersonal och tolkar som har hjälpt utländska soldater på uppdrag med FN-mandat i landet riskerar repressalier. Det gör också utsatta minoriteter samt journalister, kulturarbetare och andra yrkesgrupper. Omvärlden måste, precis som generalsekreteraren påpekar, ägna särskild uppmärksamhet åt afghanska flickors och kvinnors situation, säger Annelie Börjesson.

– Vi välkomnar att Sveriges regering utesluter bistånd via talibanerna men i möjligaste mån fortsätter att finansiera skolgång för flickor och mödravård för kvinnor. Det måste understrykas att världens länder har en gemensam skyldighet att skydda civilbefolkningar mot övergrepp, avslutar Annelie Börjesson.

FN arbetar politiskt, med bistånd och för att försvara kvinnors och flickors rättigheter efter maktövertagandet i Afghanistan. Läs mer på FN:s webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer