fbpx
Ett centralt motto för Agenda 2030 är att inte lämna någon utanför. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig del i detta.
7 mars, 2024 / Nyheter

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Internationella kvinnodagen den 8 mars infaller i en tid av stora utmaningar. Konflikter, pandemi och klimathot har bromsat arbetet med FN:s utvecklingsplan Agenda 2030. Ett centralt motto för agendan är att inte lämna någon utanför. Det innebär att de mest utsatta ska nås av arbetet för utrotad hunger och fattigdom, utbildning för alla och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhet mäts bland annat i deltagande i utbildning, arbetsliv, allmänna val och beslutande församlingar. Den kan också mätas i säkerhet och hälsa. På alla dessa områden är kvinnor förfördelade även om fler kvinnor finns i världens parlament än förr.

FN:s kvinnokommission arrangeras varje år i FN-högkvarteret i New York. I mitten av mars träffas företrädare för regeringar, civilsamhällesorganisationer och privata aktörer för att stämma av läget och för att anta nya mål för världens flickor och kvinnor. Resultatet är en deklaration som ligger till grund för det fortsatta arbetet i medlemsländerna.

Kvinnokommissionen samlar omkring 15 000 deltagare till konferensen och olika kringarrangemang. FN fungerar som mötesplats inte bara för beslutsfattare och politiker utan ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och representation för människor med olika förutsättningar. Det är viktigt i en tid då demokratin är på global tillbakagång.

En av fem flickor, tolv miljoner varje år, gifts bort som barn. Mål 5.3 i Agenda 2030 säger att barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och andra skadliga traditioner ska avskaffas. Efter tidigare framsteg räknar nu FN med att antalet barnäktenskap kan komma att öka till 2030 på grund av befolkningstillväxten och covid. Mer måste göras.

Inför kvinnokommissionens möte har Svenska FN-förbundet som medlem i det internationella nätverket Girls not brides presenterat förslag som kan stärka det globala arbetet mot barnäktenskap och kvinnors rättigheter i övrigt. Till dessa hör hälsovård som omfattar även sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, större deltagande av kvinnor i arbetslivet samt att länderna erkänner att även äktenskapsliknande sammanslutningar hindrar flickors rätt till utbildning.

I länder som Afghanistan och Iran förnekas flickor och kvinnor rätten till utbildning, inflytande och deltagande i arbetslivet. Förra årets Nobelpristagare, författaren och aktivisten Narges Mohammadi, har under lång tid kämpat för kvinnors rättigheter och yttrandefrihet i Iran. Hennes kamp drivs vidare under slagorden ”kvinna, liv, frihet” på gator och torg runt om i landet.

Motståndet mot de rättigheter som världens kvinnor har slagits för under hundra år hårdnar nu även i internationella fora som FN och i anslutning till årets kvinnokommission. Att fortsätta arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att både rättvisa och de globala målen ska nås.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer

Glädjande ICC-initiativ mot ryska krigsbrott i Ukraina

05 mars, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet välkomnar att Internationella brottmålsdomstolen har utfärdat arresteringsorder mot två ryska militärer för misstänkta krigsbrott i Ukraina.

Läs mer