19 augusti, 2021 / Nyheter

Människor i Afghanistan behöver omvärldens hjälp

FN:s medlemsländer måste fortsätta att kräva att talibanerna respekterar mänskliga rättigheter och skyddar civila i Afghanistan. Särskilt uppmärksamhet måste ägnas situationen för flickor och kvinnor.

Situationen i Afghanistan är ännu en knapp vecka efter talibanernas maktövertagande oklar. Mest angeläget i nuläget är att världens länder fortsätter att agera samordnat i FN och ställer tydliga krav på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och skydda civila.

– Som många andra känner vi stark oro för människorna i Afghanistan. Omvärlden måste upprätthålla trycket på talibanerna att respektera mänskliga rättigheter och särskilt flickors och kvinnors rättigheter, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Fortsatt dialog med talibanerna krävs, både för att nå en politisk lösning på landets situation och för att skydda människor. FN-chefen Guterres har bland annat uttryckt djup oro för människorättsbrott mot flickor och kvinnor samt uppmanat medlemsländerna att inte återsända människor till Afghanistan.

– Lokalanställd ambassadpersonal och tolkar som har hjälpt utländska soldater på uppdrag med FN-mandat i landet riskerar repressalier. Det gör också utsatta minoriteter samt journalister, kulturarbetare och andra yrkesgrupper. Omvärlden måste, precis som generalsekreteraren påpekar, ägna särskild uppmärksamhet åt afghanska flickors och kvinnors situation, säger Annelie Börjesson.

– Vi välkomnar att Sveriges regering utesluter bistånd via talibanerna men i möjligaste mån fortsätter att finansiera skolgång för flickor och mödravård för kvinnor. Det måste understrykas att världens länder har en gemensam skyldighet att skydda civilbefolkningar mot övergrepp, avslutar Annelie Börjesson.

FN arbetar politiskt, med bistånd och för att försvara kvinnors och flickors rättigheter efter maktövertagandet i Afghanistan. Läs mer på FN:s webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer