fbpx
17 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om Syrien

 I januari 2017 flyttade Svenska FN-förbundet insamlingsverksamheten från Insamlingsstiftelsen FN-fonden till Svenska FN-förbundet. Det innebär att projekten nu stöds via 90-kontonummer: PG 90 05 63-8. I februari 2017 bytte även insamlingsverksamheten swish-nummer, nytt nummer är 9005638. 

Den 16 december arrangerade FN-förbundet ett lunchseminarium om Syrien på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Deltog gjorde Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösteranalytiker; Niklas Kebbon, Sveriges ambassadör för Syrienkrisen; Åsa Jansson, handläggare för Syrienkrisen på Röda Korset; Ulf Flink, strategisk rådgivare till FN:s chef i Syrien samt Aleksander Gabelic, FN-förbundets ordförande. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet.

En fråga om makt

Bitte Hammargren började med att ge en bakgrund till Syrienkrisen och betonade särskilt den problematiska Assadregimen som genom att inte släppa ifrån sig någon makt gynnar terrororganisationen Islamiska statens (IS) framväxt. Hammargren berättade också om de människorättsaktivister som kämpar för demokratiska reformer och krossas från två håll; dels från den brutala regimen och dels från IS och liknande grupper. Syrien rymmer idag många olika motsättningar.

SVERIGES STÖD

Niklas Kebbon följde upp med att berätta om Sveriges inställning till Syrienkrisen och vilka insatser som görs för att hämma den. Bland annat arbetar Sverige med att stötta FN:s sändebud för Syrien; svensken Staffan de Mistura och med att samla företrädare från kvinnonätverk eftersom det idag finns en låg representation av kvinnor vid förhandlingsbordet.

PÅ PLATS I SYRIEN

Åsa Jansson berättade om sin erfarenhet av att arbeta på plats i Syrien med den nationella föreningen Syriska Halvmånekretsen. Jansson befann sig i landet mellan 2009-2014 och fick lära känna landet innan konflikten bröt ut. Idag befinner sig Syrien i en mardrömslik situation, menar Jansson, där det inte finns någon respekt för människoliv och där det är enormt svårt att nå ut till människor med hjälp.

FN I SYRIEN

Ulf Flink redogjorde för FN:s arbete i fält i Syrien. Det finns idag 11 FN-organ på plats, däribland FN:s livsmedelsprogram WFP, 200 internationella personal och 3000 lokalt anställda. De flesta arbetar från Damaskus men det finns representanter på flera olika platser i Syrien. Flink beskriver situationen i Syrien som en enorm kris som fortsätter växa och pengarna för att utföra FN:s arbete räcker inte till. Flink betonade att det inte räcker med humanitär nödhjälp, att ett mer långsiktigt tänk behövs för att få till en politisk lösning vilket samtliga paneldeltagare var överens om.

FN-FÖRBUNDETS PERSPEKTIV

Aleksander Gabelic slog ett slag för FN:s centrala roll i Syrienkrisen och tog upp förslag på åtgärder. Exempelvis behövs agerande i FN:s generalförsamling när Säkerhetsrådet är låst. Dessutom borde humanitära korridorer samt militär kapacitet i grannländerna inrättas. FN-förbundet bedriver påverkansarbete i Syrienfrågan och har även en katastrofinsamling genom insamlingsstiftelsen FN-fonden som stödjer FN:s livsmedelsprogram WFP. Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fondens 90-konto.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer