fbpx
3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om Agenda 2030

Den 2 december anordnade FN-förbundet ett lunchseminarium om Agenda 2030 på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Medverkade gjorde Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Stefan Söderberg, handläggare på UD med ansvar för utvecklingsfinansiering samt Aleksander Gabelic, FN-förbundets ordförande. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet. Seminariet var välbesökt (70 deltagare) och det fanns tid för många spännande frågor på slutet.

Vad är Agenda 2030? Läs mer här.


Sveriges klimatambassadör Kajsa B Olofsgård. Foto: Sandra Jansson

Civilsamhällets betydelse

Kajsa B Olofsgård inledde med att poängtera att Agenda 2030 är en stor framgång för det multilaterala systemet. Processen har varit bred och inkluderande. Civilsamhället har varit med och tagit fram målen och det finns i stort en positiv och konstruktiv anda kring den nya agendan. Det finns många vinster att lyfta fram, bland annat agendans universalitet – att den faktiskt gäller samtliga länder. Dessutom är hela hållbarhetspaketet med.

FINansiera målen

Stefan Söderberg pratade om hur agendan och dess mål ska finansieras och menade på att det krävs en stor resursmobilisering. Finansiering måste komma från flera olika håll; nationellt, internationellt, offentligt, privat och genom bistånd. Det finns en global överenskommelse med över 100 olika finansieringsåtgärder (Addis Ababa Action Agenda) som kommer att vara vägledande i arbetet.

genomförandet

Vidare diskuterades internationellt vs nationellt genomförande, engagemanget hos civilsamhället och hos näringslivet, kommunernas och fackförbundens olika roller. Kajsa B Olofsgård underströk att det inte kommer att vara möjligt att samordna allt arbete men att det är viktigt med en gemensam kompassriktning. I Sverige är det civilministern som har ansvar för det nationella genomförandet medan biståndsminister arbetar med agendan internationellt. Framtidsministern har ett strategiskt ansvar. Det kommer att bildas en nationell kommitté och i januari hålls en lanseringskonferens av Agenda 2030 i Sverige och då startar även en kommunikationskampanj där lärare kommer att vara viktiga aktörer.

Aleksander Gabelic framhöll den politiska viljan och hur målen ska kommuniceras som viktiga element för att förankra målen i världens länder. FN-förbundet har varit särskilt drivande när det gäller SRHR och flickor och kvinnors rättigheter (mål 5) och även målet om fredliga samhället (mål 16). FN-förbundet, bland annat genom våra lokalföreningar, kommer att spela en aktiv roll i folkbildningsarbetet om agendan.

viktigt med helheten

Publiken deltog på slutet av seminariet i en frågeställning om vilket mål som var viktigast. Kajsa B Olofsgård betonade då vikten av att agendan är holistisk, att det inte går att välja bara ett mål, vilket även övriga panellister höll med om.


Publiken deltog i en omröstning. Paneldeltagarna från vänster: Linda Nordin, Aleksander Gabelic, Kajsa B Olofsgård samt Stefan Söderberg. Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer