fbpx
18 september, 2014 / Nyheter

Internationella fredsdagen: Manifestation för irakiska kvinnor

I anslutning till internationella fredsdagen den 21 september står Svenska FN-förbundet som medarrangör vid en manifestation för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld.

I anslutning till internationella fredsdagen den 21 september samlas en rad organisationer, politiska partier och opinionsbildare för en manifestation till stöd för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld.

Svenska FN-förbundet driver kampanjen och Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap och verkar för mer kraftfullt internationellt agerande för att stoppa Islamiska statens övergrepp. manifestation till stöd för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld. Svenska FN-förbundet är en av arrangörerna. Bland talarna märks FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin, Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman, sångerskan Dilba Demirbag och Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Appell av Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin vid manifestationen

Bästa mötesdeltagare,

Vi har samlats här i dag för att protestera mot terrororganisationen Islamiska statens handlingar i Irak och Syrien. Det skoningslösa våldet drabbar såväl muslimer som kristna, yezidier och andra minoriteter. Vi protesterar särskilt mot kidnappningar, tvångsäktenskap och våldtäkter mot flickor och kvinnor. Vi uppmanar alla FN:s medlemsländer att göra mer för att stoppa IS.

Jag heter Linda Nordin och är generalsekreterare i Svenska FN-förbundet. Vi har agerat för att stoppa konflikten i Syrien och vi ger stöd till FN:s humanitära arbete. Nu agerar vi för att stoppa krisen i norra Irak. Vi arbetar också särskilt för flickors rättigheter både i Sverige och globalt.

Det är glädjande och viktigt att så många har samlats här i dag. Den internationella terrorismen, och våldet mot kvinnor som följer i dess spår, måste bekämpas med kraft. Förenta Nationerna har ett huvudansvar. Säkerhetsrådets resolution 2170 från den 15 augusti ställer krav på åtgärder för att motverka terrorhandlingar som begås av Islamiska staten, al-Qaida och liknande organisationer.

Vi har alltför länge svikit världens flickor och kvinnor i både krig och fred. Nu krävs framför allt säkerhet men också satsningar på utveckling och mänskliga rättigheter. Vi kräver att mer görs i FN:

Arbetet mot sexuellt våld i konflikter måste prioriteras och nolltoleransen mot sexuella övergrepp måste bli verklighet.

Ta våldtagna kvinnors berättelser på allvar och ge dem stöd och skydd. Vi vet från andra konflikter att förövare kan åtalas och straffas. Åtala också krigsförbrytare i Internationella brottmålsdomstolen.

Fortsätt arbetet mot barn- och tvångsäktenskap, både globalt och i Sverige. 39 000 flickor gifts bort varje dag. Det är oacceptabelt.

Motverka skadliga traditioner som könsstympning. Allt fler får upp ögonen för frågan och vi måste fortsätta att ge stöd till bland annat utbildning för världens flickor.

Öka den humanitära hjälpen till civilbefolkningen i Irak och Syrien. FN-organ och andra hjälporganisationer bistår med humanitär hjälp. Vintern närmar sig och mer resurser krävs för att hjälpa civila.

Situationen i norra Irak är ett resultat av omvärldens oförmåga att hantera konflikten i Syrien. Om FN:s medlemsländer hade agerat tidigare hade man kunnat stoppa IS utbredning på ett tidigare stadium. Svenska FN-förbundet har bland annat krävt att generalförsamlingen borde ta sitt ansvar och till exempel uppmuntrat länderna att placera ut FN-soldater i Syriens grannländer.

Mer handlingskraft krävs för att stoppa Islamiska staten. Amerikanska flygbombningar är inte tillräckligt. De riskerar tvärtom att bli kontraproduktiva om de inte kombineras med markinsatser.

FN-stadgan säger att medlemsländerna ska hjälpa FN även militärt. Koalitionen mot IS måste få bred förankring också i FN. Det är vi skyldiga framför allt de flickor och kvinnor som drabbas av terrororganisationen Islamiska statens fruktansvärda handlingar.

Tack för att ni lyssnade!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer