3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om Agenda 2030

Den 2 december anordnade FN-förbundet ett lunchseminarium om Agenda 2030 på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Medverkade gjorde Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Stefan Söderberg, handläggare på UD med ansvar för utvecklingsfinansiering samt Aleksander Gabelic, FN-förbundets ordförande. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet. Seminariet var välbesökt (70 deltagare) och det fanns tid för många spännande frågor på slutet.

Vad är Agenda 2030? Läs mer här.


Sveriges klimatambassadör Kajsa B Olofsgård. Foto: Sandra Jansson

Civilsamhällets betydelse

Kajsa B Olofsgård inledde med att poängtera att Agenda 2030 är en stor framgång för det multilaterala systemet. Processen har varit bred och inkluderande. Civilsamhället har varit med och tagit fram målen och det finns i stort en positiv och konstruktiv anda kring den nya agendan. Det finns många vinster att lyfta fram, bland annat agendans universalitet – att den faktiskt gäller samtliga länder. Dessutom är hela hållbarhetspaketet med.

FINansiera målen

Stefan Söderberg pratade om hur agendan och dess mål ska finansieras och menade på att det krävs en stor resursmobilisering. Finansiering måste komma från flera olika håll; nationellt, internationellt, offentligt, privat och genom bistånd. Det finns en global överenskommelse med över 100 olika finansieringsåtgärder (Addis Ababa Action Agenda) som kommer att vara vägledande i arbetet.

genomförandet

Vidare diskuterades internationellt vs nationellt genomförande, engagemanget hos civilsamhället och hos näringslivet, kommunernas och fackförbundens olika roller. Kajsa B Olofsgård underströk att det inte kommer att vara möjligt att samordna allt arbete men att det är viktigt med en gemensam kompassriktning. I Sverige är det civilministern som har ansvar för det nationella genomförandet medan biståndsminister arbetar med agendan internationellt. Framtidsministern har ett strategiskt ansvar. Det kommer att bildas en nationell kommitté och i januari hålls en lanseringskonferens av Agenda 2030 i Sverige och då startar även en kommunikationskampanj där lärare kommer att vara viktiga aktörer.

Aleksander Gabelic framhöll den politiska viljan och hur målen ska kommuniceras som viktiga element för att förankra målen i världens länder. FN-förbundet har varit särskilt drivande när det gäller SRHR och flickor och kvinnors rättigheter (mål 5) och även målet om fredliga samhället (mål 16). FN-förbundet, bland annat genom våra lokalföreningar, kommer att spela en aktiv roll i folkbildningsarbetet om agendan.

viktigt med helheten

Publiken deltog på slutet av seminariet i en frågeställning om vilket mål som var viktigast. Kajsa B Olofsgård betonade då vikten av att agendan är holistisk, att det inte går att välja bara ett mål, vilket även övriga panellister höll med om.


Publiken deltog i en omröstning. Paneldeltagarna från vänster: Linda Nordin, Aleksander Gabelic, Kajsa B Olofsgård samt Stefan Söderberg. Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Läs mer