fbpx
3 december, 2015 / Nyheter

Lunchseminarium om Agenda 2030

Den 2 december anordnade FN-förbundet ett lunchseminarium om Agenda 2030 på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Medverkade gjorde Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Stefan Söderberg, handläggare på UD med ansvar för utvecklingsfinansiering samt Aleksander Gabelic, FN-förbundets ordförande. Moderator var Linda Nordin, generalsekreterare på FN-förbundet. Seminariet var välbesökt (70 deltagare) och det fanns tid för många spännande frågor på slutet.

Vad är Agenda 2030? Läs mer här.


Sveriges klimatambassadör Kajsa B Olofsgård. Foto: Sandra Jansson

Civilsamhällets betydelse

Kajsa B Olofsgård inledde med att poängtera att Agenda 2030 är en stor framgång för det multilaterala systemet. Processen har varit bred och inkluderande. Civilsamhället har varit med och tagit fram målen och det finns i stort en positiv och konstruktiv anda kring den nya agendan. Det finns många vinster att lyfta fram, bland annat agendans universalitet – att den faktiskt gäller samtliga länder. Dessutom är hela hållbarhetspaketet med.

FINansiera målen

Stefan Söderberg pratade om hur agendan och dess mål ska finansieras och menade på att det krävs en stor resursmobilisering. Finansiering måste komma från flera olika håll; nationellt, internationellt, offentligt, privat och genom bistånd. Det finns en global överenskommelse med över 100 olika finansieringsåtgärder (Addis Ababa Action Agenda) som kommer att vara vägledande i arbetet.

genomförandet

Vidare diskuterades internationellt vs nationellt genomförande, engagemanget hos civilsamhället och hos näringslivet, kommunernas och fackförbundens olika roller. Kajsa B Olofsgård underströk att det inte kommer att vara möjligt att samordna allt arbete men att det är viktigt med en gemensam kompassriktning. I Sverige är det civilministern som har ansvar för det nationella genomförandet medan biståndsminister arbetar med agendan internationellt. Framtidsministern har ett strategiskt ansvar. Det kommer att bildas en nationell kommitté och i januari hålls en lanseringskonferens av Agenda 2030 i Sverige och då startar även en kommunikationskampanj där lärare kommer att vara viktiga aktörer.

Aleksander Gabelic framhöll den politiska viljan och hur målen ska kommuniceras som viktiga element för att förankra målen i världens länder. FN-förbundet har varit särskilt drivande när det gäller SRHR och flickor och kvinnors rättigheter (mål 5) och även målet om fredliga samhället (mål 16). FN-förbundet, bland annat genom våra lokalföreningar, kommer att spela en aktiv roll i folkbildningsarbetet om agendan.

viktigt med helheten

Publiken deltog på slutet av seminariet i en frågeställning om vilket mål som var viktigast. Kajsa B Olofsgård betonade då vikten av att agendan är holistisk, att det inte går att välja bara ett mål, vilket även övriga panellister höll med om.


Publiken deltog i en omröstning. Paneldeltagarna från vänster: Linda Nordin, Aleksander Gabelic, Kajsa B Olofsgård samt Stefan Söderberg. Foto: Sandra Jansson

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer