fbpx

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Den 16 december arrangerade FN-förbundet ett lunchseminarium om Syrien på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Deltog gjorde Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösteranalytiker; Niklas Kebbon, Sveriges ambassadör för Syrienkrisen; Åsa Jansson, handläggare för Syrienkrisen på Röda Korset; Ulf Flink, strategisk rådgivare till FN:s chef i Syrien samt Aleksander Gabelic, FN-förbundets ordförande. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet.

En fråga om makt

Bitte Hammargren började med att ge en bakgrund till Syrienkrisen och betonade särskilt den problematiska Assadregimen som genom att inte släppa ifrån sig någon makt gynnar terrororganisationen Islamiska statens (IS) framväxt. Hammargren berättade också om de människorättsaktivister som kämpar för demokratiska reformer och krossas från två håll; dels från den brutala regimen och dels från IS och liknande grupper. Syrien rymmer idag många olika motsättningar.

SVERIGES STÖD

Niklas Kebbon följde upp med att berätta om Sveriges inställning till Syrienkrisen och vilka insatser som görs för att hämma den. Bland annat arbetar Sverige med att stötta FN:s sändebud för Syrien; svensken Staffan de Mistura och med att samla företrädare från kvinnonätverk eftersom det idag finns en låg representation av kvinnor vid förhandlingsbordet.

PÅ PLATS I SYRIEN

Åsa Jansson berättade om sin erfarenhet av att arbeta på plats i Syrien med den nationella föreningen Syriska Halvmånekretsen. Jansson befann sig i landet mellan 2009-2014 och fick lära känna landet innan konflikten bröt ut. Idag befinner sig Syrien i en mardrömslik situation, menar Jansson, där det inte finns någon respekt för människoliv och där det är enormt svårt att nå ut till människor med hjälp.

FN I SYRIEN

Ulf Flink redogjorde för FN:s arbete i fält i Syrien. Det finns idag 11 FN-organ på plats, däribland FN:s livsmedelsprogram WFP, 200 internationella personal och 3000 lokalt anställda. De flesta arbetar från Damaskus men det finns representanter på flera olika platser i Syrien. Flink beskriver situationen i Syrien som en enorm kris som fortsätter växa och pengarna för att utföra FN:s arbete räcker inte till. Flink betonade att det inte räcker med humanitär nödhjälp, att ett mer långsiktigt tänk behövs för att få till en politisk lösning vilket samtliga paneldeltagare var överens om.

FN-FÖRBUNDETS PERSPEKTIV

Aleksander Gabelic slog ett slag för FN:s centrala roll i Syrienkrisen och tog upp förslag på åtgärder. Exempelvis behövs agerande i FN:s generalförsamling när Säkerhetsrådet är låst. Dessutom borde humanitära korridorer samt militär kapacitet i grannländerna inrättas. FN-förbundet bedriver påverkansarbete i Syrienfrågan och har även en katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden som stödjer FN:s livsmedelsprogram WFP. Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer