FN:s medlemsländer måste fortsätta att kräva att talibanerna respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila i Afghanistan. Särskilt uppmärksamhet måste ägnas situationen för flickor och kvinnor.

Situationen i Afghanistan är ännu en knapp vecka efter talibanernas maktövertagande oklar. Mest angeläget i nuläget är att världens länder fortsätter att agera samordnat i FN och ställer tydliga krav på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och skydda civila.

– Som många andra känner vi stark oro för människorna i Afghanistan. Omvärlden måste upprätthålla trycket på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och särskilt flickors och kvinnors rättigheter, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Fortsatt dialog med talibanerna krävs, både för att nå en politisk lösning på landets situation och för att skydda människor. FN-chefen Guterres har bland annat uttryckt djup oro för människorättsbrott mot flickor och kvinnor samt uppmanat medlemsländerna att inte återsända människor till Afghanistan.

– Lokalanställd ambassadpersonal och tolkar som har hjälpt utländska soldater på uppdrag med FN-mandat i landet riskerar repressalier. Det gör också utsatta minoriteter samt journalister, kulturarbetare och andra yrkesgrupper. Omvärlden måste, precis som generalsekreteraren påpekar, ägna särskild uppmärksamhet åt afghanska flickors och kvinnors situation, säger Annelie Börjesson.

– Vi välkomnar att Sveriges regering utesluter bistånd via talibanerna men i möjligaste mån fortsätter att finansiera skolgång för flickor och mödravård för kvinnor. Det måste understrykas att världens länder har en gemensam skyldighet att skydda civilbefolkningar mot övergrepp, avslutar Annelie Börjesson.

FN arbetar politiskt, med bistånd och för att försvara kvinnors och flickors rättigheter efter maktövertagandet i Afghanistan. Läs mer på FN:s webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer