fbpx
Ett centralt motto för Agenda 2030 är att inte lämna någon utanför. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig del i detta.
7 mars, 2024 / Nyheter

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Internationella kvinnodagen den 8 mars infaller i en tid av stora utmaningar. Konflikter, pandemi och klimathot har bromsat arbetet med FN:s utvecklingsplan Agenda 2030. Ett centralt motto för agendan är att inte lämna någon utanför. Det innebär att de mest utsatta ska nås av arbetet för utrotad hunger och fattigdom, utbildning för alla och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Jämställdhet mäts bland annat i deltagande i utbildning, arbetsliv, allmänna val och beslutande församlingar. Den kan också mätas i säkerhet och hälsa. På alla dessa områden är kvinnor förfördelade även om fler kvinnor finns i världens parlament än förr.

FN:s kvinnokommission arrangeras varje år i FN-högkvarteret i New York. I mitten av mars träffas företrädare för regeringar, civilsamhällesorganisationer och privata aktörer för att stämma av läget och för att anta nya mål för världens flickor och kvinnor. Resultatet är en deklaration som ligger till grund för det fortsatta arbetet i medlemsländerna.

Kvinnokommissionen samlar omkring 15 000 deltagare till konferensen och olika kringarrangemang. FN fungerar som mötesplats inte bara för beslutsfattare och politiker utan ger också tillfälle till erfarenhetsutbyte och representation för människor med olika förutsättningar. Det är viktigt i en tid då demokratin är på global tillbakagång.

En av fem flickor, tolv miljoner varje år, gifts bort som barn. Mål 5.3 i Agenda 2030 säger att barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och andra skadliga traditioner ska avskaffas. Efter tidigare framsteg räknar nu FN med att antalet barnäktenskap kan komma att öka till 2030 på grund av befolkningstillväxten och covid. Mer måste göras.

Inför kvinnokommissionens möte har Svenska FN-förbundet som medlem i det internationella nätverket Girls not brides presenterat förslag som kan stärka det globala arbetet mot barnäktenskap och kvinnors rättigheter i övrigt. Till dessa hör hälsovård som omfattar även sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, större deltagande av kvinnor i arbetslivet samt att länderna erkänner att även äktenskapsliknande sammanslutningar hindrar flickors rätt till utbildning.

I länder som Afghanistan och Iran förnekas flickor och kvinnor rätten till utbildning, inflytande och deltagande i arbetslivet. Förra årets Nobelpristagare, författaren och aktivisten Narges Mohammadi, har under lång tid kämpat för kvinnors rättigheter och yttrandefrihet i Iran. Hennes kamp drivs vidare under slagorden ”kvinna, liv, frihet” på gator och torg runt om i landet.

Motståndet mot de rättigheter som världens kvinnor har slagits för under hundra år hårdnar nu även i internationella fora som FN och i anslutning till årets kvinnokommission. Att fortsätta arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att både rättvisa och de globala målen ska nås.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer