fbpx
18 september, 2014 / Nyheter

Internationella fredsdagen: Manifestation för irakiska kvinnor

I anslutning till internationella fredsdagen den 21 september står Svenska FN-förbundet som medarrangör vid en manifestation för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld.

I anslutning till internationella fredsdagen den 21 september samlas en rad organisationer, politiska partier och opinionsbildare för en manifestation till stöd för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld.

Svenska FN-förbundet driver kampanjen och Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap och verkar för mer kraftfullt internationellt agerande för att stoppa Islamiska statens övergrepp. manifestation till stöd för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld. Svenska FN-förbundet är en av arrangörerna. Bland talarna märks FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin, Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman, sångerskan Dilba Demirbag och Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Appell av Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin vid manifestationen

Bästa mötesdeltagare,

Vi har samlats här i dag för att protestera mot terrororganisationen Islamiska statens handlingar i Irak och Syrien. Det skoningslösa våldet drabbar såväl muslimer som kristna, yezidier och andra minoriteter. Vi protesterar särskilt mot kidnappningar, tvångsäktenskap och våldtäkter mot flickor och kvinnor. Vi uppmanar alla FN:s medlemsländer att göra mer för att stoppa IS.

Jag heter Linda Nordin och är generalsekreterare i Svenska FN-förbundet. Vi har agerat för att stoppa konflikten i Syrien och vi ger stöd till FN:s humanitära arbete. Nu agerar vi för att stoppa krisen i norra Irak. Vi arbetar också särskilt för flickors rättigheter både i Sverige och globalt.

Det är glädjande och viktigt att så många har samlats här i dag. Den internationella terrorismen, och våldet mot kvinnor som följer i dess spår, måste bekämpas med kraft. Förenta Nationerna har ett huvudansvar. Säkerhetsrådets resolution 2170 från den 15 augusti ställer krav på åtgärder för att motverka terrorhandlingar som begås av Islamiska staten, al-Qaida och liknande organisationer.

Vi har alltför länge svikit världens flickor och kvinnor i både krig och fred. Nu krävs framför allt säkerhet men också satsningar på utveckling och mänskliga rättigheter. Vi kräver att mer görs i FN:

Arbetet mot sexuellt våld i konflikter måste prioriteras och nolltoleransen mot sexuella övergrepp måste bli verklighet.

Ta våldtagna kvinnors berättelser på allvar och ge dem stöd och skydd. Vi vet från andra konflikter att förövare kan åtalas och straffas. Åtala också krigsförbrytare i Internationella brottmålsdomstolen.

Fortsätt arbetet mot barn- och tvångsäktenskap, både globalt och i Sverige. 39 000 flickor gifts bort varje dag. Det är oacceptabelt.

Motverka skadliga traditioner som könsstympning. Allt fler får upp ögonen för frågan och vi måste fortsätta att ge stöd till bland annat utbildning för världens flickor.

Öka den humanitära hjälpen till civilbefolkningen i Irak och Syrien. FN-organ och andra hjälporganisationer bistår med humanitär hjälp. Vintern närmar sig och mer resurser krävs för att hjälpa civila.

Situationen i norra Irak är ett resultat av omvärldens oförmåga att hantera konflikten i Syrien. Om FN:s medlemsländer hade agerat tidigare hade man kunnat stoppa IS utbredning på ett tidigare stadium. Svenska FN-förbundet har bland annat krävt att generalförsamlingen borde ta sitt ansvar och till exempel uppmuntrat länderna att placera ut FN-soldater i Syriens grannländer.

Mer handlingskraft krävs för att stoppa Islamiska staten. Amerikanska flygbombningar är inte tillräckligt. De riskerar tvärtom att bli kontraproduktiva om de inte kombineras med markinsatser.

FN-stadgan säger att medlemsländerna ska hjälpa FN även militärt. Koalitionen mot IS måste få bred förankring också i FN. Det är vi skyldiga framför allt de flickor och kvinnor som drabbas av terrororganisationen Islamiska statens fruktansvärda handlingar.

Tack för att ni lyssnade!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer