I anslutning till internationella fredsdagen den 21 september står Svenska FN-förbundet som medarrangör vid en manifestation för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld.

I anslutning till internationella fredsdagen den 21 september samlas en rad organisationer, politiska partier och opinionsbildare för en manifestation till stöd för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld.

Svenska FN-förbundet driver kampanjen och Facebook-gruppen Stoppa barnäktenskap och verkar för mer kraftfullt internationellt agerande för att stoppa Islamiska statens övergrepp. manifestation till stöd för flickor och kvinnor som fallit offer för Islamiska statens våld. Svenska FN-förbundet är en av arrangörerna. Bland talarna märks FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin, Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman, sångerskan Dilba Demirbag och Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Appell av Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin vid manifestationen

Bästa mötesdeltagare,

Vi har samlats här i dag för att protestera mot terrororganisationen Islamiska statens handlingar i Irak och Syrien. Det skoningslösa våldet drabbar såväl muslimer som kristna, yezidier och andra minoriteter. Vi protesterar särskilt mot kidnappningar, tvångsäktenskap och våldtäkter mot flickor och kvinnor. Vi uppmanar alla FN:s medlemsländer att göra mer för att stoppa IS.

Jag heter Linda Nordin och är generalsekreterare i Svenska FN-förbundet. Vi har agerat för att stoppa konflikten i Syrien och vi ger stöd till FN:s humanitära arbete. Nu agerar vi för att stoppa krisen i norra Irak. Vi arbetar också särskilt för flickors rättigheter både i Sverige och globalt.

Det är glädjande och viktigt att så många har samlats här i dag. Den internationella terrorismen, och våldet mot kvinnor som följer i dess spår, måste bekämpas med kraft. Förenta Nationerna har ett huvudansvar. Säkerhetsrådets resolution 2170 från den 15 augusti ställer krav på åtgärder för att motverka terrorhandlingar som begås av Islamiska staten, al-Qaida och liknande organisationer.

Vi har alltför länge svikit världens flickor och kvinnor i både krig och fred. Nu krävs framför allt säkerhet men också satsningar på utveckling och mänskliga rättigheter. Vi kräver att mer görs i FN:

Arbetet mot sexuellt våld i konflikter måste prioriteras och nolltoleransen mot sexuella övergrepp måste bli verklighet.

Ta våldtagna kvinnors berättelser på allvar och ge dem stöd och skydd. Vi vet från andra konflikter att förövare kan åtalas och straffas. Åtala också krigsförbrytare i Internationella brottmålsdomstolen.

Fortsätt arbetet mot barn- och tvångsäktenskap, både globalt och i Sverige. 39 000 flickor gifts bort varje dag. Det är oacceptabelt.

Motverka skadliga traditioner som könsstympning. Allt fler får upp ögonen för frågan och vi måste fortsätta att ge stöd till bland annat utbildning för världens flickor.

Öka den humanitära hjälpen till civilbefolkningen i Irak och Syrien. FN-organ och andra hjälporganisationer bistår med humanitär hjälp. Vintern närmar sig och mer resurser krävs för att hjälpa civila.

Situationen i norra Irak är ett resultat av omvärldens oförmåga att hantera konflikten i Syrien. Om FN:s medlemsländer hade agerat tidigare hade man kunnat stoppa IS utbredning på ett tidigare stadium. Svenska FN-förbundet har bland annat krävt att generalförsamlingen borde ta sitt ansvar och till exempel uppmuntrat länderna att placera ut FN-soldater i Syriens grannländer.

Mer handlingskraft krävs för att stoppa Islamiska staten. Amerikanska flygbombningar är inte tillräckligt. De riskerar tvärtom att bli kontraproduktiva om de inte kombineras med markinsatser.

FN-stadgan säger att medlemsländerna ska hjälpa FN även militärt. Koalitionen mot IS måste få bred förankring också i FN. Det är vi skyldiga framför allt de flickor och kvinnor som drabbas av terrororganisationen Islamiska statens fruktansvärda handlingar.

Tack för att ni lyssnade!

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer