fbpx
I september 2024 hålls FN:s framtidsmöte, ”Summit of the future”, i FN-högkvarteret i New York. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
21 december, 2023 / Nyheter

Klimatframsteg ljusglimt i en dyster värld

Inför FN:s framtidsmöte måste medlemsländerna värna den regelbaserade världsordningen och möjliggöra en mer fredlig, trygg och rättvis värld, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i en betraktelse över FN-året 2023.

Konflikter och krigsförbrytelser, fortsatta effekter av pandemin och ökade klyftor mellan människor och länder har plågat världen under 2023. Året slutade med Hamas fruktansvärda terrordåd och Israels oproportionerliga svar i form av ett utdraget bombkrig i Gaza. Efter två månader och tusentals döda, bland dem över 100 FN-anställda, åberopade FN-chefen António Guterres artikel 99 i FN-stadgan om säkerhetsrådets ansvar för internationell fred och säkerhet. Som tidigare i denna konflikt har dock veto från USA hindrat rådet från att agera.

Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina hotar freden i Europa och försvårar det globala samarbetet. FN:s generalförsamling behöver öka trycket på Putin att dra tillbaka sina styrkor och fler länder behöver som Sverige och EU införa sanktioner mot Rysslands politiska och militära ledning. Därtill krävs fortsatt politiskt, humanitärt och militärt stöd till Ukraina. FN hjälper på plats genom bland annat Svartahavsavtalet om spannmålsexport som dessvärre har stoppats av Ryssland.

I Afrika har konflikterna i Sudan och Demokratiska republiken Kongo blossat upp och militärkupper har genomförts i flera länder. Även i Asien och Sydamerika är läget instabilt. Till konflikterna kan läggas global tillbakagång för kvinnors och flickors rättigheter och extremväder under det varmaste året som någonsin uppmätts. Positivt på klimat- och miljöområdet är däremot nya FN-avtal om plastnedskräpning och havsskydd samt ett historiskt beslut vid COP 28 om omställning från fossila bränslen. Med FN:s hjälp undanröjdes under året också en hotande oljekatastrof i Röda havet.

Ojämlikhet, klimatkaos, konflikter och hunger drabbar särskilt världens redan utsatta. FN:s humanitära och långsiktiga utvecklingsarbete behöver ökad finansiering och utvecklingsplanen Agenda 2030 behöver ny energi. Den rika världens minskande bistånd leder dessvärre till både större lidande och klyftor mellan Nord och Syd.

Sjuttiofemårsjubileet under 2023 för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna påminner om vikten av att försvara dessa rättigheter. Flickors utsatthet för barnäktenskap och könsstympning måste få större uppmärksamhet. Iran måste sättas under större press och i talibanernas Afghanistan måste FN:s livräddande humanitära närvaro finansieras fullt.

I september 2024 hålls FN:s framtidsmöte, Summit of the future. Där ska utvecklingsfrågorna och FN-samarbetet som sådant diskuteras. Att förändring och större inkludering är möjlig visar det nya FN-kontoret för unga. Digitaliseringen och dess utmaningar är, under ledning av Sverige och Rwanda, ett annat tema. Framtidsmötet förbereds nu av FN-ledningen och generalsekreteraren. Ansvaret vilar på medlemmarna att värna den regelbaserade världsordningen och möjliggöra fortsatt FN-arbete för en mer fredlig, trygg och rättvis värld.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Livsavgörande bistånd till Gaza måste utbetalas

01 mars, 2024 / Nyheter

Sveriges regering måste mot bakgrund av FN:s humanitära larmrapporter från Gaza betala frysta biståndsmedel till UNRWA snarast, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.
Efter vädjan från sjutton humanitära organisationer meddelar EU-kommissionen på fredagen att man utbetalar 50 miljoner till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA.

Läs mer

Fortsatt stort förtroende för FN hos svenskarna 

01 mars, 2024 / Världshorisont

För fjärde året i rad har Svenska FN-förbundet gett Novus i uppdrag att samla in allmänhetens röster om FN. Pekka Johansson, pressekreterare och sakkunnig på förbundet, säger att det finns ett grundstöd för FN men att det inte ska tas för givet. 

Läs mer

FN-förbundet på Mänsklig Säkerhet: Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin

24 februari, 2024 / Nyheter

Inrätta FN-tribunal mot Vladimir Putin. Risken att egna ledare ska åtalas för krigsbrott får inte hindra inrättandet en internationell tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina, skriver Annelie Börjesson på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion.

Läs mer

Två år sedan Rysslands invasion – visa ditt stöd för Ukraina!

22 februari, 2024 / Nyheter

Den 24 februari hålls manifestationer över hela Sverige mot Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Svenska FN-förbundet är stödarrangör till en manifestation på Sergels torg i Stockholm. Var med och protestera mot Putin – vi tipsar om en manifestation nära dig!

Läs mer

Johannes ska jobba för mångfald och inkludering 

19 februari, 2024 / Världshorisont

Johannes Vasara-Hammare är en av fem svenskar som FN-förbundet valt ut till rollen som ungdomsledare för mångfald och inkludering. Hans intresse för frågorna har uppstått genom uppväxten i norra Sverige där han har både samiska och tornedalska rötter. 

Läs mer

Sju FN-förbund i samarbete för mångfald och inkludering 

16 februari, 2024 / Världshorisont

I en tid då demokratin i världen är på tillbakagång och ojämlikheten ökar är arbetet för rättvisa, inkludering och mänskliga rättigheter viktigare än någonsin. Under våren drar Svenska FN-förbundet i gång ett nytt projekt i samarbete med sex andra FN-förbund. Syftet är att öka kunskapen om mångfald och inkludering bland unga.

Läs mer

Ukraina och Gaza i centrum för utrikespolitisk debatt

14 februari, 2024 / Nyheter

Regeringen presenterade på onsdagen årets utrikespolitiska deklaration. FN-förbundet välkomnar åtgärder mot krigsförbrytelser i Ukraina och kräver återupptaget bistånd till Gaza.

Läs mer

Ojämlik digitalisering leder till exkludering 

09 februari, 2024 / Världshorisont

Internetuppkoppling är för många en nödvändighet och underlättar livet på flera plan. I låginkomstländer är dock endast en fjärdedel av befolkningen uppkopplad.

Läs mer

Israel måste lyssna på omvärlden

05 februari, 2024 / Nyheter

I takt med att den humanitära situationen i Gaza förvärras skärper FN kraven på humanitär vapenvila och tillträde för FN:s hjälporganisationer. Israel måste lyssna på FN och medlemsländerna, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer