fbpx
3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om Agenda 2030

Den 2 december anordnade FN-förbundet ett lunchseminarium om Agenda 2030 på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Medverkade gjorde Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Stefan Söderberg, handläggare på UD med ansvar för utvecklingsfinansiering samt Aleksander Gabelic, FN-förbundets ordförande. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet. Seminariet var välbesökt (70 deltagare) och det fanns tid för många spännande frågor på slutet.

Vad är Agenda 2030? Läs mer här.


Sveriges klimatambassadör Kajsa B Olofsgård. Foto: Sandra Jansson

Civilsamhällets betydelse

Kajsa B Olofsgård inledde med att poängtera att Agenda 2030 är en stor framgång för det multilaterala systemet. Processen har varit bred och inkluderande. Civilsamhället har varit med och tagit fram målen och det finns i stort en positiv och konstruktiv anda kring den nya agendan. Det finns många vinster att lyfta fram, bland annat agendans universalitet – att den faktiskt gäller samtliga länder. Dessutom är hela hållbarhetspaketet med.

FINansiera målen

Stefan Söderberg pratade om hur agendan och dess mål ska finansieras och menade på att det krävs en stor resursmobilisering. Finansiering måste komma från flera olika håll; nationellt, internationellt, offentligt, privat och genom bistånd. Det finns en global överenskommelse med över 100 olika finansieringsåtgärder (Addis Ababa Action Agenda) som kommer att vara vägledande i arbetet.

genomförandet

Vidare diskuterades internationellt vs nationellt genomförande, engagemanget hos civilsamhället och hos näringslivet, kommunernas och fackförbundens olika roller. Kajsa B Olofsgård underströk att det inte kommer att vara möjligt att samordna allt arbete men att det är viktigt med en gemensam kompassriktning. I Sverige är det civilministern som har ansvar för det nationella genomförandet medan biståndsminister arbetar med agendan internationellt. Framtidsministern har ett strategiskt ansvar. Det kommer att bildas en nationell kommitté och i januari hålls en lanseringskonferens av Agenda 2030 i Sverige och då startar även en kommunikationskampanj där lärare kommer att vara viktiga aktörer.

Aleksander Gabelic framhöll den politiska viljan och hur målen ska kommuniceras som viktiga element för att förankra målen i världens länder. FN-förbundet har varit särskilt drivande när det gäller SRHR och flickor och kvinnors rättigheter (mål 5) och även målet om fredliga samhället (mål 16). FN-förbundet, bland annat genom våra lokalföreningar, kommer att spela en aktiv roll i folkbildningsarbetet om agendan.

viktigt med helheten

Publiken deltog på slutet av seminariet i en frågeställning om vilket mål som var viktigast. Kajsa B Olofsgård betonade då vikten av att agendan är holistisk, att det inte går att välja bara ett mål, vilket även övriga panellister höll med om.


Publiken deltog i en omröstning. Paneldeltagarna från vänster: Linda Nordin, Aleksander Gabelic, Kajsa B Olofsgård samt Stefan Söderberg. Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer