Den 2 december anordnade FN-förbundet ett lunchseminarium om Agenda 2030 på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Medverkade gjorde Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Stefan Söderberg, handläggare på UD med ansvar för utvecklingsfinansiering samt Aleksander Gabelic, FN-förbundets ordförande. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet. Seminariet var välbesökt (70 deltagare) och det fanns tid för många spännande frågor på slutet.

Vad är Agenda 2030? Läs mer här.


Sveriges klimatambassadör Kajsa B Olofsgård. Foto: Sandra Jansson

Civilsamhällets betydelse

Kajsa B Olofsgård inledde med att poängtera att Agenda 2030 är en stor framgång för det multilaterala systemet. Processen har varit bred och inkluderande. Civilsamhället har varit med och tagit fram målen och det finns i stort en positiv och konstruktiv anda kring den nya agendan. Det finns många vinster att lyfta fram, bland annat agendans universalitet – att den faktiskt gäller samtliga länder. Dessutom är hela hållbarhetspaketet med.

FINansiera målen

Stefan Söderberg pratade om hur agendan och dess mål ska finansieras och menade på att det krävs en stor resursmobilisering. Finansiering måste komma från flera olika håll; nationellt, internationellt, offentligt, privat och genom bistånd. Det finns en global överenskommelse med över 100 olika finansieringsåtgärder (Addis Ababa Action Agenda) som kommer att vara vägledande i arbetet.

genomförandet

Vidare diskuterades internationellt vs nationellt genomförande, engagemanget hos civilsamhället och hos näringslivet, kommunernas och fackförbundens olika roller. Kajsa B Olofsgård underströk att det inte kommer att vara möjligt att samordna allt arbete men att det är viktigt med en gemensam kompassriktning. I Sverige är det civilministern som har ansvar för det nationella genomförandet medan biståndsminister arbetar med agendan internationellt. Framtidsministern har ett strategiskt ansvar. Det kommer att bildas en nationell kommitté och i januari hålls en lanseringskonferens av Agenda 2030 i Sverige och då startar även en kommunikationskampanj där lärare kommer att vara viktiga aktörer.

Aleksander Gabelic framhöll den politiska viljan och hur målen ska kommuniceras som viktiga element för att förankra målen i världens länder. FN-förbundet har varit särskilt drivande när det gäller SRHR och flickor och kvinnors rättigheter (mål 5) och även målet om fredliga samhället (mål 16). FN-förbundet, bland annat genom våra lokalföreningar, kommer att spela en aktiv roll i folkbildningsarbetet om agendan.

viktigt med helheten

Publiken deltog på slutet av seminariet i en frågeställning om vilket mål som var viktigast. Kajsa B Olofsgård betonade då vikten av att agendan är holistisk, att det inte går att välja bara ett mål, vilket även övriga panellister höll med om.


Publiken deltog i en omröstning. Paneldeltagarna från vänster: Linda Nordin, Aleksander Gabelic, Kajsa B Olofsgård samt Stefan Söderberg. Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Parfym, bunkrar och FN-rollspel

07 november, 2022 / Blogg

Förra veckan var vi på besök i Albanien och deras FN-förbund. Det grundades 2016 men är redan en nyckelaktör i civilsamhället för att stärka unga i arbetet för en demokratisk utveckling, mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling.

Läs mer

FN-skola firar 15 år

30 oktober, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundets verksamhet FN-skola fyller 15 år i höst. Certifieringen stärker gymnasieskolors engagemang för globala frågor och nio skolor som har varit med sedan starten 2007 kan nu fira jubileum.

Läs mer

Skarp kritik mot Iran i brev till ambassadör

27 oktober, 2022 / Nyheter

I ett öppet brev till Irans ambassadör i Sverige fördömer Svenska FN-förbundet våldet mot demonstranter och kräver en oberoende utredning av Mahsa Aminis död.

Läs mer