fbpx

Med anledning av FN:s internationella dag mot rasism bjöd Svenska FN-förbundet in till ett seminarium om etnisk mångfald på arbetsmarknaden.

Mångfald eller assimilering? Positiv särbehandling eller inte? Debattens vågor gick höga när FN-förbundet arrangerade seminarium om etnisk mångfald på arbetsmarknaden på FN-dagen mot rasism den 21 mars.

Mark Brzezinski, USA:s ambassadör i Sverige, inledde med att kommentera situationen i Ukraina för att sedan ge ett amerikanskt perspektiv på etnisk mångfald på arbetsmarknaden. Brzezinski tecknade en ljus bild av människors möjligheter och betonade flera gånger hur viktiga invandrare är för ekonomin, både för amerikansk och svensk del. Sverige och USA har likheter, båda är mångkulturella länder och vi står inför samma möjligheter och utmaningar, sa Brzezinski.

Därefter presenterade Olof Åslund, generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ett svenskt perspektiv. Åslund påpekade att det tar för lång tid för invandrare att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Människor måste också få en chans att få jobb utifrån sina utbildningar och intressen, inte bara vilket jobb som helst, menade han. Han underströk också att även den amerikanska arbetsmarknaden står inför utmaningar.

Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet, presenterade en del utmaningar Sverige står inför. Han avslutade med att citera Michael Jackson: ”It starts with the man in the mirror” och menade att var och en behöver ta en titt på sin närmaste omgivning och bekämpa rädslan för det okända. Bolund såg välkomnandets politik enligt Tysklands nya modell som ett föredöme för Sverige.

En paneldiskussion om etnisk diskriminering och vad svenskhet innebär följde därefter. Deltog gjorde Olof Åslund, Per Bolund, Sarah Anwar från Diversity Group, Hanif Bali, riksdagsledamot (M), och Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin modererade samtalet som kom att handla om en rad frågor med koppling till dagens tema. Definition av svenskhet, möjligheten att ha flera identiteter, positiv särbehandling på etnisk grund och byråkratiska hinder för nyanlända var några av de ämnen som berördes. Aleksander Gabelic redogjorde för Svenska FN-förbundets parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève och de förslag som kommittén fört vidare i sina rekommendationer till Sveriges regering.

Bland åhörarna på Medelhavsmuseet i Stockholm fanns diplomater, studenter och FN-föreningar.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer